Haku/ilmoittautuminen

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Aalto MBA

Ohjelma kunnianhimoisille ammattilaisille jotka etsivät uusia haasteita

Aalto MBA on käänteentekevä liikkeenjohdon ohjelma yksilöille, jotka haluavat saada uusia mahdollisuuksia urakehitykseensä sekä uudistaa kykyään kehittää ja johtaa liiketoimintaa.

Aalto MBA -opintojen aikana vahvistat strategista ajatteluasi, kehität liiketoimintaosaamistasi sekä ongelmanratkaisu- ja johtamistaitojasi. Pääset soveltamaan viitekehyksiä ja työkaluja käytännössä jo opintojaksojen aikana saaden kokonaisvaltaista näkemystä liikkeenjohdosta, mikä on avain uusiin uramahdollisuuksiin.

Aalto MBA -ohjelmalla on ”Triple Crown Accreditation” eli kolme arvostetuinta yliopistoille myönnettävää akkreditointia, jotka on myönnetty vain 0,5 prosentille maailman kauppakorkeakouluista: AACSB, AMBA ja EQUIS.  

Aalto MBA -ohjelma suoritetaan kokonaisuudessaan englanniksi.

Osallistu infotilaisuuteen  Lataa esite

Opi muilta
Aalto MBA -ohjelmasta valmistuneet kiittävät ryhmän korkeaa tasoa sekä monialaista osaamista. Myös kanssaosallistujien kokemuksista oppimista ja verkostoitumista arvostetaan korkealle.

Valmistumisaste 98 %
Joustava ja hyvin suunniteltu ohjelman rakenne sekä henkilökunnan tuki mahdollistavat sen, että voit keskittyä omiin oppimistavoitteisiisi ja valmistua yhdessä luokkasi kanssa.

Ole edelläkävijä
Varmistamme, että Aalto MBA -ohjelma tarjoaa sinulle viimeisimmän tiedon ja uusimmat taidot. Voit esimerkiksi opiskella vaikkapa valinnaisen moduulin 'Digital Transformation' -aihealueesta tai perehtyä Design Thinking -teemaan.

Hyödyt

Aalto MBA -ohjelma antaa syvemmän ymmärryksen eri liiketoiminta-alueista, parantaa henkilökohtaisia johtamistaitojasi ja kykyjäsi, sekä auttaa nostamaan urasi uudelle tasolle.

Laajempi ymmärrys kansainvälisestä liiketoiminnasta
Heti sovellettavissa olevia malleja ja parhaita käytäntöjä
Vertaistukea ja kokemusten jakamista muiden motivoituneiden osallistujien kanssa
Laaja ammatillinen verkosto - myös kansainvälisesti
Vahvistunut itseluottamus ja rohkeus tarttua uusiin haasteisiin
Kyky toimia muutosagenttina ja vahvistaa oman organisaation osaamista
Opettajina ja innostajina kansainväliset huipputason professorit
Mahdollisuus konsultointiprojektiin omalle organisaatiolle, jossa osallistujatiimi pyrkii ratkaisemaan strategisen liiketoimintahaasteen
Tukea tulevaisuuden tavoitteisiin yksilöllisestä uraneuvonnasta ja coachingista
Osallistujien tarpeisiin ja mielenkiinnon kohteisiin räätälöity opintosuunnitelma mahdollistaa opinnot joustavasti työn ohessa
Kansainvälisesti arvostettu tutkinto

Kenelle?

Aalto MBA -ohjelma on suunnattu päämäärätietoisille ja kunnianhimoisille ammattilaisille, jotka haluavat oppia uutta, syventää osaamistaan, saada laajempaa näkemystä sekä suorittaa MBA-tutkinnon pitämättä taukoa työelämästä.

MBA-ohjelmaan osallistuvia yhdistää halu edetä uralla sekä kehittyä yksilöinä ja johtajina.

MBA-osallistujat edustavat eri kansallisuuksia, ja heidän koulutustaustansa vaihtelevat. Monilla on tutkinto tekniikan, liiketalouden, rahoituksen tai tieteen saralta ja yleensä keskimäärin 10 vuotta monipuolista työkokemusta.


Aalto MBA 2019-2020 -ohjelmien osallistujien profiili

Koulutustausta

69

osallistujaa

Sukupuoli

36 vuotta

Keskimääräinen ikä

11 vuotta

työkokemusta keskimäärin

10

eri kansallisuutta

Sisältö ja aikataulu

Aalto MBA -tutkinto edellyttää, että osallistuja suorittaa 90 EC-opintopisteen edestä opintoja. Opintoihin kuuluu 11 pakollista moduulia, kaksi projektia (Personal and Professional Development Process, 4,5 EC ja Business Project, 9 EC) sekä kahdeksan valinnaista moduulia. Yksi moduuli vastaa tavallisesti neljää ja puolta EC-opintopistettä.

Aalto MBA on kaksivuotinen ohjelma, joka alkaa tammikuussa. Yleensä moduulien lähijaksot järjestetään kerran kuussa, viisi luokkatapaamista noin viikon sisällä: kokopäiväopetusta perjantaina ja lauantaina sekä iltaopetusta torstaina, maanantaina ja tiistaina. Yhteen moduuliin sisältyy orientoiva ennakkotehtävä, 30 lähiopetustuntia ja kirjallinen lopputehtävä.

Interaktiivisilla lähiopetustunneilla käytetään useita erilaisia opetusmenetelmiä, kuten case-työskentelyä, keskusteluja, ryhmäprojekteja, simulaatioita ja luentoja. Tunneille osallistuminen on pakollista.

Ohjelman rakenne

2-3 viikon mittainen itsenäinen opiskelujakso

Itsenäistä opiskelua, ennakkotehtävä

Lähijakso: Viisi luokkatapaamista viikon sisällä

Opiskelua yhdessä kouluttajan ja muiden osallistujien kanssa

2-3 viikon mittainen itsenäinen opiskelujakso

Henkilökohtainen kirjallinen tehtävä

Pakolliset moduulit

Aalto MBA -ohjelmaan sisältyy 11 pakollista opintojaksoa. Moduulit on suunniteltu antamaan osallistujille kokonaisvaltainen ymmärrys liiketoiminnan tärkeimmistä osa-alueista. Ne muodostavat johtamiskoulutuksen perustan ja luovat yhteyden johtamisen eri alojen teorioiden ja käytännön välille.

 • Self-leadership and Communication
 • Marketing
 • People Management
 • Economics
 • Financial Accounting and Analysis
 • Managerial Accounting and Control
 • Business Processes
 • Strategic Management
 • Finance
 • Corporate Responsibility
 • Capstone

Valinnaiset moduulit

Pakollisten moduulien lisäksi Aalto MBA -ohjelmaan kuuluu erilaisia valinnaisia moduuleja. Valittavissa on kaksi eri suuntautumisvaihtoehtoa: Finance and Data ja Entrepreneurship and Creativity.

Suuntautumisvaihtoehto: Finance and Data

The Finance and Data concentration introduces the participants to the financial decision making as well as for digital business transformation and leading with data. The modules provide the participants with the profound skills, latest knowledge, tools, and best practices, that are vital for mastering the transition and building company strategy in constantly changing business environment. The modules will discuss how the data-driven business development, risk management and scenario planning can contribute to more agile leadership and decision making. Electives focusing on finance topics will introduce the participants to the central concepts and questions of managing an investment portfolio. Participants will also gain knowledge on corporate financial policy, valuation, and structured understanding of the M&A process.

Suuntautumisvaihtoehto: Entrepreneurship and Creativity

The Entrepreneurship and Creativity concentration develops future looking, experimental and entrepreneurial mindset. It exposes participants to creative thinking and environment of entrepreneurial activity and spirit in both start-up and corporate contexts and strengthens participants’ skills in creating strategic advantage. The modules offer tangible tools and knowledge as well as inspiration for people aspiring to start their own business. In addition, participants will gain insights on how they can lead change and manage creativity in a complex business environment  One module (rotative) will be organized in co-operation with another world-class MBA program offering the participants an international learning and networking experience.

Hyödy opintomatkoista ja Aalto Executive Summitista

MBA-ohjelman osana on mahdollisuus osallistua Study Tour -opintomatkoille ja Aalto Executive Summitiin. Niiden tarkoitus on syventää osallistujien ymmärrystä kansainvälisestä liikeympäristöstä. Noin viikon mittaisten opintomatkojen teema ja kohde vaihtelevat ja opintomatkat ovat avoinna Executive MBA, MBA ja Global Leader -ohjelmien osallistujille.

