Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Finanssialan asiantuntijan esiintymistaidot

Finanssialan asiantuntijat ja esimiehet puhuvat paljon eri kokoisissa foorumeissa ja esiintyvät monissa eri tilanteissa. Puheviestintätaidot vaikuttavat asiakassuhteissa ja työyhteisössä menestymiseen. Tavoitteena on saada oman organisaation viesti välitettyä eteenpäin mahdollisimman kiinnostavasti ja oikein.

Finanssialan asiantuntijan esiintymistaidot -seminaari on käytännönläheinen seminaari, jossa osallistujat pääsevät vahvistamaan ja kehittämään omia vuorovaikutustilanteitaan niin kasvotusten kuin virtuaalisesti. Esityksen sisältö on usein niin kutsuttua finanssialan omaa kieltä, jolloin tärkeää on löytää sopiva viestintätapa kertoa asiat kiinnostavasti ja ymmärrettävästi.

Seminaarista saat rohkeutta esiintymiseen ja työvälineitä omaan ilmaisuun. Pääset harjoittamaan esiintymistaitojasi ja saat käytännön vinkkejä esiintymiseen. Lisäksi opit luomaan vuorovaikutuksesta entistä laadukkaampaa, tiiviimpää ja löydät keinoja osallistaa kuulijat. Halutessasi esiintymisesi tallennetaan, jotta pääset jatkamaan esiintymistaitojen kehittämistä.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Aloitus

4.–5.11.2021

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Kenelle?

Seminaari soveltuu henkilöille, jotka tarvitsevat työssään esiintymistaitoja. Tavoitteena on kehittää osallistujan viestintä- ja esiintymistaitoja sekä harjoitella puhe-esityksen havainnollistamisen keinoja.

Sisältö

Seminaari koostuu kahden päivän seminaarista sekä ennakko- ja jälkitehtävistä. 

Osallistuja saa varmuutta finanssialan erityyppisiin esiintymistilanteisiin, oppii tietoisemmin rakentamaan tavoitteita tiimien, työryhmien ja projektien palavereihin, tiedostaa selkeämmin oman roolinsa ryhmätilanteen ohjaajana, oppii ryhmätilanteen vetäjänä erilaisia ohjaustapoja ja keinoja aktivoida vuorovaikutusta, kehittyy taidoissaan tekniikkavälitteisen palaverin vetäjänä sekä saa hyviä käytännön esimerkkejä vakuuttavan esityksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Seminaarissa pohditaan mm. vaikuttavan esiintymisen näkökohtia, käydään läpi puhe-esityksen rakentamista ja valmistautumisen merkitystä esiintymiseen. Lisäksi tehdään esiintymisharjoituksia.

Ohjelma 

4.11.2021

9.00

Vaikuttavan esiintymisen näkökohtia

 • esiintymistilanteen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä

 • eri puhetilanteiden tavoitteet ja vaatimukset

 • omat vahvuudet ja kehitystarpeet

 

Luonteva ja persoonallinen esiintyjä

 • millainen puhuja saa sanomansa perille

 • esiintymisvarmuuden lisääminen ja vaikutelmien hallitseminen

 • elävä kokonaisilmaisu vaikuttavan puhujan voimavarana

 • tilan ja tilanteen hallinta

 

Puhe-esityksen rakentaminen ja valmistautumisen merkitys

 • kohderyhmäanalyysi – kenelle puhun?

 • tavoiteanalyysi – mihin pyrin, mikä on keskeinen sanomani?

 • näkökulman valinta ja sisällön rajaus

 • erilaisia rakenneratkaisuja

 

Havainnollistaminen lisää ymmärrettävyyttä

 • kohdentaminen – asian kytkeminen kuulijoiden tarpeisiin

 • sanattoman viestinnän tuki

 • perustelemisen keinot

 • havaintovälineiden tarkoituksenmukainen käyttö

 

Esiintymisharjoituksia

16.00

Seminaaripäivän päätös

 

Tauot ohjelman lomassa.

 

5.11.2021

9.00

Tilanneherkkä ja mukautuva vuorovaikutus

 • tavoitteen ja tilanneherkkyyden tasapaino

 • eri viestintätyylit ja niiden vaikutus esitykseen

 • kontaktin rakentaminen ja kuulijan huomioonottaminen

 • hyvä esiintyjä on hyvä kuuntelija

 

Kuulijan huomioonottaminen

 • palautteen vastaanottaminen ja siihen reagointi

 • vastaväitteiden käsittely

 

Esiintymisharjoituksia

 • omien vahvuuksien hyödyntäminen

 • henkilökohtaiset kehittämiskohteet ja -keinot

16.00

Seminaari päättyy

 

Tauot ohjelman lomassa.

 

Kouluttajana toimii puheviestinnän valmentaja Perttu Laaksonen Puhe Production Oy:stä. Laaksosella on 15 vuoden kokemus esiintymis- ja vuorovaikutustaitojen kehittämisestä.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta