Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Kyberturvallisuuden johtaminen

Oletko pohtinut, miten sinun organisaatiosi selviää kyberturvallisuuden haasteista? Kyberturvallisuuden johtaminen -kurssi tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden syventää osaamistasi kyberturvallisuuden johtamisessa ja kehittämisessä, erityisesti digitalisoituvassa liiketoimintaympäristössä. Kurssin aikana osallistujat oppivat tunnistamaan ja hallitsemaan organisaation kyberturvariskejä, soveltamaan parhaita käytäntöjä sekä johtamaan tehokkaita kyberturvallisuusstrategioita.

Koulutus on suunnattu kaupan-, huolinta- ja media-alan sekä varastologistiikka yrityksissä työskenteleville henkilöille, joten voit valita ilmoittautumisvaiheessa, minkä alan koulutukseen ilmoittaudut. Kurssi on suunniteltu täydennyskoulutukseksi, joka voidaan suorittaa työn ohessa. Koulutus on JOTPA:n rahoittama ja ilmainen osallistujille.

Ota yhteyttä

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Koulutus on rahoitettu Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), joka on EU:n elpymisvälineen (Next Generation EU) suurin ohjelma. Rahoituksen on myöntänyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Aloitus

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Kenelle?

Koulutus on suunnattu kaupan-, huolinta- ja media-alan sekä varastologistiikan yrityksissä työskenteleville henkilöille.

Koulutus on suunniteltu siten, että osallistujalla ei tarvitse olla aikaisempaa kyberturva-alan osaamista, eikä hänen tarvitse työskennellä varsinaisissa kyberturva-alan tehtävissä. Koulutukseen voi osallistua myös muut aiheen opiskelusta hyötyvät henkilöt.

Sisältö ja aikataulu

Aikataulu: Kurssin voi suorittaa itsenäiseen tahtiin 1.10.-31.12.2024 välillä.

Kurssi koostuu seuraavista osa-alueista:

Kurssiin sisältyy noin 18 tuntia verkkoluentoja. Verkkoluentojen lisäksi kurssilla on kirjallisia reflektointitehtäviä sekä välikokeita.

Moduuli 1: Liiketoimintaympäristön digitalisoituminen & Tieto- ja kybertuvallisuusosaamisen perusteet, riskit ja niiden realisoitumisen (opiskelukieli: suomi)

  • Johdanto aiheeseen: Toimintaympäristön digitalisoituminen
  • Tieto- ja kyberturvallisuuden perusteet
  • Tyypilliset tietoturva- ja kyberturvallisuusriskit toimialla ja niiden realisoituminen

Moduuli 2: Kyberkyvykkyyksien johtaminen ja kehittäminen organisaatioissa & Turvallisuusratkaisujen hankintaosaamiseen (opiskelukieli: englanti)

  • Kyberkyvykkyyksien johtaminen ja kehittäminen
  • Ulkoisten palveluntarjoajien hyödyntäminen ja turvallisuusratkaisujen hankinta-osaaminen

Moduuli 3: Projektityö

  • Projektityön avulla sovelletaan ja syvennetään teoriassa opittuja taitoja käytännön tilanteisiin

Kouluttajat

Mikko Kiviharju

Mikko Kiviharju on kyberturvallisuuden työelämäprofessori Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksella, jossa tehtävä on jaettu Kotkan XAMKin kyberturvallisuuden koulutusohjelman kanssa.

Kiviharjun työnkuvaan kuuluu logistiikan ja operatiivisten teknologioiden sekä tekoälyn kyberturvallisuuden tutkimus ja Kaakkois-Suomen kyberturvallisuuden tutkimuksen ja toimintojen kehittäminen.

Tanesh Kumar

Kumar Tanesh toimii erikoistutkijana Aalto-yliopistossa. Hän on työskennellyt myös tutkijatohtorina Oulun yliopiston langattoman viestinnän keskuksessa (CWC-NS).

Kumarilla on yli seitsemän vuoden kokemus IoT-turvallisuuden ja -yksityisyyden, 5G/6G-teknologioiden, Edge-AI, lohkoketjujen ja lääketieteellisen ICT:n aloilta,. Hän on osallistunut useisiin suomalaisiin ja EU:n tutkimusprojekteihin sekä COST-toimiin näillä alueilla.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta