Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Asiakas- ja arvokeskeinen toiminta finanssialalla

Asiakkaat ovat liiketoiminnan ydin. Miten asiakkaista pidetään huolta ja miten heille tuotetaan arvoa? Miten valjastaa avainasiakastyö osaksi yrityksen strategiaa ja kanavoida asiakkuuden koko potentiaali liikevaihdoksi?  

Asiakas- ja arvokeskeinen toiminta finanssialalla -seminaarista saat lisää ymmärrystä asiakkuuksien arvosta ja luottamuksen merkityksestä asiakassuhteissa.

Finanssialan asiakkuusvastaaville suunnatun seminaarin avulla tehostat työskentelyäsi tärkeiden asiakkaiden kanssa ja saat uutta tietoa asiakkuuden arvon realisoinnista ja kasvusta. Seminaari tarjoaa työkaluja asiakasarvon kartoittamiseksi ja kasvattamiseksi sekä resurssien optimoimiseen niin yrityksen kuin asiakkaankin näkökulmasta.  

Seminaarin jälkeen tunnistat keinot, miten luoda asiakkaille entistä enemmän arvoa. Kasvaneen asiakasymmärryksen avulla tehostat avainasiakastyötä sekä resurssien optimointia. 

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Kenelle?

Seminaari on suunnattu finanssialan asiakkuuksien parissa toimiville asiakkuuspäälliköille, yhteyspäälliköille sekä muille asiakastyötä tekeville, jotka haluavat tehostaa työskentelyä tärkeiden asiakkaiden kanssa.

Sisältö

Tiistai 29.1.2019

9.00

Asiakasymmärrys asiakasarvon luonnin perustana

 • Mitä asiakasarvo on?
 • Arvon tuottaminen asiakkaalle
 • Arvon luonti, kehitys ja toimittaminen
 • Asiakasdialogin sisällön jatkuva parantaminen
12.00 Lounas
13.00

Työkalut asiakasarvon kartoittamiseksi ja kasvattamiseksi

 • Arvostava vuoropuhelu arvon kartoituksessa
 • Kysymysten suunnittelu ja käyttö
 • Aktiivinen kuuntelu
16.00 Seminaaripäivä päättyy

 

Keskiviikko 30.1.2019

9.00

Avainasiakastyö osana yrityksen strategiaa

 • Asiakkuuksien strateginen kehittäminen
 • Miten asiakastyö eroaa myyntityöstä
 • Asiakasanalyysi ja asiakuuden suunnittelu
12.00 Lounas
13.00

Resurssien optimointi yrityksen ja asiakkaan näkökulmasta

 • Suunnitelmallinen myynnin ja asiakkuuksien johtaminen
 • Asiakasjako ja hoitomallit
 • Vuosikello asiakassuunnittelussa
16.00 Seminaari päättyy

 

Seminaarin kouluttajana toimii Kalle Reunanen, Innomaatti Oy.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta