Asiakkaamme

Asiakkaamme

"Sain paljon uutta tietoa yhdyskuntasuunnittelusta ja kaupunkitutkimuksesta – ja samalla mainion verkoston alan rautaisista ammattilaisista.”

Sanni Tuomainen

Premico on suomalainen kiinteistöalan monitoimiyritys, joka avustaa kiinteistöjen omistajia ja käyttäjiä kiinteistöjen kehittämiseen, rakennuttamiseen, rakennustekniseen konsultointiin ja valvontaan liittyen. 

Vuokra-asumisen palveluita Premico on tuottanut jo vuodesta 1963 lähtien. Nykyisin Premico kehittää ja hallinnoi asuntoihin sijoittavia kiinteistöpääomarahastoja, toimii kansainvälisten sijoittajien kumppanina Suomessa, sekä vuokraa ja hallinnoi asuntosalkkuja. 

Hankekehitysjohtaja Sanni Tuomainen viihtyy työssään Premicolla erinomaisesti. 

”Olen toiminut kiinteistö- ja rakennusalalla reilun 20 vuoden ajan. Premicolla työskentelen toimitilojen ja asuntojen hankekehityksen, kaavakehityksen ja rakennuttamisen parissa”, Tuomainen kertoo. 

”Parasta ja innostavinta työssäni on uuden kehittäminen – ja se, että pääsen tapaamaan hyvin monipuolisesti eri toimijoita. Työtä ei koskaan tarvitse tehdä yksin, vaan aina yhdessä verkoston kanssa.”

Tuomainen on koulutukseltaan rakennus- ja yhdyskuntatekniikan diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri. Aalto EE:n YTK:n Pitkä kurssi – yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijaohjelma antoi hänelle entistä paremman ymmärryksen kaupunkisuunnittelijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden tarpeista.

”Kaikki osallistujat olivat todella kokeneita ja ammattitaitoisia. Meillä oli ryhmässä mukana esimerkiksi kaavoittajia, maantieteilijöitä, liikennesuunnittelijoita, kaupunkisuunnittelusta porukkaa niin tekniseltä kuin taloudelliselta puolelta, ja maakuntatason strategista kaavoitusta kehittäviä ihmisiä”, hän sanoo.

Minulla on nyt vahvempi ymmärrys siitä, mitä kaikkea kaavoittajat hakevat esittäessään omia argumenttejaan.”

”Aalto EE:ssä ymmärretään, kuinka paljon näin kokeneet ammattilaiset oppivat myös toinen toisiltaan. Kysymyksille ja keskusteluille oli varattu todella hyvin aikaa. Oli antoisaa reflektoida opittua yhdessä muiden kanssa. Se laajensi ja syvensi oppimiskokemusta merkittävästi.”

Monipuolinen kuva yhdyskuntasuunnittelusta

Tuomainen kuvailee opiskelukokemusta YTK:n Pitkä kurssi – yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijaohjelmassa erittäin motivoivaksi. 

”Minulla on nyt vahvempi ymmärrys siitä, mitä kaikkea kaavoittajat hakevat esittäessään omia argumenttejaan. Sain uutta tietoa muun muassa kaupunkien elävöittämisestä, ihmisen mittakaavasta, julkisen tilan mitoituksesta, taiteen ja puistojen merkityksestä – ja siitä, miten nämä kaikki yhdessä vaikuttavat asumisviihtyvyyteen”, hän sanoo. 

”YTK-ohjelman myötä opin myös arvostamaan kaupunkien kerroksellisuutta. Vaiheittain kehittyvät kaupungit kertovat omaa tarinaansa.”

Monipuolinen koulutus tarjosi Tuomaiselle myös paljon uutta ajateltavaa erilaisista energiaratkaisuista, esimerkiksi lauhdelämmön ja maaenergiakenttien hyödyntämisestä. 

”Koulutuksen jälkeen painotin erityisesti uusien energiaratkaisujen huomioimista vetämissäni korttelihankkeissa”, hän mainitsee. 

Tuomainen kertoo pitäneensä myös siitä, ettei asioita käsitelty vain kaupunki- tai projektikohtaisesti, vaan katsantokanta lähti aina aluksi maakuntatasolta tai vielä isommasta mittakaavasta. 

Koulutus antoi minulle paljon uutta tietoa – ja samalla mainion verkoston alan rautaisista ammattilaisista.”

”Saimme myös uusinta tietoa kehityshankkeista, jotka ovat vielä suunnitteluasteella. En olisi julkisia kanavia seuraamalla päässyt samalla tavalla kartalle hankkeiden edistymisestä”, hän toteaa. 

YTK:n aikana luo mainion verkoston

Tuomainen osallistui YTK-ryhmänsä kanssa kahdelle ekskursiomatkalle. Toinen matka järjestettiin ohjelman puitteissa Osloon ja toisen ryhmäläiset toteuttivat omatoimisena alumnivierailuna Tampereelle. 

”Oslossa on tehty aika rohkeita päätöksiä merenranta-alueilla. Alueet on otettu kokonaan asukkaiden, kevyen liikenteen, taiteen ja kulttuurin käyttöön ja parkkipaikat ja autotiet siirretty ajotunneliin. Oli todella kiinnostavaa päästä näkemään, miten paljon tällaiset ratkaisut lisäävät alueiden vetovoimaa”, Tuomainen muistelee. 

”Perustimme YTK-ryhmämme kanssa koulutuksen päätteeksi alumniverkoston, ja valitsimme sille keskuudestamme pari vetäjää. He järjestivät meille hienon alumnimatkan Tampereelle, missä kaupungin kaavoittajat esittelivät muun muassa Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmaa. Sekin oli erinomainen reissu, ja vahvisti entisestään koulutuksen aikana muodostunutta verkostoamme.”

Tuomainen kertoo suosittelevansa mielellään YTK:n Pitkä kurssi – yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijaohjelmaa. Hän kannustaa erityisesti rakennusalan edustajia hakeutumaan mukaan.

”Osallistuin YTK-koulutukseen muutama vuosi sitten ollessani vielä rakennusliikkeen palveluksessa. Olin sattumoisin sinä vuonna koko kurssin ainoa henkilö rakennusliikkeestä. Sain itse todella paljon irti koulutuksesta – ja uskon myös, että muista osallistujista oli kiinnostavaa päästä kuulemaan rakennusliikkeen edustajan näkemyksiä reunaehdoista, joiden on täytyttävä, jotta rakennushankkeet saadaan käyntiin”, hän huomauttaa.

”Innostuin alun perin lähtemään mukaan YTK-koulutukseen, koska silloinen kollegani kehui kurssin parantavan yhteistyön edellytyksiä yhdyskuntasuunnittelusta vastaavien tahojen kanssa. Hän oli aivan oikeassa. Sain koulutuksesta juuri sitä, mitä hain.” 

”Koulutus antoi minulle paljon uutta tietoa yhdyskuntasuunnittelusta ja kaupunkitutkimuksesta – ja samalla mainion verkoston alan rautaisista ammattilaisista. YTK-verkostosta on ollut paljon iloa ja hyötyä myös nykyisessä työssäni Premicolla. Suosittelen lämpimästi osallistumista”, Tuomainen sanoo. 

Lue lisää YTK:n Pitkä kurssi – yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijaohjelmasta 

Sanni Tuomainen on myöhemmin siirtynyt toiseen organisaatioon.