Elämänlaajuisen oppimisen mahdollistaja

Aalto ACCESS tarjoaa inklusiivista, helposti lähestyttävää koulutusta tuoden yhteen Aalto-yliopiston perustutkinto-opiskelijat sekä kaikki elämänlaajuisesta oppimisesta kiinnostuneet. Tukemalla yksilöitä henkilökohtaisten oppimispolkujen suunnittelussa, ja auttamalla asiakasyrityksiämme tarjoamaan elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia työntekijöilleen ja verkostoilleen mahdollistamme sekä yksilöiden että yritysten uudistumista.

Aalto ACCESS:n koulutukset tarjoavat matalan kynnyksen oppimismahdollisuuksia työelämässä oleville ammattilaisille, jotka etsivät omaan työhönsä helposti sovellettavia oppimissisältöjä. Ainutlaatuiset koulutusratkaisumme rakentuvat Aalto-yliopiston tutkinto-opetukselle lisäten niihin elämänlaajuisen oppimisen mahdollisuuksista kiinnostuneille asiantuntijoille räätälöityjä moduuleja tai työpajoja. Ohjelmia voi suorittaa niin verkossa kuin paikan päällä opiskellen.

Vaikutuksemme

Toimintaamme ohjaa ennen kaikkea se vaikutus joka ohjelmillamme on osallistujiin, heidän edustamiinsa organisaatioihin, akateemiseen yhteisöön sekä laajasti koko yhteiskuntaan.

Tarjoamme ohjelmia, jolla on vaikutusta työhösi, asiantuntijuuteesi, ajatteluusi, organisaatioosi ja sitä kautta myös yhteiskuntaan. Pääset laajentamaan osaamistasi ja ajatteluasi kokonaisvaltaisesti. Opit tunnistamaan oman potentiaalisi ja saat välineitä sen saavuttamiseksi.