Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Finanssiosaaja muutoksentekijänä

Vauhdita liiketoiminnan kasvua

Millaisia tarinoita kerrot ja millaista muutosta tarjoat toisille? Finanssiosaaja muutoksentekijänä -ohjelma vahvistaa finanssialan asiantuntijoiden ja esimiehien omaa ja organisaation muutosvalmiutta, tunnistaa digitaalisuuden rakenteet ja mahdollisuudet yksilön ja organisaation näkökulmasta. Ohjelma vauhdittaa liiketoiminnan kasvua ja vahvistaa sen aktiivien toimijuutta. Opit tunnistamaan digitaalisuuden ja tarinallisuuden mahdollisuuksia, harjoittelet tarinallisuuden hyödyntämistä työvälineenä, pohdit valintojen tekemistä ja viisasta viestintää aktiivisena toimijana keskellä muutosta. Fokuksessa on yhteisöjen ja yksilöiden yhteinen onnistuminen, myönteisyys, osallistaminen sekä ihmisten mukaan saaminen ja mukana pitäminen. Voisivatko nämä taidot olla sinullekin avuksi oman organisaatiosi kehittämisessä?

Lataa esite Kysy lisätietoja

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Kasvatat ja rakennat taitoja, joita tarvitset pysyäksesi aktiivisena toimijana isossa organisaatiossa ja toimiessasi kumppanina toisille

Opit muutosta mahdollistavia ja osallisuutta lisääviä taitoja innostavassa ympäristössä

Opit ja oivallat uutta kiiteltyjen asiantuntijoidemme kanssa

Hyödyt

Organisaatiot rakentuvat tarinoista ja tarinoiden avulla. Digitalisaation, tarinallisuuden ja viestinnän avulla rakennetaan tulevaisuuden liiketoimintaa ja sen palveluita uuteen yhteiskuntaan. Viisaasti viestien nämä organisaation toimijoiden tarinat ja työyhteisöjen viestit tulevat kuulluiksi, monistuvat ja elävät. Organisaatiossa hyödytään laajasti, kun tarinoihin pystytään kytkeytymään, viestinnässä onnistutaan ja organisaation tavoitteista pystytään kommunikoimaan tehokkaasti ja tavoitteellisesti. Oletko miettinyt, miten tavoitat muut ja sanomasi lähtee lentoon ja millainen organisaatio tukee muutosta tehokkaimmin? Finanssiosaaja muutoksentekijänä -ohjelma auttaa organisaatiosi toimijoita onnistumaan näissä asioissa ja ymmärtämään kokonaisuutta.

Opit vahvistamaan muutosta ja osallisuutta
Opit rakentamaan ja vahvistamaan liiketoimintaa
Opit rakentamaan tarinallisuuden avulla kokonaisvaltaisia kokemuksia organisaatiosi tavoitteiden mukaisesti
Syvennät tietoja ja taitoja, joiden avulla otat digitaalisuuden mahdollisuudet hyötykäyttöön työyhteisön ja asiakaskokemuksen rakentamiseksi

Kenelle?

Ohjelmasta hyötyvät erilaisiin kehittämistehtäviin osallistuvat henkilöt, tiimien kehittämis- ja esimiestehtävissä toimivat henkilöt. Ohjelma sopii myös henkilöille, jotka haluavat vaikuttaa ympäristössään organisaation sisäisesti ja rakentaa yhteistyötä erityisesti oman organisaation sisällä.

Vaihtelevat työtehtävät haastavat asiantuntijaa ja esimiestä toimimaan uudella tavalla. Totutut ratkaisut eivät välttämättä tuo ratkaisua uusiin haasteisiin, kun muutoksiin on sitoutettava isojen organisaatioiden eri toimijoita. Muutoksen ymmärtäminen, hyvinvoinnin ylläpitäminen ja kytkeytyminen organisaation tarinaan toiminnan ja ajatusten kautta muodostuvat tärkeiksi taidoiksi. Esimiesten ja asiantuntijoiden erottautumiskyky tarinallisuuden, viestinnän ja digitalisaation avulla on keskeinen tekijä, jolla rakennetaan organisaation muutosta ja vaikuttavaa toimintaa uudessa yhteiskunnassa.

Sisältö ja aikataulu

Finanssiosaaja muutoksentekijänä -ohjelma kokoaa yhteen kolme toisiinsa kietoutuvaa teemaa: digitalisaation, tarinallisuuden, muutoksen työvälineet ja viisaan viestinnän finanssialan näkökulmasta. Ohjelmassa etsitään punaisia lankoja, isoa kuvaa ja opitaan valintojen tekemisen taitoa disruption keskellä.

Ohjelman kesto on kolme päivää. Ohjelma koostuu opetuspäivistä, joissa oppimista tukevat ryhmän toiminta, ennakkotehtävät ja vuorovaikutus ryhmässä innostavien ja osaavien asiantuntijoiden kanssa.

Ohjelman rakenne

Opetuspäivät

Kolme Finvan innostavien asiantuntijoiden vetämää opetuspäivää.

Käytännön esimerkkejä

Syvennyt finanssialan esimerkkeihin ja saat viemisiä arkeen työyhteisön hyödynnettäväksi.

Ennakkolukemistoja ja kirjavinkkejä

Ennakkolukemistojen ja kirjavinkkien avulla syvennät opittua ja viet muutosta eteenpäin.

Koulutusjaksot

Kouluttajat

Mikko Heiskala

Mikko Heiskala on tohtorikoulutettava Aalto yliopiston Perustieteiden korkeakoulun Tuotantotalouden laitoksella.

