Aalto EE Catalyzer suuryritysten innovaatioiden kiihdyttäjänä

Tänä päivänä markkinoille murtautuu lakkaamatta uusia innovatiivisia toimijoita uhkaamaan vakiintuneiden suuryritysten asemaa. Tämän seurauksena suurten yritysten kokema paine uusien innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseen on kasvanut kovemmaksi kuin koskaan aiemmin. Avainasemassa onnistumisessa on kyky saada suuryritysten henkilöstö omaksumaan uudenlainen yrittäjähenkinen ajattelutapa. Kun organisaation sisälle muodostuu kukoistava yrittäjähenkinen ekosysteemi, jossa uusia radikaaleja ideoita kokeillaan jatkuvasti, syntyy myös mahdollisuuksia uudelle menestyvälle liiketoiminnalle.

Aalto EE Catalyzer tarjoaa yritysasiakkaille käytännönläheisen prosessin, joka auttaa suurten yritysten tiimejä omaksumaan startupeille tyypillisiä toimintatapoja ja synnyttämään yrittäjähenkistä kulttuuria koko organisaatiossa. Ohjelma rakennetaan asiakasyrityksen omien business casejen ympärille ja siinä haastetaan tiimejä uuden, skaalautuvan liiketoiminnan aktiiviseen etsimiseen.

Ohjelma tarjoaa osallistujille vaikuttavan ja inspiroivan oppimiskokemuksen. Sen aikana osallistujat syventyvät kehittämään, testaamaan ja iteroimaan innovatiivisia liiketoimintamallien hypoteeseja asiakaslähtöisessä prosessissa, joka tehostaa yrityksen tuote- ja palvelukehitystä.

Kenelle?

Catalyzer on suunnattu yrityksille, jotka haluavat saada aikaan kasvua ja löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia, ja jotka haluavat haastaa henkilöstöään aikaisempaa yrittäjähenkisempään ajatteluun ja ketterämpään toimintaan. Prosessi toimii parhaiten, kun mukana on osallistujia eri puolilta organisaatiota ja heidät on valittu ohjelmaan sitoutumisasteen, osaamisen monimuotoisuuden sekä sen perusteella, kuinka korkea motivaatio heillä on onnistua ohjelmassa mukana olevan business casen skaalaamisessa. Ohjelman aikana osallistujien asiakkuuksien kehittämisen osaaminen kasvaa ja heidät haastetaan astumaan mukavuusalueidensa ulkopuolelle sekä omaksumaan aikaisempaa ketterämpi ja innovatiivisempi lähestymistapa aitojen liiketoimintahaasteiden ratkaisuun.

Miten se toimii?

Ohjelma perustuu käänteisen luokkahuoneen (flipped classroom) pedagogiikkaan, jossa osallistujien tärkeimmät opit syntyvät heidän oman asiakastyöskentelynsä tuloksena. Ohjelmassa lähiopetus on suunniteltu valmistamaan tiimejä uusien metodien testaamiseen aidoissa asiakastilanteissa sekä kokoamaan yhteen näistä syntyneet opit. Yksi ohjelman tärkeimmistä tavoitteista on saada osallistujat soveltamaan yrittäjähenkistä lähestymistapaa liiketoimintamallien synnyttämiseen, kehittämiseen ja uudelleenluomiseen.

Aikaisemmat tuloksemme osoittavat, että ohjelma auttaa organisaatioita löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Aalto EE Catalyzer tarjoaa erinomaisen alustan sen oppimiseen, kuinka yritys voi epäonnistua harvemmin ja alhaisemmilla kustannuksilla uutta liiketoimintaa kehittäessään.

Ohjelman rakenne

Ohjelman rakenne on joustava. Sen kesto voi vaihdella intensiivisestä viidestä viikosta kymmeneen viikkoon ja lähiopetustunnit voivat vaihdella neljän ja kahdeksan välillä per viikko.

Ota yhteyttä

Ohjelma toivottaa tervetulleeksi menestyksennälkäiset ja innovatiiviset tiimit. Kysy lisätietoja yhteyshenkilöiltämme.

Mari Rauhala

Director, Business Development

+358 10 837 3777

mari.rauhala@aaltoee.fi