Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Digin uudet mahdollisuudet ja tehokkuudet

Ymmärrä finanssialan muutosajureiden merkitys ja ota käyttöön digin tuomat uudet mahdollisuudet ja tehokkuudet

Uudistuvat finanssialan toiminnot tarvitsevat tuekseen uusia lähestymiskulmia. Finanssialan kasvua ja asiakasodotuksia viitoittavat myös muiden toimialojen kehittyvät käytännöt ja uudet digitalisaation tuomat mahdollisuudet. Muuttuva maailma sekä toimintaympäristön ja asiakaskäyttäytymisen muutokset vaativat uudenlaista ajattelua ja mm. automaatiosta haetaan tukea liiketoiminnan tehostamiseen.

Digin uudet mahdollisuudet ja tehokkuudet -seminaaripäivä tarjoaa ajantasaista tietoa digitalisaation mahdollisuuksista finanssialalla ja tarjoaa vaihtoehtoja ymmärtää eri liiketoiminnan mallien soveltuvuutta finanssibisnekseen. Päivän aikana saat konkreettisia työvälineitä, joilla edistät arjen kehittämistyötä ja teet verkostojesi kanssa uutta liiketoimintaa jatkuvassa muutoksessa. Opit myös, miten tehostat nykyisiä toimintata-pojasi ja mikä on sen merkitys liiketoiminnan rakentamiselle.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Kenelle?

Seminaari on suunnattu finanssialalla toimiville johtajille sekä asiantuntijoille, kuten tuote- ja palvelukehityksen ja liiketoimintojen asiantuntijoille ja esimiehille, jotka haluavat kehittää näkemystään digitalisaation mahdollisuuksista finanssialalla ja ymmärtää sen mahdollisuuksia omassa organisaatiossa ja toiminnassa.

Sisältö

Päivässä paneudutaan robotiikan ja älykkään automaation mahdollisuuksiin ja hyödyntämiseen ja ihmisen rooliin koneen rinnalla. Tavoitteena on löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tuottaa organisaatiolle lisäarvoa. Lisäksi päivässä käydään läpi ekosysteemejä ja alustatalouden hyötyjä liiketoiminnan kehittämisessä finanssialalla ja opitaan myös ymmärtämään ihmisen ja koneen yhteistyötä.

Lähipäivät ovat vuorovaikutteisia päiviä, joissa tiede kohtaa käytännön. Opitun avulla kehität uusia ja tehostat jo olemassa olevia finanssialan tuotteita ja palveluita. Luentojen lisäksi pääset verkostoitumaan alan kollegoiden kanssa.

Opinnot koostuvat ennakkovalmistautumisesta ja lähiopetuksesta.

Päivän aikana käsitellään seuraavia aiheita:

 • Toimintaympäristön muutos ja digitalisaation trendit
 • Robotiikka ja älykäs automaatio liiketoimintaa tehostamassa
 • Uudet työskentelymuodot
 • Uudet liiketoimintamallit ja tehokkaammat prosessit
 • Ekosysteemit ja alustatalouden hyödyt finanssialalla
 • Tulevaisuuden ennakointi: ihmisen ja koneen yhteistyömahdollisuudet 

Ohjelma

9.00

Toimintaympäristön muutos ja digitalisaation trendit

 • Digitalisaation isot linjat 
 • Jatkuva muutos ja sen vaikutus eri toimialoilla 
 • Esimerkkejä 

Robotiikka ja älykäs automaatio liiketoimintaa tehostamassa 

 • Esimerkkejä
 • Keskustelua

Mikko Heiskala

11.00

Tauko

12.00

Uudet liiketoimintamallit ja tehokkaammat prosessit

 • Alustatalous, ketterä organisaatio
 • Merkityksen rakentaminen (isot tarinat)

Ville Eloranta

13.15

Tauko

13.30

Uudet liiketoimintamallit ja tehokkaammat prosessit jatkuu

 • Uudet työskentelymuodot

Uudet työskentelymuodot, valinnat

 • Ekosysteemit ja alustatalouden hyödyt finanssialalla

Ville Eloranta

14.15

Tulevaisuuden ennakointi: ihmisen ja koneen yhteistyömahdollisuudet

Katri Saarikivi

16.15

Päivä päättyy


Ohjelman muutokset mahdollisia.

Mikko Heiskala

Mikko Heiskala on tohtorikoulutettava Aalto yliopiston Perustieteiden korkeakoulun Tuotantotalouden laitoksella.

Hänen tutkimusintressinsä ovat tuotantotalouden ja tietotekniikan leikkauspisteissä ja kattavat tuotealustat, modulaariset ratkaisut, digitaaliset palvelut ja alustatalouden. Heiskala opettaa maisteriopiskelijoita useilla kursseilla, joiden aiheina ovat mm. palvelu- ja digitaalinen liiketoiminta, digitalisaatio, alustatalous ja erityisesti digitaaliset alustat. Hänen syksyisin tietotekniikan laitoksella opettamansa kurssi digitalisaatiosta ja alustaloudesta sai 2019 opiskelijoilta kokonaisarvioksi 4.6 (1-5), suositteluhalukkuudeksi 9.4 (0-10) ja NPS:ksi 89 (Net Promoter Score, -100/100).

Ville Eloranta

TkT Ville Eloranta on vanhempi yliopistonlehtori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Katri Saarikivi

Katri Saarikivi on kognitiivisen neurotieteen tutkija ja NEMO-tutkimusryhmän vetäjä Helsingin yliopistolla.

Hän on tutkinut muun muassa empatiaa ja vuorovaikutusta erityisesti digitaalisissa ympäristöissä. Saarikivi on käynyt puhumassa johtoryhmissä ja soveltanut aivotutkimuksen tuloksia työorganisaatioiden toimintaan.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta