DBA-väitöksessä tutkittiin valmennus-casen avulla transformationaalisen johtamisen oppien tehokkuutta konfliktitilanteiden ratkaisemiseen

KM Pauliina Airaksinen-Aminoff väittelee 23.11.2018 Aalto Executive DBA -tutkinto-ohjelmasta (Doctor of Business Administration).

Kuva: Anu Buri

15.11.2018

Read this in English.

Johtajien yksi haasteellisimmista tehtävistä on puuttua ja ratkaista konfliktitilanteita, joita tapahtuu organisaatioissa joka päivä. Konflikteja lisäävät entisestään liiketoimintamallien mullistuminen, yritysjärjestelyt, organisaatioiden suunnanmuutokset, digitalisaatio ja robotiikan yleistyminen.

Pauliina Airaksinen-Aminoff tutkii DBA-väitöskirjassaan johtajien suhtautumista konfliktitilanteisiin sekä kykyä ratkaista konfliktitilanteita erilaisissa organisaatioissa, mutta myös niitä syitä, jotka vaikuttavat johtajien vähäiseen halukkuuteen puuttua konfliktitilanteisiin.

Lähestymistapana tutkimuksessa on käytetty toimintatutkimusta. Tutkimusjakso kesti lähes kolme vuotta. Näiden vuosien aikana Pauliina Airaksinen-Aminoff seurasi ja tutki kolmen eri johtajan kehittymistä siinä, miten he lähestyivät konfliktitilanteita, miten he ratkaisivat niitä tai miksi he jättivät niitä ratkaisematta. Väitöskirjassa tutkitaan erityisesti, miten johtajien henkilökohtaista kehitystä ja konfliktienhallintataitoja voidaan tukea ulkopuolisen valmentajan ja transformationaalisen johtamisen keinoin.

Tutkimuksen tulosten perusteella DBA-väitöskirjassa esitetään, että transformationaalinen johtaminen käsitteenä on useimmille esimiehille lähes saavuttamaton tavoite, mutta erittäin tärkeä ihannetila, jota tulisi tavoitella. Transformationaalinen johtamistyyli on tutkitusti todettu olevan yksi tehokkaimmista johtamistavoista mitattaessa organisaation tehokkuutta ja hyvinvointia. Transformationaalista johtamistyyliä voi oppia ja sitä tulisikin opettaa samoin kuin konfliktien ratkaisua ja siihen liittyviä kommunikointitaitoja. Transformationaalisen johtamistyylin omaksuminen ja siihen pyrkiminen hyödyttävät merkittävästi paitsi konfliktitilanteiden osallisia myös heidän organisaatioitaan ja kaikkien asianosaisten yleistä hyvinvointia.

Tämän tutkimuksen perusteella johtajilla on ilmiselvästi konfliktien hallintaan liittyviä kehittymistarpeita. Konfliktien välttely on yleistä, sillä konfliktitilanteet koetaan epämukavina ja aikaa vievinä. Johtajat tarvitsevat harjoitusta muuttaakseen niin ajattelu- kuin toimintatapojaan pystyäkseen kohtaamaan konflikteja. Keskeisiä tulevaisuuden esimiestaitoja ovat ihmisten ja heidän tunteidensa ja käyttäytymisensä ymmärtäminen sekä esimiehen halu kehittää omaa itsetuntemustaan.     

DBA-väitöstilaisuus

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu tarkastaa KM Pauliina Airaksinen-Aminoffin DBA-väitöskirjan ”Learning to Resolve Interpersonal Conflicts more Efficiently through Transformational Leadership: A Study on Coaching” perjantaina 23.11.2018 klo 12.00 Aalto EE:n tiloissa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun päärakennuksessa.  Osoite on Runeberginkatu 14–16, Helsinki.

Kustoksena toimii professori Henrikki Tikkanen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta ja vastaväittäjinä apulaisprofessori Joel Hietanen Helsingin yliopistosta sekä tohtori Kerttu Kettunen Turun kauppakorkeakoulusta. 

Mikä on Aalto Executive DBA – Doctor of Business Administration -ohjelma?

Aalto Executive DBA (Doctor of Business Administration) -ohjelma on suunnattu kokeneille johtajille, jotka haluavat suorittaa tohtorintutkinnon työn ohella.  Se on työelämälähtöinen, ja tutkimus on soveltavaa. DBA on maailmalla tunnustettu tutkinto, joka on mahdollista suorittaa useissa johtavissa kouluissa, kuten Harvard Business Schoolissa.

Samaan tapaan kuin Aalto Executive MBA ja Aalto MBA -tutkinto-ohjelmat, DBA ei kuulu suomalaiseen tutkintojärjestelmään. Tutkinnon myöntää kuitenkin akkreditoitu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu. Aalto Executive DBA -ohjelman voi suorittaa työn ohella 3–6 vuodessa. Maksullinen ohjelma käynnistyi vuoden 2013 alussa.

DBA-ohjelman akateemisena johtajana toimii Aalto-yliopiston markkinoinnin laitoksen professori Henrikki Tikkanen.

DBA-väitöskirjatilaukset ja tiedustelut 

DBA-väitöskirjan voi lukea pdf-muodossa Aalto-yliopiston kirjaston julkaisusarjasta.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8285-1

Pauliina Airaksinen-Aminoff
valmentaja, KM
puhelin 050 357 3549
pauliina@aminoff.fi

Lisätiedot

Mikko Laukkanen
akateeminen johtaja, KTT, Aalto University Executive Education
puhelin 010 837 3732
mikko.laukkanen@aaltoee.fi

Henrikki Tikkanen
professori, KTT, Aalto-yliopisto
puhelin 050 573 4174
henrikki.tikkanen@aalto.fi

Ohjelman sivut

www.aaltoee.com/aaltoexecutivedba

Aalto University Executive Education Oy

Aalto University Executive Education tarjoaa korkealaatuisia liikkeenjohdon kehittämispalveluja (Aalto EE) ja asiantuntijoiden täydennyskoulutusta (Aalto PRO) sekä palveluita yrittäjyyden kehittämiseksi (Aalto ENT). Monipuolisessa kokonaisuudessa yhdistyvät käytännön osaaminen ja Aalto-yliopiston uusin tutkimustieto.

Yhtiön vahvuuksia ovat globaali toimintamalli ja monipuolinen tarjonta. Suomen ja Singaporen lisäksi tarjoamme ohjelmia Espanjassa, Etelä-Koreassa, Indonesiassa, Iranissa, Kiinassa, Liettuassa, Puolassa, Ruotsissa, Taiwanilla, Tansaniassa, Venäjällä, Vietnamissa, Virossa ja Yhdysvalloissa. Aalto University Executive Educationilla on kolme arvostettua laatuleimaa eli akkreditointia: AACSB, AMBA ja EQUIS. Se kuuluu näin ollen maailman instituutioista koostuvaan 0,5 prosentin parhaimmistoon.