Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Finanssialan tulevaisuus ja menestyksekäs projektinhallinta 

Tunnista finanssialalla vaikuttava murros ja menesty muutoksen keskellä

Finanssialan murros on jatkuvaa, eikä yksikään toimija alalla voi välttyä toimintaympäristönsä muutoksilta. Tilanne vaatii perinteisiltä toimijoilta strategisia valintoja sekä laajempien kehitys- ja muutoshankkeiden että yksittäisten projektien onnistunutta johtamista ja läpivientiä. Tässä menestyksekäs projektinhallinta ja hankejohtaminen näyttelee suurta roolia.

Seminaaripäivän aikana käydään läpi finanssialan liiketoiminnan murrosta sekä muutoksen tuomia vaikutuksia perinteisten toimijoiden tulevaisuuteen ja menestymiseen. Syventyessämme finanssialan keskeisiin yhteishankkeisiin sekä finanssialan murrokseen vaikuttaviin EU-tasoisiin pelisääntöihin, tutustumme myös vaikutuksiin perinteisten toimijoiden tulevaisuuden ja menestymisen edellytyksissä.

Lisäksi päivän aikana kuulet esimerkkejä onnistuneista projekteista finanssialalla sekä edellytyksistä menestyksekkääseen projektinhallintaan muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Seminaarin tavoitteena on antaa yleiskuva finanssialan murroksesta sekä syventyä projektinhallinnan ja muutoshankkeiden onnistumisen tekijöihin muutoksen keskellä.

Seminaaripäivä on osa Projektinhallinnan perusteet finanssialalla -koulutusohjelmaa. Voit ilmoittautua halutessasi joko yksittäiseen seminaarin tai koko koulutusohjelmaan. Lue lisää koulutusohjelmasta tästä.
 

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Kenelle?

Seminaari on suunnattu finanssialalla toimiville projekti- ja hankepäälliköille, jotka haluavat syventää ja päivittää tietämystään finanssialan murroksesta sekä liiketoimintaan liittyvien riskien hallinnasta. 

Seminaarista hyötyvät myös finanssialalla projektien ja verkostojen johtajan tai asiantuntijan roolissa toimivat henkilöt. Se sopii monipuolisesti finanssialan eri tehtävissä toimiville henkilöille.

Sisältö

Seminaarissa tarkastellaan finanssialan markkinoihin vaikuttavia laajempia muutosvoimia sekä pohditaan strategisten valintojen tekemisen merkitystä muutoksessa. Tämän jälkeen päivässä syvennytään case-esimerkkien avulla menestyksekkään projektinhallinnan työkaluihin ja menetelmiin. Päivän aikana keskustellaan myös ihmissuhdetaitojen merkityksessä kehitys- ja muutoshankkeiden menestymisessä. Päivä päätetään katsaukseen finanssialan ajankohtaisista hankkeista.

Ohjelma

9.00

Tervetuloa ja seminaarin avaus

9.10

Finanssiliiketoiminnan murros ja uudet liiketoimintamallit

  • Markkinaan vaikuttavat keskeiset muutosvoimat
  • Strategiset valinnat menestymisen edellytyksenä

Lari Tuovinen, Head of Banking Strategy Finland, Danske Bank

10.10

Tauko

10.25

Menestyksekäs projektinhallinta ja -johtaminen muuttuvassa ympäristössä

  • Projektinhallinta tulevaisuuden työkaluin
  • Case-esimerkkejä muutoksessa menestymisestä

Antti Karhu, Tribe Lead, Payment Services, OP

11.40

Tauko

12.40

Ihminen kehitys- ja muutoshankkeiden keskiössä

  • Epäonnistuminen projektityössä – ihmissuhdetaidot menestyksen ja tuottavuuden mahdollistajana
  • Esimerkkejä finanssialalta 

Ira Leppänen, Partner, Human Advisor, Emergy Oy

14.00

Tauko

14.30

Finanssialan ajankohtaiset hankkeet

  • Alan yhteishankkeet ja tulevat vaikutukset

Timo Tuominen, Kehityspäällikkö, Finanssiala ry

15.30–15.45

Yhteenveto ja päivän lopetus

Ohjelman muutokset mahdollisia.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta