Sisäinen yrittäjyys – Yrittäjämäinen kulttuuri oman organisaatiosi sisällä

Tarjoamme globaalisti ratkaisuja sisäisen yrittäjyyden (intrapreneurship) kehittämiseen ja auttaa tuomaan yrittäjämäisen tekemisen kulttuurin myös suuriin organisaatioihin.

Startup-yrittäjyyttä yrityksen sisällä

Yrittäjiä ja sisäisiä yrittäjiä yhdistävät samankaltaiset ominaisuudet, kuten ketteryys, luovuus, innokkuus ja visio. Se, missä he eroavat toisistaan, on tapa toimia. Siinä missä startupit luovat uusia tuotteita ja palveluja, etabloituneet yritykset pyrkivät käynnistämään sisäisiä kehityshankkeita, luomaan innovatiivista yrityskulttuuria ja parantamaan toiminnan tuloksellisuutta. Sisäinen yrittäjä on henkilö, joille yritys on antanut hoidettavaksi innovatiivisia projekteja yrityksen riskillä ja resursseilla.

Me Aalto-yliopistossa olemme sitoutuneet kasvattamaan ja vaalimaan sisäisten yrittäjien yrittäjäasennetta. Fokusalueitamme ovat

  1. yrittäjäasenteen sekä siihen liittyvien taitojen ja kokemusten kehittäminen
  2. vankkojen yrittäjyysekosysteemien ja innovaatiokulttuurien rakentaminen
  3. yhteiskehittäminen arvoketjuun kuuluvien sidosryhmien kesken
  4. yksilöllisen ja yhteisen osaamisen kehittäminen
  5. kokonaisvaltaisten, yrityksille ja startupeille suunnattujen kiihdytysohjelmien suunnittelu.

Sisäinen yrittäjyys vaatii sekä oikeaa asennetta että oikeaa osaamista

Sisäiset yrittäjät tarvitsevat saman asenteen sekä samankaltaisia taitoja ja kokemuksia kuin startup-yrittäjät. Erojakin silti on. Jo etabloitunut organisaatio voi esimerkiksi hallita erinomaisesti tuotteidensa markkinoinnin ja myynnin, mutta kyseiset toiminnot voivat olla turhan jäykkiä ja pitkäkestoisia, jolloin niiden käynnistäminen ja suorittaminen vie paljon aikaa. Ihannetapauksessa tarvittava ydinosaaminen ja taidot yhdistyvät riittävän vahvaan yrittäjäasenteeseen ja -kokemukseen. Ne ovat myös keskeisiä osa-alueita yrittäjyysohjelmissa, joita Aalto EE tarjoaa sekä startupeille että yritysjohdolle.

Rakentamassa vahvoja sisäisen yrittäjyyden ekosysteemejä ja innovaatiokulttuureita

Suuret yritykset pyrkivät rakentamaan innovatiivista yrityskulttuuria paksujen seiniensä sisäpuolelle. "Mitä enemmän yritystä, sitä enemmän tappiota", on joku joskus sanonut. Niin valtio ja kunnat kuin startupit ja suuret yrityksetkin tarvitsevat innovaatioklustereita, jotka tukevat oppimista, jakavat ja kehittävät tuotteita ja palveluita ja rakentavat bisnesverkostoja.

Vahvan yhteisön ja yrityskulttuurin lisäksi yritykset pyrkivät nykyisin edistämään sidosryhmien välistä yhteistyötä ja yhteiskehittämistä. Monet uskovat aidosti, että startupit ja isot, jo etabloituneet yritykset voivat oppia toisiltaan. Etabloituneista yrityksistä voi tulla startupeille yhteistyökumppaneita tai asiakkaita, ja jo pitkään toimineet yritykset näkevät startupit väylänä, jonka kautta päästä edullisesti, kätevästi ja nopeasti uuden osaamisen, tutkimus- ja kehitystiedon tai markkinoiden äärelle. Molemmat etsivät myös yhteistyökumppaneita luodakseen asiakkailleen arvoa strategisten kumppanuuksien, fuusioiden ja yritysostojen tai kilpailua rajoittavien sopimusten avulla. Arvo on ykkönen!

