Uutishuone

Uutishuone

Finvan syksyn kirjauutuudet tarjoavat kattavasti tietoa potilasvakuutuksesta ja vapaaehtoisesta henkilövakuutuksesta

Finva on juuri julkaissut uusintapainokset Potilasvakuutus- ja Vapaaehtoinen henkilövakuutus -teoksista.

9.11.2021

Potilasvakuutus

Potilasvahinkoja ja -vakuuttamista koskeva lainsäädäntö uudistui vuoden 2021 alusta. Uusi potilasvakuutuslaki korvasi vuodesta 1987 voimassa olleen edeltäjänsä ja voimaan tulivat myös kokonaan uudet lait koskien Potilasvakuutuskeskusta ja liikenne- ja potilasvahinkolautakuntaa.

Finva on nyt julkaissut uusintapainoksen alun perin vuonna 2004 julkaistusta Potilasvakuutus-teoksesta. Päivitetty painos tarjoaa kattavan yleiskuvan nykyisen potilasvakuutuslain sisällöstä ja soveltamiskäytännöstä: millä perusteilla vahinkoja korvataan ja minkälaisia korvauksia vahingoista maksetaan?

Teos toimii käytännön työvälineenä ja käsikirjana esimerkiksi potilasvahinkoasiassa neuvontaa antavien potilasasiamiesten, tuomioistuinlaitoksessa toimivien tuomareiden ja vahinkoasioita hoitavien asianajajien sekä vakuutusyhtiöissä potilasvakuuttamisen parissa työskentelevien tukena. Terveydenhuollon ammattilaisille se tarjoaa tietoa vakuuttamisvelvollisuudesta, vakuutuksen sisällöstä ja potilasvahinkotilanteista – potilasturvallisuusnäkökulmaa unohtamatta.

Teos avaa aihetta käytännönläheisesti esimerkkien, lautakunnan ratkaisukäytännön ja tuomioistuinratkaisujen avulla. Se käy myös läpi Potilasvakuutuskeskuksen tehtävät ja korvausprosessin kulun sekä potilaan oikeusturvaan potilasvahinkoasioissa liittyvät asiat. Lisäksi teoksessa on tietoa vakuuttamisvelvollisuudesta, vakuutuksen ottamisesta ja myöntämisestä sekä vakuutusten voimassaoloon liittyvistä asioista.

Kirja käsittelee potilasvakuuttamista sekä potilaan että terveydenhuollon ammattihenkilön näkökulmasta ja potilasvakuuttamisasioita sekä vakuutuksenottajan että vakuutuksen antajan näkökulmasta.

Kirjan kirjoittajat Saija Mäenpää ja Minna Plit-Turunen ovat molemmat lakimiehiä ja potilasvakuutuksen asiantuntijoita, joilla on pitkä kokemus työskentelystä potilasvahinkoasioiden parissa. Tilaa painettu teos Finvan verkkosivuilta tai e-kirja Elisa Kirjan tai Ellibsin kautta.

Saija Mäenpää ja Minna Plit-Turunen: Potilasvakuutus
ISBN 978-952-7285-32-9 (Nid.)
Painovuosi 2021
Sivuja 202
Hinta 72 e (sis. alv)

 

Vapaaehtoinen henkilövakuutus

Henkilövakuuttamisen perusteoksen uusintapainos antaa kokonaiskuvan vapaaehtoisesta henkilövakuuttamisesta Suomessa.

Kirja käsittelee perusteellisesti tuotevalikoimaa, eläke- ja muuta vakuutussäästämistä ja tuottovaihtoehtoja sekä sopimussuhteeseen liittyviä asioita. Vaikka teoksen lähtökohtana on henkilöriskien tunnistaminen ja niihin varautuminen vakuutusten avulla, vakuutussäästämistä on käsitelty laajasti. Kirja elävöittää aiheitaan lukuisin esimerkein ja vakuutusehtojen tulkintaa selventävin lautakuntaratkaisuin. Kirjan rakenne on uudistunut uusintapainoksessa, ja tekstit ovat osittain uusien asiantuntijoiden kirjoittamia.

Teos tarjoaa myös faktoja siihen keskusteluun, jota käydään hyvinvointivaltion tarjoaman sosiaaliturvan riittävyydestä nyt ja tulevaisuudessa väestön ikääntyessä.

Vapaaehtoinen henkilövakuutus -teos on vakiinnuttanut asemansa alan oppikirjana, hakuteoksena ja käsikirjana, jota käyttävät vakuutustutkintoa, vakuutusmeklaritutkintoa ja muita henkilövakuutuksen ammattiopintoja suorittavat henkilöt. Käsikirjana teos palvelee erinomaisesti kaikkia henkilövakuutuksen asiantuntijoita ja muita finanssialan ammattilaisia. Hakuteoksena se hyödyttää jokaista, joka haluaa tietoa henkilövakuutuksista ja niiden viimeisimmästä kehityksestä.

Kirjan ovat kirjoittaneet Teemu Jokela (FM, SHV, eMBA), Piritta Poikonen (OTM, VTS), Kati Ranta (OTK, VTS) ja Tuija Westerling (OTM, VTS). Jokela toimii aktuaarijohtajana ja vastuullisena aktuaarina Keskinäisessä Vakuutusyhtiö Kalevassa sekä aktuaarina Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiössä. Poikonen työskentelee Finanssiala ry:ssä johtavana lakimiehenä erityisalueenaan henki- ja työeläkevakuuttaminen. Ranta on toiminut vuodesta 2006 alkaen henkilövakuutusyhtiöissä erilaisissa asiantuntija- ja kehittämistehtävissä ja tällä hetkellä hän on lakimiehenä Henki-Fenniassa. Westerling on toiminut lakimiestehtävissä Lähivakuutuksessa ja sittemmin LähiTapiolassa vuodesta 1990.

Tilaa painettu teos Finvan verkkosivuilta tai e-kirja Elisa Kirjan tai Ellibsin kautta.

Teemu Jokela, Piritta Poikonen, Kati Ranta ja Tuija Westerling: Vapaaehtoinen henkilövakuutus
ISBN 978-952-7285-30-5 (Nid.)
Painovuosi 2021
Sivuja 480
Hinta 78 e (sis. alv)


Lisätietoa Finvan kirjoista

Salla Närhinen
Program Director, Finva
Puhelin 010 837 3772
salla.narhinen@aaltoee.fi

 

Aalto University Executive Education Oy

Aalto University Executive Education Oy tarjoaa korkealaatuisia liikkeenjohdon kehittämispalveluja (Aalto EE) ja asiantuntijoiden täydennyskoulutusta (Aalto PRO), palveluita yrittäjyyden kehittämiseksi (Aalto ENT) sekä Suomen monipuolisinta finanssikoulutusta (Finva). Laaja-alaisessa kokonaisuudessa yhdistyvät käytännön osaaminen ja Aalto-yliopiston uusin tutkimustieto.

Yhtiön vahvuuksia ovat globaali toimintamalli ja monipuolinen tarjonta. Suomen ja Singaporen lisäksi Aalto University Executive Education Oy tarjoaa ohjelmia globaalisti. Osana Aalto-yliopistoa Aalto University Executive Educationilla on kolme arvostettua laatuleimaa eli akkreditointia: AACSB, AMBA ja EQUIS. Se kuuluu näin ollen maailman instituutioista koostuvaan 0,5 prosentin parhaimmistoon.