Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Big Data, Small Data ja tiedon visualisointi

Ajankohtaista tietoa digitalisaation tarjoamista mahdollisuuksista finanssialalle

Finanssialan ja asiakkaiden vuoropuhelu on tärkeää tulevaisuuden ekosysteemien rakentamisessa. Tiedon visualisointi auttaa rakentamaan selkeyttä ja ymmärrystä entistä pirstaleisemman tiedon maailmassa. Big Data, Small Data ja tiedon visualisointi -seminaari sisältää tietoa datan eri muodoista ja sen hyödyntämisen mahdollisuuksista. Lisäksi seminaarissa käsitellään tiedon visualisoinnin käytännön näkökulmia ja asiakkaiden odotuksia tulevaisuuden digitalisoituvassa liiketoiminnassa.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Kenelle?

Seminaari on tarkoitettu finanssialalla tuote- ja palvelu sekä liiketoiminnan tai liiketoimintakonseptien kehitystehtävissä työskenteleville henkilöille.

Seminaarista hyötyvät myös finanssialan asiantuntijat sekä finanssialaa palvelevien toimijoiden konsultit ja asiantuntijat, jotka työskentelevät tiiviisti finanssialan tuote- tai palvelukehityksen parissa. 

Hyödyt

Finanssialan käytettävissä oleva data ja tiedon visualisointi antaa laajan perspektiivin finanssialalla käytettävissä olevan tiedon muuttamisesta visuaaliseen muotoon ja vaikuttavan työn tekemiseen. Seminaarissa opit, miten teet datasta visuaalisesti vaikuttavaa ja pystyt vaikuttamaan niin organisaatio- kuin stakeholder-tasolla.

Sisältö

Big Data, Small Data ja tiedon visualisointi -seminaari sisältää tietoa datan eri muodoista ja sen hyödyntämisen mahdollisuuksista. Tulevaisuuden ekosysteemien rakentamisessa finanssialan ja asiakkaiden vuoropuhelu on tärkeää, ja tiedon visualisointi auttaa rakentamaan selkeyttä ja ymmärrystä entistä pirstaleisemman tiedon maailmassa. Lisäksi käsitellään tiedon visualisoinnin käytännön näkökulmia ja asiakkaiden odotuksia tulevaisuuden digitalisoituvassa liiketoiminnassa.

Ohjelma

9.00

Mitä tiedon visualisointi on ja mihin tarkoituksiin se soveltuu?

  • Datan eri muodot ja niiden visualisoiminen
  • Näköhavainnon toiminta
  • Vuorovaikutteisuus ja animaatiot
  • Tiedon visualisoinnin työprosessi ja työkalut
  • Visualisointien tilaaminen ja työskentely suunnittelijan kanssa
  • Vakiintuneita esitystapoja: tilastografiikka, käsitegrafiikka, verkostomallit ja kartat

 

Tauot ohjelman lomassa.

16.00

Seminaaripäivä päättyy

 

Päivän vetää:

Juuso Koponen, informaatiomuotoilija ja Koponen+Hildén-suunnittelutoimiston perustaja. Juuso toimii opettajan Aalto-yliopistossa ja muissa suomalaisissa korkeakouluissa.

Kustannukset ja ilmoittautuminen