Aalto EE:n opiskelijana saat tietoa tuoreimmasta kumppanuuksia, arvomyyntiä ja liiketoimintamalli-innovaatioita koskevasta tutkimuksesta sekä menetelmistä, joita voit hyödyntää arvon haltuunotossa ja luomisessa kumppanuuksien, arvomyynnin ja liiketoimintamalli-innovaatioiden avulla.

Yksilöllisen ja yhteisen osaamisen kehittäminen

Menestyvillä yrittäjillä on hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. He johtavat taitavasti niin itseään kuin muitakin ja ovat erinomaisia pitchaajia, viestijöitä, verkottujia, motivaattoreita, suostuttelijoita ja neuvottelijoita. Heidän on pystyttävä tekemään oikeita päätöksiä epätavallisissakin tilanteissa. Onko kyse johtamisesta vai johtajuudesta? Onko kyse kokemuksesta vai tietyn taidon hankkimisesta? Vai onko kyse oikeasta asenteesta jatkuvaa kehittymistä ja oppimista kohtaan?

Vuorovaikutus- ja johtajuustaitojen kehittäminen on yksi Aalto EE:n ydinosaamisalueista. Sen ansiosta olemme yksi maailman parhaista johtajuuskouluttajista.

Yrityksille suunnatut kokonaisvaltaiset kiihdytysohjelmat

Suuret yritykset ovat ryhtyneet käynnistämään muutosohjelmia, jotka pyrkivät tuomaan innovatiivisen ja yrittäjämäisen asenteen osaksi yrityskulttuuria. Visiona on integroida yrityksen sisäinen kiihdytysohjelma synergistiseen johtajuuskoulutukseen ja tavoitteena valtuuttaa johtajat omaksumaan yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen liittyviä asenteita hyödyntämällä kiihdytysohjelmaa, joka saattaa heidät yhteen oikeiden startup-yrittäjien kanssa.

Samanaikaisesti johtajat täydentävät startup-kokemustaan ensiluokkaisella, yrittäjälähtöiseen innovointiin ja johtajuuteen keskittyvällä koulutuksella. Koulutusohjelman suoritettuaan osallistujat ovat kehittäneet osaamistaan kohdennetusti, tuovat mukanaan vahvan yhdistelmän innovatiivista asennetta ja käytäntöjä, jotka hyödyttävät organisaatiota ja tukevat sen muutosta, sekä ymmärtävät, miten startup-yritysten kanssa kannattaa tehdä yhteistyötä. Esimerkkinä tästä on Stora Enson digitalisaatioon keskittynyt kiihdytysohjelma, jossa yhteiskehittäjinä toimivat Storan Enson lisäksi Aalto EE ja Vertical Accelerator. Erilaisista lähtökohdista tulevat ja eri aloja edustavat suuryritykset ottavat lähitulevaisuudessa käyttöön samanlaisia ohjelmia vaaliakseen yrittäjäasennetta sekä siihen liittyviä taitoja ja kokemuksia omalla fokusalueellaan.

Tilaa Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeTilaa uutiskirje

Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeessä saat ajankohtaisimmat Aalto Leaders' Insight -sisällöt, kutsuja avoimiin tapahtumiimme ja webinaareihin, tiedon tulevista valmennus- ja koulutusohjelmista sekä ennakkoilmoittautujan eduista.

Annan Aalto University Executive Education Oy:lle luvan käyttää yhteystietojani markkinoinnissa, esimerkiksi tiedottaakseen sähköpostitse koulutusohjelmatarjonnasta tai lähettääkseen kutsuja tapahtumiin. Voin päättää milloin tahansa, etten enää halua yhteydenottoja. Katso tietosuojapolitiikka

Ota yhteyttä

Autamme löytämään sinulle ja yrityksellesi sopivimman ratkaisun.

Mari Rauhala

Director, Business Development

+358 10 837 3777

mari.rauhala@aaltoee.fi