Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Lääketiede ja aivovammat henkilövakuutuskorvauksissa 

Laajenna ammattitaitoasi lääketieteellisissä kysymyksissä

Henkilövahinkojen käsittely ja korvauspäätösten tuottaminen ovat haastavia asiakaspalvelutilanteita. Vakuutusyhtiön korvausten ja vahingoittuneen elämän kannalta erityisesti pitkäkestoiset aivovammat ovat merkityksellisiä. Asiakaslähtöisen ja laadukkaan korvauspäätöksen tekeminen on tiimityön tulos, jossa tarvitaan lääkärin, juristin ja korvauskäsittelijän saumatonta yhteistyötä.

Lääketiede ja aivovammat henkilövakuutuskorvauksissa -seminaari tarjoaa keinoja ymmärtää lääketiedettä ja juridiikkaa sekä kommunikoida sujuvammin kyseisten alojen edustajien kanssa. Seminaarin sisältöjen avulla laajennat ammattitaitoasi korvauspäätösten tekemisessä ja saat valmiuksia vastata asiakkaiden kysymyksiin.

Seminaarissa kuulet laajasti lääkäreiden puheenvuoroja päähän kohdistuvista vammoista ja niiden hoidosta sekä vakuutuslääketieteellisen arvioinnin perusteita. Seminaarissa käydään läpi myös aivomammojen diagnostiikka, hoito ja kuntoutus sekä neurologiset sairaudet ja niiden tutkimusmenetelmät vakuutuslääketieteen kannalta. 

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Kenelle?

Seminaari soveltuu niin lakisääteisten kuin vapaaehtoisen vakuutusten kanssa työeläke-, henki- ja vahinkovahinkovakuutusyhtiössä työskenteleville henkilöille sekä korvausasiantuntijoille ja -käsittelijöille, kuntotussuunnittelijoille ja -asiantuntijoille.

Myös muilla toimialoilla toimivat lääkärit, työterveyshenkilöstö ja juristit sekä eri alojen asiantuntijat, jotka käsittelevät henkilövakuutuksiin liittyviä kysymyksiä, hyötyvät seminaarista sekä esimerkiksi sairauskassassa, ammattiliittojen ja urheilun lajiliittojen parissa työskentelevät.

Sisältö

Seminaari tarjoaa kattavasti tietoa siitä, mitä lääketieteellisiä ja juridisia seikkoja tulee ottaa huomioon korvauspäätöstä tehtäessä. Seminaarissa tarkastellaan lääketieteellisiä seikkoja syy–seuraus-periaatteen kautta.

Päivän sisältö on lääketieteeseen painottuva ja se on sovellettavissa niin lakisääteisiin kun vapaaehtoisiin henkilövakuutuksiin ja niiden korvaamiseen. Seminaarin aikana aiheiden käsittelyä syvennetään ryhmätöiden ja keskustelujen avulla. Seminaarin sisältöä on suunniteltu aiempien lääketieteeseen keskittyvien seminaaripalautteiden ja toiveiden pohjalta.

Ohjelma

9.00

Tervetuloa ja johdanto aiheeseen 

Minna Metsälä, Senior Advicer, Finva, Aalto University Executive Education Oy

9.10

Aivovammat

  • Milloin ihmisellä on aivovamma? 
  • Lievä vai vakava vamma?

Jari Siiroinen, Neurokirurgian dosentti, HUS

10.15

Tauko

10.30

Aivovammojen vakuutuslääketieteellinen arviointi

Janne Leinonen, LT, Neurologian erikoislääkäri, johtava ylilääkäri, KELA

11.30

Lounastauko

12.15

Aivovammat diagnostiikka, hoito ja kuntoutus 

Johanna Rellman, neurologian erikoislääkäri, TAYS

13.15

Tauko

13.30

Neurologiset sairaudet ja niiden tutkimusmenetelmät vakuutuslääketieteen kannalta

Markus Wikstén, ylilääkäri, neurologian erikoislääkäri, LKT, HUS

14.45

Aivovammojen korvauskäytäntö lautakunta- ja oikeuskäytännön valossa

Ulla Kudjoi-Salminen, korvauspäällikkö, VT, Korvauspalvelut, LähiTapiola Palvelut Oy
Jukka Siltala, lakimies, Liikenteen henkilökorvauspalvelut, LähiTapiola-ryhmä

16.15

Yhteiset pohdinnat jaettavaksi


Päivän moderaattorina toimii Minna Metsälä, Senior Advicer, Finva, Aalto University Executive Education Oy

Ohjelman muutokset mahdollisia.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta