Uutishuone

Uutishuone

Osaamisen murros vaikuttaa Suomen kilpailukykyyn – organisaatioiden johtajilla merkittävä rooli

Aalto University Executive Education (Aalto EE) on tehnyt johtajilta johtajille tarkoitetun käsikirjan osaamisen murrokseen ja Suomen kilpailukyvyn parantamiseen. Kirja on tehty yhteistyössä Aalto-yliopiston työelämäprofessori Risto Sarvaksen ja opiskelijoiden kanssa. ”Saa soveltaa – osaamisen ja kilpailukyvyn pieni käsikirja” julkaistaan torstaina 12.9.2019.

12.9.2019

Yritysten ja organisaatioiden päätöksentekijät ovat tärkeässä roolissa yhteiskunnan muutosagentteina ja menestyksen mahdollistajina. Niinpä Aalto EE kokosi joukon julkisen sektorin, akatemian ja yritysmaailman päätöksentekijöitä ja osaamisen asiantuntijoita kolmen tilaisuuden keskustelusarjaan, jossa pohdittiin osaamisen murrosta kilpailukyvyn näkökulmasta. Ryhmän keskustelut ja ratkaisut on dokumentoitu ja julkaistaan osaamisen ja kilpailukyvyn käsikirjana – eräänlaisena vertaistukena - päätöksentekijöille.

”Monipuolisten ja höydyllisten työn murrosta käsittelevien tutkimusten, lukuisien raporttien sekä komiteoiden lisäksi on hyvä olla olemassa käytännöllinen käsikirja, joka puhuu strategian kieltä, ja on helposti ja kursailematta yhteensovitettavissa yrityksen päätöksentekijöiden maailmaan”, kertoo Raija Kuokkanen, Head of Thought Leadership and Design, Aalto EE.

Keskusteluissa nousi esiin seitsemän teemaa

Useat teemat, käsitteet ja ajattelun polut toistuvat keskusteluissa usein. Nämä tiivistettiin kirjassa seitsemään teemaan: muutos, käsitys työstä, vastuu osaamisesta, merkityksellisyys, kriittinen ajattelu, metaosaaminen sekä siilot ja raja-aidat.

On tarpeen yhdessä purkaa, rajata, yhdistää ja fokusoida se, mikä on kussakin kontekstissa relevantti muutos, joka painostaa, ja toisaalta, mikä relevantti muutos pitää itse toteuttaa. Muutokseen voi passiivisesti reagoida tai sitten olla muutoksen ajuri; muutosagentti.

Työn murroksen keskellä muuttuu käsitys siitä, mitä työ on. Keskeiseksi työssä nousee se, että saavutetaan tavoitteet ennalta määriteltyjen toimenkuvien noudattamisen sijaan.

Organisaatiolla on sekä vastuu että halu pitää itsensä kilpailukykyisenä ja toimivana, tässä on keskeisessä roolissa henkilöstön osaaminen.

Merkityksellisyys korostuu kaikessa. Työn murros pakottaa yrityksen luomaan työntekijöidensä kesken yhteisiä merkityksiä, ja arvokeskustelut tulevat tässä väkisinkin

Kriittinen ajattelu kerto siitä, että terveelle realismille sekä rehellisyydelle on kysyntää enemmän kuin sitä on tarjolla.

On tarve metaosaamiselle; uudenlaiselle osaamiselle ja taidoille. Siinä korostuu olemassa olevien osaamisten ja erilaisten asioiden yhdistäminen kokonaisuuksiksi; eräänlainen arkkitehtimäinen kokonaisuuksien hahmottaminen.

Vanhat rakenteet eivät enää vastaa tämän hetken tekemisen ja ajattelun malleja, vaan pikemmin ne estävät järkeviä ihmisiä toimimasta järkevästi. Rajattomuus ei kuitenkaan tuo onnea. Sekä ajattelu että tekeminen tarvitsevat reunoja, raameja ja rajoja.

Lisätietoja

Kirjan voi ladata pdf-tiedostona osoitteesta www.aaltoee.fi/pienikasikirja

Raija Kuokkanen
Head of Thought Leadership and Design
Head of New Ventures and Partnerships
Puh. 010 837 3737
raija.kuokkanen@aaltoee.fi

Aalto University Executive Education Oy 

Aalto University Executive Education tarjoaa korkealaatuisia liikkeenjohdon kehittämispalveluja (Aalto EE) ja asiantuntijoiden täydennyskoulutusta (Aalto PRO) sekä palveluita yrittäjyyden kehittämiseksi (Aalto ENT). Monipuolisessa kokonaisuudessa yhdistyvät käytännön osaaminen ja Aalto-yliopiston uusin tutkimustieto. 

Yhtiön vahvuuksia ovat globaali toimintamalli ja monipuolinen tarjonta. Suomen ja Singaporen lisäksi tarjoamme ohjelmia useissa lokaatioissa. Aalto University Executive Educationilla on kolme arvostettua laatuleimaa eli akkreditointia: AACSB, AMBA ja EQUIS. Se kuuluu näin ollen maailman instituutioista koostuvaan 0,5 prosentin parhaimmistoon.