Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Kasvumahdollisuuksia kiertotaloudesta

Uutta kestävää liiketoimintaa – uutta työtä

Koulutuksessa opit tunnistamaan kiertotalouden tarjoamia konkreettisia liiketoimintamahdollisuuksia juuri oman liiketoimintasi kontekstissa ja jatkuvasti muuttuvassa toimintakentässä.

Kiertotaloudella pyritään edistämään resurssien, materiaalien ja energian tehokkaampaa käyttöä sekä minimoimaan haitallisia ympäristövaikutuksia ja hukkaa samalla edistäen innovaatioita, uutta taloudellista toimintaa ja siten myös työpaikkojen syntymistä. Kiertotaloudessa koko yrityksen arvoketju täytyy miettiä uusiksi ja liiketoiminta tulee nähdä eri toimijoiden välisenä yhteispelinä ekosysteemissä. Vaikutukset näkyvät myös muuttuvina asiakasvaatimuksina vastuullisista ja kestävistä tuotteista ja palveluista.

Mitä kiertotalous voisi tarkoittaa omassa yrityksessäsi? Millaiset ratkaisut tuottavat kestävää kasvua liiketoiminnallenne?  Kiertotalouden myötä yrityksille avautuu täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tilaisuus kehittää innovatiivisia ratkaisuja perinteisten toimintamallien sijaan. Mahdollisuuksia tarjoavat mm. tuote- ja palvelusuunnittelu, teknologian hyödyntäminen, jakamistalous ja muut uudenlaiset liiketoimintakonseptit. Kasvumahdollisuuksia kiertotaloudesta -koulutuksen aikana pääset työstämään omaa kiertotaloussuunnitelmaasi Aalto-yliopiston asiantuntijoiden tukemana.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Aloitus

Kysy lisätietoja

Ymmärrät muuttuvan toimintaympäristön tarjoaman kasvupotentiaalin.

Saat tukea ja konkreettisia välineitä uusien liiketoimintamahdollisuuksien ideoimiseen.

Saat edellytykset toimia kiertotalouden edelläkävijänä.

 

Koulutuksen hyödyt

Globaalit muutosvoimat haastavat yrityksiä uudistumaan. Kiertotalous on keino hallita muutos-ta, joka on väistämätön. Nyt kannattaa olla edelläkävijä ja tehdä välttämättömyydestä hyve. Ohjelman aikana kasvatat organisaatiosi kiertotalouden liiketoimintaosaamista ja luot uusia bisnesmahdollisuuksia.

Työstät omaa kiertotaloussuunnitelmaasi.
Ideoit uusia bisnesmahdollisuuksia.
Ymmärrät kiertotalouden keskeiset käsitteet ja mahdollisuudet.

Kenelle? 

Ohjelma sopii uuden liiketoiminnan kehittäjille ja asiantuntijoille, jotka suhtautuvat avoimin mielin kiertotalouden mahdollisuuksiin kasvun ja uuden liiketoiminnan lähteenä.

Koulutus sopii sinulle, joka etsit kasvua kiertotalouden tuomista liiketoimintamahdollisuuksista. Haluat tukea ja uusia näkökulmia fiksujen liiketoimintaratkaisujen kehittämiseen. Etsit uutta mindsetiä koko arvoketjuun, jossa liiketoiminta perustuu yhä enemmän palveluiden käyttämiseen, luonnonvarojen säästämiseen ja uusiokäyttöön, materiaali- ja energiatehokkuuteen ja uusien teknologioiden tuomiin mahdollisuuksiin.

Sisältö ja aikataulu

Ohjelma koostuu kolmesta moduulista (yhteensä 6 päivää) sekä oman kiertotaloussuunnitelman työstämisestä.

  • Asiantuntija-alustukset ja case-esitykset
  • Ryhmäharjoitukset
  • Oman business casen työstäminen

Rakenne

Lähiopetusta

Kuusi Aalto-yliopiston asiantuntijoiden vetämää lähiopetuspäivää.

Harjoitustehtävä

Oman business -casen työstäminen.

Käytännön esimerkit

Yrityscaset

Koulutusjaksot

Kouluttajat

Samuli Patala

Samuli Patala toimii johtamisen ja organisoinnin apulaisprofessorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hänen erikoisalaansa on vastuullinen ja kestävä liiketoiminta.

Patala on toiminut useissa yhteistyöprojekteissa yliopistojen ja yritysten välisissä yhteistyöhankkeissa, ja tehnyt näiden puitteissa yhteistyötä kymmenien yritysten kanssa kestävään liiketoimintaan liittyen. Hän on toiminut aikaisemmin Harvardin yliopistossa sekä LUT-yliopistossa. Hänellä on usean vuoden kokemus kestävän liiketoiminnan opetuksesta ja koulutuksesta useille eri kohderyhmille (yliopistojen perustutkinnot, tohtoriopinnot sekä yrityskoulutukset).

Patala on julkaissut lukuisia tieteellisiä artikkeleita sekä raportteja liittyen mm. kiertotalouden johtamiseen, vastuullisuuttta edistäviin yhteistyömalleihin sekä kestäviin liiketoimintamalleihin. Hänellä on erityiskokemusta energia- ja tekstiilialoilta.

Olli Sahimaa

Tutkijatohtori, Johtamisen laitos, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Olli Sahimaa toimii tutkijatohtorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa Vastuullisen liiketoiminnan -ryhmässä. Hänen erikoisalaansa ovat systeeminen muutos kiertotalouteen ja kiertotalouden liiketoimintamallit.

Sahimaa opettaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa Kiertotalouden strategiat ja johtaminen -kurssia. Tutkimuksessaan hän on erityisesti perehtynyt yhdyskuntajätehuollon ja tekstiilialan systeemisiin haasteisiin kiertotalouden näkökulmasta. Opetus- ja tutkimustehtävissään Sahimaa pyrkii monitieteiseen ja laaja-alaiseen lähestymistapaan.

Sahimaan työ- ja koulutustaustassa yhdistyvät insinööritieteet, kauppatieteet ja vastuullisuus. Hän on väitellyt tohtoriksi Aalto-yliopistosta ympäristötekniikan alalta.

Pääkouluttajien lisäksi koulutusjaksoilla mukana vierailevia kouluttajia ja case-puhujia.

Luettavaa aiheesta

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös muihin koulutuksiimme