Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Compliance vakuutustoiminnassa

– jatkoa syksyn seminaarille

Compliance vakuutustoiminnassa -seminaari tarjoaa ajankohtaista tietoa vakuutustoimintaan liittyvästä sääntelystä. Tämä seminaari on jatkoa syksyllä 2018 pidetylle seminaarille.

Seminaarissa käydään kokonaisvaltaisesti läpi compliance-riskin arviointi ja hallinta vakuutustoiminnassa. Aiheina mm.

 • Tehokas ja tarkoituksenmukainen säännösten noudattamisen valvonta
 • Compliancen rooli ilmoituskanavana ja erilaisten rikkomusten seuraajana
 • Sisäisten menettelytapojen kehittäminen
 • Finanssipalveluiden saavutettavuus ja esteettömyys digitaalisissa palveluissa
 • Eettisyys ja vastuullisuus vakuutustoiminnassa

Päivän aikana käsitellään myös rahanpesun estämistä ja finanssialan yritysten riskiarvioiden laatimista ja hyödyntämistä sekä kuullaan, mitä vakuutusyhtiön ylin johto odottaa comliance-toiminnoilta. Käymme läpi myös Compliance Officerin ja Data Protection Officerin roolit, tehtävät ja rajapinnat sekä eettisyyden ja vastuullisuuden roolit oikean tekemisen kulttuurin rakentamisessa.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Kenelle?

Seminaari on suunnattu finanssialalla ensisijaisesti vakuutustoimintojen johtajille ja asiantuntijoille, jotka tarvitsevat työssään käytännön kokemuksia Compliance-riskien arvioinnista sekä hallinnasta.

Seminaari soveltuu myös henkilöille, jotka haluavat päivittää tietonsa vakuutustoimintaan liittyvän sääntelyn mukaisista sisäisten menettelytapojen kehittämisestä.

Sisältö

Seminaarissa käsitellään sääntelyn vaikutuksia vakuutustoimintaan liiketoiminnan näkökulmasta.

Ohjelma

8.45

Aamupala

9.00

Puheenjohtajan johdanto päivän aiheisiin
Compliance-riski osana operatiivisten riskien hallintaa

Raija Tuokko, Chief Compliance Officer, Fennia-konserni

9.45

Finanssipalveluiden saavutettavuus ja esteettömyys digitaalisissa palveluissa

Elina Kamppi, asiantuntija, lainsäädäntö, Finanssiala ry

10.30

Eettisyys ja vastuullisuus – miten vahvistetaan oikein tekemisen kulttuuria

 • Mitä vastuullisuus tarkoittaa ja miksi se on tärkeää?
 • Miten rakennetaan eettisesti kestävää liiketoimintaa?
 • Miten vastuullisuuden periaatteet auttavat tunnistamaan, mikä on oikein ja väärin?
 • Miten vastuullisuusajattelu ja eettisyys tukevat compliance-ohjelmia

Michaela Ramm-Schmidt, vastuullisen liiketoiminnan asiantuntija, johtaja, yritysyhteistyö Baltic Sea Action Group, toimitusjohtaja WhyCo Oy

11.00

Rahanpesun estäminen ja yhtiön riskiarviot

 • Riskiarvioiden laatiminen ja hyödyntäminen

Paavo Niemelä, tutkija, Suomen Vahinkovakuutus

12.00

Lounas

12.45

Tuotehallintaprosessi

 • IDD, PRIIPS

 • Eturistiriitojen hallinta, käytännön esimerkkejä

 • Tuote- ja palvelukehitysprosessien hallinta

 • Miten tuotteiden ja palveluiden digitalisoituminen vaikuttaa prosesseihin

Terhi Valtonen, Head of Regulatory Affairs, Insurance, Viranomaissuhteet ja sääntelyseuranta, OP Ryhmä

13.45

Tauko

14.00

Vuosi tietosuoja-asetuksen jälkeen: mitä opimme?

 • Katsaus tietosuojan nykytilaan Euroopassa (yhtiöille langetut sanktiot, viranomaisten tarkastukset)
 • Mitä seuraavaksi?

Petri Vuontela, Consultant, Transcendent Group

15.00

Mitä vakuutusyhtiön ylin johto ja liiketoimintajohto odottavat compliancelta

Anna Nousiainen, Compliance Consultant, Transcendent Group

16.00

Seminaaripäivän päätös

 

Seminaaripäivän puheenjohtajana toimii Raija Tuokko, Fennia-konsernista.

Luennoitsijat

Elina Kamppi

Elina Kamppi on Finanssiala ry:n asiantuntija, joka vastaa edunvalvonnasta EU-sääntelyhankkeissa. Elina on erikoistunut kestävän rahoituksen kokonaisuuteen, jossa finanssialan sääntelyä uudistetaan tukemaan kestävän kehityksen tavoitteita.

Michaela Ramm-Schmidt

Michaela Ramm-Schmidt on vastuullisen liiketoiminnan asiantuntija ja toimitusjohtaja WhyCo Oy:ssä, joka auttaa yrityksiä tekemään hyvää liiketoimintaa tekemällä hyvää.

Hänellä on noin 20 vuotta kokemusta monesta toimialasta ja hyvin erilaisista organisaatioista niiden eri tasoilla. Hänen ydinosaamistani on rakentaa hyvä perusta kasvulle ja inspiroida yrityksiä löytämään vastuullisuuden tarjoamat hyödyt. Michaela Ramm-Schmidtiä kiehtoo hyvän johtamisen, yhteistyön ja viestinnän positiivinen vaikutus yrityksiin. Hän on taustaltaan lakimies.

Raija Tuokko

Raija Tuokko johtaa Fennia-konsernissa compliance & operatiiviset riskit -yksikköä, joka tuottaa compliancen, operatiivisten riskien ja tietosuojan valvonnan, arvioinnin ja raportoinnin palvelut konsernin yhtiöiden ylimmän johdon päätöksenteon tueksi.

Compliancen tehtäväkenttään kuuluu myös hyvän ja vastuullisen yrityskulttuurin  tukeminen. Aikaisemmin Tuokko on toiminut Fenniassa lakimiestehtävissä yhtiö- ja sopimusoikeuden sekä korvausjuridiikan toimeksiannoissa. Koulutukseltaan Tuokko on varatuomari ja kauppatieteiden maisteri.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta