Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Ortopedia ja traumatologia, lääketiedettä vahinkokäsittelyn tarpeeseen

- kasvata ymmärrystäsi vakuutuskorvauksiin liittyvästä lääketieteestä

Ortopedia ja traumatologia, lääketiedettä vahinkokäsittelyn tarpeeseen -seminaari tarjoaa keinoja ymmärtää henkilövahinkoihin niin sairauksiin kuin tapaturmiin liittyvää lääketiedettä ja niiden vaikutusta vakuutuskorvauksiin. Seminaarin avulla laajennat ammattitaitoasi korvauspäätösten tekemisessä ja perusteluiden laadinnassa sekä toisaalta niiden tulkinnassa asiakkaiden parhaaksi.
Seminaaripäivän aikana kuulemme huippuasiantuntijoiden puheenvuoroja tuki- ja liikuntaelinten vammoista, traumatologiasta, kivusta ja traumoista sekä kipulääketieteestä. 

Seminaari soveltuu niin lakisääteisten kuin vapaaehtoisen vakuutusten kanssa työskenteleville henkilöille niin työeläke-,  henki-,  ja vahinkovahinkovakuutusyhtiössä. Myös muilla toimialoilla toimivat lääkärit, työterveyshenkilöstö, juristit ja muut henkilöt, jotka käsittelevät henkilövakuutuksiin liittyviä kysymyksiä hyötyvät seminaarista. 

Saat eväitä tuki- ja liikuntaelinten vammojen arvioimiseen vahinkokäsittelyssä ja pääset perehtymään työkyvyn arvioimiseen, tapaturmasta kuntoutumiseen ja vaikuttavien hoitojen kehittymiseen. Tavoitteena on tarjota viimeisintä lääketieteellistä tutkimustietoa vahingoittuneen parhaaksi ja auttaa vakuutuskorvausten laadinnassa. Seminaarissa käymme läpi myös psyykkisen traumatoitumisen ja ennen kaikkea toipumisen mahdolliset polut. Kipulääketiede nivoutuu hyvin päivän aikana tuki- ja liikuntaelinten vammojen ja traumatoitumisen aiheisiin. Seminaarin sisältö painottuu lääketieteeseen ja se on sovellettavissa niin lakisääteisiin kuin vapaaehtoisiin henkilövakuutuksiin ja niiden korvaamiseen. 

Ilmoittaudu  

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Kouluttajat

Seminaarissa puhujina ovat muun muassa

Teemu Paatela, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, ortopedian ja traumatologian erikoisalajohtaja, Terveystalo. 

Jussi Laasonen, Partner, Ruoholahti Attorneys Ltd sekä

Tuija Turunen, PsT, johtava psykologi, johtaja, Fokus Mielen erikoisyksikkö, Terveystalo

Kenelle?

Seminaari on suunnattu vakuutusalalla henkilövakuutuskorvausten kanssa työskenteleville, jotka kohtaavat sairauksiin, vapaaehtoisiin henkilövakuutuskorvauksiin, liikenne-  ja työtapaturmavakuutusten kautta maksettaviin vakuutuskorvauksiin sekä lääkärinlausuntoihin liittyviä kysymyksiä arjessaan. Seminaari sopii niin riskienhallinnan, vakuutuslääketieteen, liiketoiminnan kehittämisen kuin asiakasrajapinnan parissa työskenteleville asiantuntijoille.

Seminaarista hyötyvät esimerkiksi underwritingin parissa työskentelevät asiantuntijat, vakuuttamisen asiantuntijat, tuotepäälliköt, kehityspäälliköt, vakuutuskäsittelijät, riskipäälliköt, korvausasiantuntijat, korvauspäälliköt, palvelupäälliköt, korvauskäsittelijät, lakimiehet sekä vakuutuslääkärit.

Ohjelma

8.30

Aamukahvit

9.00

Tervetuloa ja seminaarin avaus

9.10

Tuki- ja liikuntaelinten vammat
  • Tapaturmat ja liikennevahingot, syy-yhteys, vammamekanismit
Teemu Paatela, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, ortopedian ja traumatologian erikoisalajohtaja, Terveystalo

10.40

Lyhyt tauko

10.55

Tuki- ja liikuntaelinten vammojen hoito ja kuntoutus

  • Työkyky ja toipuminen, käypä hoito ja hoitojen kehittyminen

Teemu Paatela, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, ortopedian ja traumatologian erikoisalajohtaja, Terveystalo

11.45

Lounas

12.45

Milloin järkytys muuttuu traumaksi – psyykkisen traumatisoitumisen ja toipumisen polut
Tuija Turunen, PsT, johtava psykologi, johtaja, Fokus Mielen erikoisyksikkö, Terveystalo

14.00

Kahvitauko

14.15

Traumat ja kipulääketiede, kivun hoito ja tulkinta             
Maija Haanpää, ylilääkäri, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen; dosentti, HUS Kipulääketiede

15.15

Ortopedia ja traumatologia, vakuutuskorvaukset, juristin näkökulmasta

  • syy-yhteys harkinta

Jussi Laasonen, Partner, Ruoholahti Attorneys Ltd

16:15

Seminaari päättyy


Ohjelman muutokset mahdollisia.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta