Aalto EE Co-Creation Platform

Aalto EE Co-creation Platform tarjoaa organisaatiolle ainutlaatuisen co-creation -kokemuksen. Se antaa osallistujille mahdollisuuden kokea yrittäjyys aidossa mukaansatempaavassa ja innovatiivisessa ympäristössä, omaksua organisaatioon yrittäjähenkinen ajattelutapa, vahvistaa organisaation jo käynnissä olevaa muutosprosessia, ja oppia kuinka tehdä yhteistyötä ja luoda kumppanuuksia startupien kanssa.

Paine löytää uusia ja innovatiivisia kasvuaihioita on suuryrityksissä nyt korkeampi kuin koskaan aikaisemmin. Samaan aikaan moni yritys kamppailee sen kanssa, kuinka iso organisaatio voi omaksua ketterät menetelmät: työkalut, metodit ja käytännöt, joita tarvitaan uusien skaalautuvien kasvumahdollisuuksien kehittämiseen. Aalto EE Co-creation Platform tuo yritykset ja heidän liiketoimintansa kannalta relevantit startupit aitoon yhteistyöhön ja tarjoaa fasilitoidun prosessin yhteisten innovatiivisten liiketoimintamahdollisuuksien luomiseen.

Disruptiivisia liiketoimintamahdollisuuksia etsimässä

Aalto EE Co-creation Platform on suurille yrityksille räätälöidyn kokemuksellinen ohjelma, jossa osallistujat pääsevät sukeltamaan yrittäjyyden, ketteryyden ja innovatiivisuuden maailmaan.

Yhteistyö yrityksen ja startupien välillä keskittyy ohjelmassa uuden business-potentiaalin etsimiseen ja ajankohtaisten markkinoita haastavien teemojen ymmärtämiseen. Näitä voivat olla mm. digitalisaatio, kestävä kehitys, kiertotalous, väestönmuutos tai alustatalous. Yrityksen strategia ja se, missä yritys näkee eniten potentiaalia uusille liikeideoille, määrittelee, mitkä startup-projektit ohjelmaan valitaan mukaan.

Aalto EE Co-creation Platform ei ole perinteinen koulutusohjelma. Tämän käytännönläheisen ratkaisun vaikuttavuus syntyy systemaattisesta prosessista, jossa ideasta haudotaan skaalautuva liiketoimintaratkaisu jatkuvaa testauksen ja iteroinnin vuorottelua hyödyntäen. Asiakkaalle prosessi mahdollistaa oman innovaatioprosessin huomattavan kiihdyttämisen sekä toteuttamiskelpoiseen ratkaisuun pääsyyn tarvittavan ajan puolittamisen.

Co-creation Platform strategisen transformaation tukena

On vahvasti linjassa asiakkaan mission, vision ja strategian kanssa
Tarjoaa osallistujille aidon startup-kokemuksen, joka haastaa heitä omaksumaan yrittäjähenkisen ajattelu- ja toimintatavan
Vauhdittaa työntekijöiden valmiutta etsiä ja löytää korkean kasvun skaalautuvia innovatiivisia ratkaisuja aitoihin ongelmiin startup-yhteistyön kautta
Antaa työntekijöille toimiviksi todistettuja työkaluja, metodeja ja toimintatapoja, joiden avulla he voivat arvioida uusia innovatiivisia liiketoimintaideoita ja niiden mahdollisuutta kasvaa korkeasti skaalautuviksi palveluiksi ja tuotteiksi
Rikkoo organisaation sisäisiä siiloja rakentavalla tavalla ja edesauttaa avointa yhteistyötä, verkostoitumista ja oppimista
Kehittää osallistujien kunnianhimoista asennetta ja yrittäjähenkistä uteliaisuutta
Tarjoaa inspiroivan ja aktiivisen oppimiskokemuksen

Ratkaisu

Ohjelma on kehitetty yhdessä Vertical:in kanssa, joka tuo yrityksen ja startupin yhteen ja fasilitoi näiden välistä yhteistyötä. Aalto EE tarjoaa huippuluokan valmennuksen, joka haastaa osallistujien ajattelua tavoitteena innovaatioiden ja uuden kasvun löytäminen maailmanluokan kouluttajien tarjoamia viitekehyksiä soveltaen.

Hyödyt

Yrityksille

Co-creation Platform on suunnattu yrityksille, jotka etsivät radikaaleja uusia mahdollisuuksia liiketoimintansa muutoksen ja kasvun tueksi. Ohjelman aikana tehtävä työ tähtää tavoitteellisten ja ennen kaikkea yhteisten liiketoimintahyötyjen löytämiseen yrityksen ja startupien välillä. Kokemukset aikaisemmista ohjelmistamme ovat johtaneet muun muassa teknologioiden lisensointiin, uusiin yhteisiin palveluihin markkinalla, satojen miljoonien säästöihin kuluissa ja prosessien kehityksessä sekä globaaliin strategiseen yhteistyöhön.  

Startupeille

Startupit etsivät jatkuvasti uusia mahdollisuuksia yhteistyölle ja yhteisille go-to-market -strategioille vakiintuneiden yritysten kanssa. Aalto EE:n startupeja ja yrityksiä yhdistäviin ohjelmiin hakee mukaan startupeja, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa ja löytää mahdollisuuksia aitoon pitkäaikaiseen yhteistyöhön yrityskumppanin kanssa, jonka strategiset tavoitteet ovat linjassa startupin omien tavoitteiden kanssa.

Luettavaa aiheesta

Ota yhteyttä

Autamme löytämään organisaatiollesi sopivimman ratkaisun.

Mari Rauhala

Director, Business Development

+358 10 837 3777

mari.rauhala@aaltoee.fi