Hänen tutkimusintressinsä ovat tuotantotalouden ja tietotekniikan leikkauspisteissä ja kattavat tuotealustat, modulaariset ratkaisut, digitaaliset palvelut ja alustatalouden. Heiskala opettaa maisteriopiskelijoita useilla kursseilla, joiden aiheina ovat mm. palvelu- ja digitaalinen liiketoiminta, digitalisaatio, alustatalous ja erityisesti digitaaliset alustat. Hänen syksyisin tietotekniikan laitoksella opettamansa kurssi digitalisaatiosta ja alustaloudesta sai 2019 opiskelijoilta kokonaisarvioksi 4.6 (1-5), suositteluhalukkuudeksi 9.4 (0-10) ja NPS:ksi 89 (Net Promoter Score, -100/100).

Ville Eloranta

TkT Ville Eloranta on vanhempi yliopistonlehtori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Anne Kalliomäki

FM, medianomi AMK, audiovisuaalisen markkinoinnin yo-merkonomi Anne Kalliomäki työskentelee tarinallistajana Tarinakoneessa.

Tarinapäivämme kouluttajana toimii tarinallistaja Anne Kalliomäki. Anne on kokenut tarinallistaja, jolla on paljon kokemusta monien erilaisten kohderyhmien opastamisesta tarinallisuuden ääreen. Tarinallistamisesta on hyötyä kaikille aloille. Asiakkaamme haluavat kokonaisvaltaisia kokemuksia, inhimillisyyttä, merkityksiä ja tunnetta. Annen kehittämät tarinallistamisen mene-telmät ovat innovatiivisia ja käytännönläheisiä ja ratkaisevat erinomaisesti niitä haasteita, joita yrityksillä tänä päivänä on. Tarinallistaminen on tämän päivän parasta viestintää, markkinointia ja myyntiä. Tarinallistamisen avulla yritykset voivat tuottaa asiakaskohtaamisia, jotka ovat vaikuttavia ja erottuvia. Anne on kirjoittanut kirjan ”Tarinallistaminen – palvelukokemuksen punainen lanka”. (Talentum 2014). Kirja palkittiin Hopeasulka-palkinnolla 2015.

Lasse Mitronen

KTT Lasse Mitronen työskentelee työelämäprofessorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Ennen nykyistä toimeaan hän on toiminut 2008-2013 Tampereen yliopistossa professorina sekä Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulun ja Palveluinnovaatiokeskuksen johtajana.

Näiden toimiensa ohella hän toimi myös Tekesin palveluliiketoimintaan panostaneen Serve -ohjelman johtoryhmän puheenjohtajana 2007-2013.

Hänellä on pitkä kokemus kaupan piiristä työskenneltyään 24 vuotta Keskossa mm. liiketoimintakonseptien kehittämisen parissa sekä yrityssuunnittelun ja strategisen kehittämisen johtajana. Hän luennoi ja tutkii yliopistosaralla teemoinaan mm. palveluliiketoiminta, kaupan liiketoiminta, palvelualustat, strateginen johtaminen ja asiakkuuksien hallinta.

Hän toiminut vuosien ajan luennoitsijana ja lopputöiden ohjaajana erilaisissa liikkeenjohdon koulutusohjelmissa mm. strategisen johtamisen, julkisen johtamisen, sosiaali- ja terveysalan sekä finanssialojen parissa. Hänen viimeaikaiset tutkimushankkeensa ovat käsitelleet kansainvälistä asiakkuuksien johtamista, palveluliiketoimintaa, verkkokauppaa, markkinapaikkoja ja palvelualustoja. Hän on julkaissut kymmeniä tieteellisiä artikkeleita ja muutamia kirjoja. Viimeisimmän kirjan ”Voittajan strategia” hän on kirjoittanut yhdessä ystävänsä vuonna 2019, jossa käsitellään liiketoiminnan strategista johtamista ja uudistumista kolmen horisontin avulla.

Sonja Kniivilä

Sonja Kniivilä on kaupallisen, teknisen ja juridisen viestinnän asiantuntija ja kouluttaja. Lisäksi hän on erikoistunut asiakasviestintään, eri hallinnonalojen viestintään sekä tutkimusviestintään.

Kniivilä on toiminut luennoitsijana ja viestintäkouluttajana yliopistoissa, yrityksissä ja julkishallinnossa yli 20 vuotta. 

Yritysten kanssa toimiessaan Kniivilä on keskittynyt erityisesti vuorovaikutuksen ja viestinnän valmennuksiin, palvelutoimintojen viestintään sekä asiakasviestinnän kehittämiseen. Henkilökohtainen kohtaaminen ja palvelun laatu-ajattelu ovat Kniivilän kiinnostuksen kohteita yritysten valmennuksissa. Henkilökohtaisen palautteen antaminen ja saaminen korostuvat Kniivilän ohjaamissa vuorovaikutus- ja viestintätilanteiden harjoituksissa.

Kniivilä on seurannut urallaan Aalto-yliopiston opettajana johtamis- ja asiakasviestinnän kehitystä pitkään. Hänellä on tekeillä väitöskirja haastavien asiakastilanteiden käsittelystä. Valmennuksissaan hän korostaa kumppanuutta ja sitä että asiakas kohdataan yksilönä. Kniivilän kokemuksen mukaan räätälöinnin ja personoinnin merkitys korostuu, massaräätälöinti ei enää riitä.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta