Uutishuone

Uutishuone

Yritysten vastuullisuus testataan irtisanomistilanteissa - Aalto PRO:lta laaja palvelukokonaisuus muutostilanteisiin

Maailmantalouden nopeat käänteet pakottavat yritykset reagoimaan myös henkilöstöön kohdistuvin sopeuttamistoimin. Tällöin punnitaan myös yrityksen vastuullisuus. Aalto University Professional Development (Aalto PRO) on jo yli 25 vuotta auttanut yrityksiä ja uusia työnhakijoita näissä tilanteissa. Nyt tarjolla on vieläkin kokonaisvaltaisempi muutostukipalvelu, jossa yhdistyvät uravalmennus ja muutoskoulutukset. Kokonaisuus räätälöidään aina henkilöstövähennyksiin joutuvan yrityksen kulloiseenkin tarpeeseen.

20.3.2020

”Vastuullinen työnantaja hoitaa myös sopeuttamistoimet asianmukaisesti ja inhimillisesti. Tukea tarvitaan niin lähtemään joutuville kuin organisaatioon jääville. Myös esimiehet tarvitsevat kaiken avun näissä raskaissa tilanteissa, jotka usein liittyvät yrityksen laajempaan transformaatioon. Tehtävämme on tukea kokonaisuutta niin, että tilanteessa huomioidaan kaikkien osapuolten tarpeet. Meille yliopiston osana tämä on myös osa yhteiskuntavastuutamme ja missiota luoda parempaa maailmaa paremmalla johtajuudella”, sanoo Minna Wickholm, Aalto PRO -palvelukokonaisuudesta vastaava johtaja.

Hyvin suunniteltu ja eteenpäin katsova muutosturva antaa lähteville henkilöille hyvät edellytykset mahdollisimman nopeaan työllistymiseen. 

Uravalmennuksen lisänä voidaan tarjota muutoskoulutusta, joka tarjoaa irtisanottaville henkilöille merkittävän mahdollisuuden päivittää omaa ammatillista osaamista. Tämä tukee nopeampaa uudelleentyöllistymistä”, kertoo Minna Wickholm.

Aalto PRO on ollut mukana useiden johtavien yhtiöiden muutosohjelmissa viimeisen 10 vuoden aikana, joista merkittävimpinä esimerkkeinä ovat Nokia Bridge - ja Microsoft Polku -ohjelmat.

Aalto PRO on auttanut yli 5000 henkilöä työllistymään niin kutsuttujen F.E.C.-ohjelmien avulla. Yhtenä esimerkkinä on Esa Vennola, joka työskentelee nykyisin Signal Partnersilla Director of Operations -tehtävässä. Hän työskenteli aiemmin kuljetus- ja logistiikka-alalla. Kun työantaja aloitti yt-neuvottelut, heräsi ajatus alanvaihdosta.

”Omalla kohdalla ne yt:t olivat onnekaskin tapahtuma. Taustalla kytenyt ajatus alanvaihdosta realisoitui. Päätin, että teen riskivedon: hyppään pois vanhasta ja mietin jotain ihan uutta”, Esa Vennola kertoo.

Lisätiedot

Aalto PRO:n palvelut muutostilanteissa

Minna Wickholm 
liiketoimintajohtaja, avoimet ohjelmat
Aalto University Executive Education Oy
Puhelin: 050 583 9514 
minna.wickholm@aaltoee.fi 

Aalto University Executive Education Ltd 

Aalto University Executive Education tarjoaa korkealaatuisia liikkeenjohdon kehittämispalveluja (Aalto EE) ja asiantuntijoiden täydennyskoulutusta (Aalto PRO) sekä palveluita yrittäjyyden kehittämiseksi (Aalto ENT). Monipuolisessa kokonaisuudessa yhdistyvät käytännön osaaminen ja Aalto-yliopiston uusin tutkimustieto. 

Yhtiön vahvuuksia ovat globaali toimintamalli ja monipuolinen tarjonta. Suomen ja Singaporen lisäksi tarjoamme ohjelmia useissa lokaatioissa. Aalto University Executive Educationilla on kolme arvostettua laatuleimaa eli akkreditointia: AACSB, AMBA ja EQUIS. Se kuuluu näin ollen maailman instituutioista koostuvaan 0,5 prosentin parhaimmistoon.