Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Finanssialan asiantuntija ja työelämän uudet taidot

Asiantuntijuuden muutosmatka

Finanssialan asiantuntijoilta odotetaan uudentyyppistä tekemistä alan muotoutuessa nopeasti kohti uusia käytäntöjä ja uudenlaisten ratkaisujen edessä. Asiantuntijuus finanssialalla edellyttää osaamista ja tekemistä, jossa verkostojen rakentaminen, ylläpitäminen ja uusien toimintamallien hyödyntäminen omassa työssä on entistä tärkeämpää. Asiantuntijuus on ketteryyttä, muutokseen vastaamista, osaamisen avointa jakamista ja työn näkymistä entistä avoimemmissa kanavissa.  

Finanssialan asiantuntija ja työelämän uudet taidot -ohjelma valmentaa finanssialan asiantuntijoita työelämän uusiin työelämän taitoihin ja auttaa käsittelemään muutoksessa olevaa asiantuntijatyötä. Jos olet miettinyt, mitä taitoja on hyödyllistä osata ja mihin suuntaan asiantuntijatyö finanssialalla on menossa, ohjelma on sinua varten. 

Ohjelma sisältää aloituswebinaarin, verkko-oppimismateriaalia (englanninkielinen materiaali) ja kaksi (2) lähiopetuspäivää. Ohjelmassa käsitellään verkostojen johtamista, tuloksellisuutta, yhdessä tekemistä ja digitalisaation vaikutusta asiantuntijan työhön ja sen uusiin mahdollisuuksiin. Ohjelman avulla osallistujat saavat näkökulmia asiantuntijuuden kehittymiseen ja sen mahdollisuuksiin finanssialalla ja oivaltavat mahdollisuuksia muutosajurina toimimiselle omassa organisaatiossaan.

Lataa esite Kysy lisätietoja

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Alan muutosta luotaava ohjelma on kehitetty asiakasta kuunnellen ja eri tietolähteitä hyödyntäen

Finvan asiantuntevat luennoitsijat tuovat ohjelmaan oman ammattitaitonsa ja osaamisensa 

Ketterässä ohjelmassa yhdistyvät etäopiskelu, lähipäivät ja digitaaliset sisällöt

Hyödyt

Finanssialan asiantuntija ja työelämän uudet taidot -ohjelma antaa vastauksia tiiviisti ja kattavasti siihen, millaisia asioita asiantuntijalta odotetaan. Ohjelmassa kootaan yhteen asiantuntijuuden uusia kulmakiviä ja sitä, miten niitä käytännön työssä hyödynnetään.

Kenelle?

Koulutus on suunniteltu finanssialalla sekä pankki- että vakuutusalalla toimiville asiantuntijoille, jotka ovat toimineet tehtävässään jo jonkin aikaa.

Sisältö ja aikataulu

Finanssialan asiantuntija ja työelämän uudet taidot -ohjelma käsittelee työelämän uusia taitoja: verkosto-osaamista, tuloksellisuutta, oman työn johtamista sekä sosiaalisten taitojen yhdistämistä digitalisoituvaan tekemiseen. 

Ohjelma koostuu aloituswebinaarista, kahdesta lähipäivästä sekä digitaalisesta englanninkielisestä opiskelumateriaalista.

Ohjelman rakenne

Aloituswebinaari ja lähipäivät

Aloituswebinaari ja kaksi lähipäivää käsittävä kokonaisuus Finvan asiantuntijoiden vetämänä

Digitaalinen oppimateriaali

Englanninkielinen digitaalinen oppimateriaali digitalisaatiosta

Soveltaminen omaan työhön

Harjoitustehtäviä, joiden avulla sovellat tietoja omassa työyhteisössäsi

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta