Uutishuone

Uutishuone

Teleste valitsi Aalto EE:n yhtenäisen johtamisen kehittämisen kumppaniksi – virtuaalialustasta paljon hyötyä

Suomalainen globaalisti toimiva teknologiayritys Teleste ja Aalto University Executive Education (Aalto EE) tekevät yhteistyötä rakentaakseen Telestelle vahvaa johtamiskulttuuria.

11.3.2021

Telesten johtamista ohjaavat vastikään määritellyt Telesten arvoihin pohjaavat johtamisperiaatteet. Periaatteiden määrittelyyn osallistui koko organisaatio. Aalto EE:n kanssa yhteistyössä viedään nyt Telesten johdolle ja esimiehille kohdennetun valmennusohjelman kautta johtamisperiaatteet käytäntöön, jotta johtaminen ja esimiestyö olisi mahdollisimman yhtenäistä.

"Valmennusohjelma tukee vahvasti Telesten esimiesyhteisöä arvojen mukaisessa johtamisessa ja kehittää strategian toimeenpanossa tarvittavia valmiuksia. Ohjelman yhteinen virtuaalialusta lisää ohjelman vaikuttavuutta", sanoo Virve Hintikka, asiakaskohtaisista ratkaisuista vastaava johtaja, Aalto EE.

”Yhdessä henkilöstömme kanssa olemme määritelleet kuusi johtamisen perusperiaatetta, joiden toivomme näkyvän kaikkien esimiestemme arkisessa käyttäytymisessä ja tukevan näin vahvan, yhteisen johtamiskulttuurin rakentamista. Näiden periaatteiden jalkauttaminen koko organisaatioomme on yksi keskeinen koulutusohjelman tavoite”, sanoo Telesten Tuomas Vanne, Senior Vice President, People & Competences ja jatkaa: “Olemme kokeneet, että johtamiseen panostamalla tuemme kaikkia henkilöstöstrategiamme osa-alueita: prosesseja, työntekijäkokemusta ja johtamisen osaamisen kehittämistä. Laadukas, johtamisperiaatteisiimme perustuva lähijohtaminen tukee henkilöstömme hyvinvointia ja sitoutumista. Valmennuksessa kasvatamme esimiestemme työkalupakkia johtaa sekä Telesten taitavia ammattilaisia että itseään.”

Käynnissä olevan ohjelman kantavana ajatuksena on Telesten esimiesyhteisöä osallistava yhteistyömalli, jossa tarjotaan akateemiseen tutkimukseen nojaavia uusia näkökulmia, joita sovelletaan arvojen mukaisessa johtamisessa käytännössä.

Varsinaisina valmennuspäivinä tapahtuvan oppimisen lisäksi ohjelmassa valjastetaan mukaan niiden ulkopuolella tapahtuva oppiminen. Käytössä on parisparraus ja Aalto EE:n nimikkometodeja kuten kaikutiimit, joilla varmistetaan oppien syventäminen ja leviäminen organisaatiossa. Osallistujat ovat myös tehneet yrityksen arvoihin liittyviä videoita, joita jaetaan oppimisalustan kautta muille osallistujille.

Lisätiedot

Virve Hintikka
asiakaskohtaisista ratkaisuista vastaava johtaja
Aalto University Executive Education Oy
Puhelin: 010 837 3727
virve.hintikka@aaltoee.fi

Tuomas Vanne
Senior Vice President, People & Competences
Teleste
tuomas.vanne@teleste.com


Aalto University Executive Education Oy

Aalto University Executive Education Oy tarjoaa korkealaatuisia liikkeenjohdon kehittämispalveluja (Aalto EE) ja asiantuntijoiden täydennyskoulutusta (Aalto PRO), palveluita yrittäjyyden kehittämiseksi (Aalto ENT) sekä Suomen monipuolisinta finanssikoulutusta (Finva). Laaja-alaisessa kokonaisuudessa yhdistyvät käytännön osaaminen ja Aalto-yliopiston uusin tutkimustieto.

Yhtiön vahvuuksia ovat globaali toimintamalli ja monipuolinen tarjonta. Suomen ja Singaporen lisäksi Aalto University Executive Education Oy tarjoaa ohjelmia globaalisti. Osana Aalto-yliopistoa Aalto University Executive Educationilla on kolme arvostettua laatuleimaa eli akkreditointia: AACSB, AMBA ja EQUIS. Se kuuluu näin ollen maailman instituutioista koostuvaan 0,5 prosentin parhaimmistoon.