Vuosittain järjestettävä Aalto Executive Summit -tapahtuma tuo yhteen Aalto EMBA, MBA ja Global Leader -ohjelmien osallistujia ja alumneja ympäri maailman. Summit tarjoaa osallistujille ainutlaatuisen mahdollisuuden opiskella intensiivisen viikon aikana arvostettujen kansainvälisten vierailijapuhujien ja kouluttajien johdolla, tavata yritysjohtajia ja verkostoitua muiden osallistujien kanssa. Aalto Executive Summit järjestetään vuorovuosin Helsingissä ja Singaporessa.

Opintomatkat ja Aalto Executive Summit vastaavat yhtä valinnaista moduulia. MBA-ohjelman opintomaksu ei sisällä vapaaehtoisten opintomatkojen tai Summitien kuluja.

MBA Business Project – testaa tuoreet taitosi

Ohjelman loppupuolella osallistujat toteuttavat lopputyönään MBA Business Project -hankkeen. Projektit suoritetaan ryhmätöinä, joissa opiskelijat pääsevät soveltamaan oppimaansa todellisiin liiketoimintahaasteisiin. Projektien aiheet valikoituvat osallistujien mielenkiinnon kohteiden perusteella, ja ne ovat usein osallistujien edustamien organisaatioiden aitoja, liiketoiminnan kehittämistä tukevia projekteja. Projektien aikana osallistujat pääsevät hyödyntämään opintojaksoilla omaksumiaan tietoja ja analyyttisia työkaluja sekä kehittämään osaamistaan, strategista ajatteluaan sekä tiimityöskentelyä ja viestintää.

Personal and Professional Development Process

Personal and Professional Development Process tukee osallistujien oppimista ja henkilökohtaista kehitystä koko MBA-opintojen ajan. Selkeä prosessi johdattaa osallistujat pohtimaan omia kehitystarpeitaan ihmisinä ja johtajina sekä tarjoaa tietämystä ja oivalluksia, jotka tekevät henkilökohtaisesta kasvusta palkitsevan matkan.

Innostava Capstone-pääätosjakso

Opintojen lopussa Capstone -päätösjakso kokoaa yhteen liiketoimintaosaamisen eri alueiden sisällöt innostavalla ja innovatiivisella tavalla. Capstone -päätösjakso haastaa hyödyntämään opintojen aikana saatuja tietoja ja taitoja käytännönläheisesti monimutkaisessa tilanteessa.

Osaksi alumniverkostoa

Valmistuessasi ohjelmasta pääset automaattisesti osaksi Aalto EE:n ja Aalto-yliopiston alumniverkostoa. Aalto EE ja Aalto-yliopisto tarjoavat alumneille monipuolisia palveluita sekä inspiroivia alumnitapahtumia. Aalto EE:lla on maailmanlaajuisesti yli 15 000 alumnia. Tarjoamme alumneillemme arvokkaan liike-elämän verkoston, jossa tavata muita kokeneita ammattilaisia, vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia, sekä luoda uusia suhteita globaalisti. Alumnitoimintamme ytimessä on uuden tiedon jakaminen ja kehittämismahdollisuuksien tarjoaminen.


Kansainvälinen opiskelijavaihto

Helsingissä järjestettävien Aalto MBA -moduulien lisäksi osallistujat voivat lähteä opiskelijavaihtoon johonkin ohjelman ympäri maailmaa sijaitsevista yhteistyöyliopistoista. Vaihto-ohjelmien pituudet vaihtelevat viikosta neljään kuukauteen. Opiskelijavaihto räätälöidään kullekin osallistujalle erikseen. Aalto MBA -ohjelman yhteistyöyliopistoihin lukeutuu maailman parhaita kauppakorkeakouluja.

Vaihto-opiskelun aikaiset matkustus-, majoitus- tai asumiskulut eivät sisälly Aalto MBA -ohjelman hintaan.

MBA Visitor -ohjelma tai Global Leader polkuna MBA-opintoihin

Lue lisää 

Kustannukset ja haku ohjelmaan

Haku ohjelmaan

Seuraava Aalto MBA -ohjelma käynnistyy tammikuussa 2021.

Hakemusten viimeinen jättöpäivä vuonna 2021 alkavaan ohjelmaan on 13.11.2020.

Hakuvaatimukset ja hakuohjeet löytyvät Aalto MBA -ohjelman englanninkieliseltä sivulta.

Englanninkieliset sivut 

Tutkintomaksu