Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

KYC & AML – asiakkaan tunteminen ja rahanpesun estäminen finanssialalla

Vahvista ja syvennä KYC- & AML-osaamistasi 

KYC (Know Your Customer) & AML (Anti Money Laundering) -kokonaisuus pitää sisällään asiakkaan tuntemisen käytänteiden lisäksi rahanpesuun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvää sääntelyä. 

Seminaaripäivän aikana päivität tietosi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen ajankohtaisista teemoista sekä sääntelyn ja pakotteiden viimeisimmistä muutoksista ja vaikutuksista finanssialalle. Päivän aikana syvennytään myös asiakkaan tuntemiseen, keskeisimpiin KYC- ja AML-velvollisuuksiin sekä rahanpesun estämisen sääntelyn ja muun sääntelyn kollisiotilanteisiin. 

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Kenelle?

Seminaari on tarkoitettu finanssialan ammattilaisille, jotka tarvitsevat työssään syvällistä ymmärrystä KYC- & AML-lainsäädännön vaikutuksista. Päivän tarkoituksena on syventyä lainsäädännön soveltamiseen ja sen mukana tuomiin velvoitteisiin.

Päivä soveltuu kaikille, jotka kuuluvat rahapesulain edellyttämän koulutusvelvollisuuden piiriin, mutta ennen kaikkea koulutuspäivästä hyötyvät KYC- ja AML-asiantuntijat, Compliance- ja Risk Officerit, juristit sekä tarkastus- ja valvontatoiminnoissa toimivat henkilöt. 

Sisältö

Seminaaripäivän aikana syvennytään sääntelyn tuomiin velvoitteisiin ja vaatimuksiin, rahanpesulain soveltamiseen sekä valvontaan. Koulutuksen jälkeen ymmärrät myös KYC- ja AML-lainsäädännön suhteen muuhun regulaation, kuten tietosuojaan ja saat apua erilaisten kollisiotilanteiden käytännönratkaisuun. Saat myös ajankohtaiskatsauksen finanssialaa koskettavista pakotteista ja tulevaisuuden näkymistä. Lisäksi kuulet vinkkejä asiakkaan tehokkaaseen tuntemisen toteuttamiseen. 

Ohjelma 

8.30 Aamukahvit

9.00

Tervetuloa ja seminaarin avaus

9.05

 

Rahanpesun torjuntaa on tehostettava – Mutta miten?

 • Rahanpesun torjunnan nykytila ja tulevaisuus
 • Tehostamisen tarpeet ja keinot

Anu Torkkeli, AML Country Responsible FI, Nordea Bank Abp

10.00

Tauko

10.15

 

KYC- & AML-velvollisuudet ja kollisiotilanteet 

 • Eri säädökset ja säädöstasot 
 • Kollisiotilanteet ja ratkaisumallit 
 • Erityistilanteet: 
  • AML ja Tietosuoja 
  • AML ja muu finanssialan regulaatio 

Olli Kiuru, Partner, Waselius & Wist 

11.30

Lounas

12.30

Ajankohtaista finanssipakotteista 

 • Pakotteiden ajankohtaiset muutokset ja tulevaisuuden näkymät 
 • Venäjä-pakotteet 
 • Pakotteiden vaikutukset ja soveltaminen finanssialalla 

Aleksi Pursiainen, CEO, Solid Plan Consulting

13.45

Kahvit

14.15

Rahanpesun estämisen järjestelmät ja asiakkaan tehokas tunteminen

 • Kuinka huomioida lainsäädännön ja liiketoiminannan vaatimukset asiakkaan tuntemisessa?
 • Käytännön esimerkkejä asiakkaan tuntemisen tehokkaasta toteutuksesta
 • Kokemuksia rahanpesun estämisen järjestelmistä

Marko Ahola, Founder, Riskpro Oy

15.45 Yhteenveto ja seminaaripäivän päätös

 

Ohjelman muutokset mahdollisia.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta