Asiakkaamme

Asiakkaamme

"Sain arvokasta tietoa strategiatyömme tueksi. Koulutus antoi hyvän pohjan luoda mittareita, jotka aidosti tukevat Kotivaran liiketoimintaa ja uuden strategiamme toteutumista.”

Mervi Vilppola
Financial Manager, Kotivara Oy

Vuonna 1943 perustettu oululainen perheyhtiö Kotivara Oy on erikoistunut meetvurstien, salamien ja muiden kylmäsavutuotteiden valmistukseen. Kotivaran brändi on monille kuluttajille tuttu paitsi Suomessa, myös länsinaapurissa: noin 20 % yrityksen liikevaihdosta tulee Ruotsin markkinoilta. 

Financial Manager Mervi Vilppola on vastannut Kotivara Oy:n taloushallinnosta ja IT-asioista jo yli viidentoista vuoden ajan. 

“Viihdyn Kotivaralla. Työnkuvani on hyvin monipuolinen ja vaihteleva. Minulla on mahdollisuus vaikuttaa niin strategisiin kysymyksiin kuin operatiiviseen toimintaan, eikä kahta samanlaista työpäivää ole. Perheyrityksessä toimintaa ei ohjaa kvartaalitalous, vaan katsomme asioita pitkällä perspektiivillä”, Vilppola sanoo. 

Sain hyödyllisiä vinkkejä analytiikan työkaluista, jotka jaoin meillä sisäisesti eteenpäin, mutta innostuin itsekin koulutuksen myötä esimerkiksi hyödyntämään vaihtoehtoista dataa budjetoinnissamme.”

Laaja työnkuva vaatii myös laaja-alaista osaamista. Vilppola on ammentanut uusia eväitä työhönsä Aalto EE:n Business Controller liiketoiminnan strategisena kumppanina -koulutusohjelmasta.

“Käynnistimme konsernitasolla viime syksynä strategiapäivityksen. Halusin ideoita siihen, kuinka me taloushallinnossa voisimme tukea strategian toteuttamista ja kehittää tuiki tärkeää seurantaa. Mittareiden on oltava kunnossa, jotta tiedämme, kuinka edistymme strategisissa tavoitteissamme.”

“Aalto EE:n koulutusohjelma näytti vastaavan sen hetkiseen tarpeeseen äärimmäisen hyvin. Se sisälsi kaikki ne osa-alueet, joissa halusin päivittää osaamistani”, Vilppola kertoo.

Konkreettisia ideoita omaan työhön

Vilppola kertoo olevansa koulutuskokemukseen hyvin tyytyväinen.

”Sain arvokasta tietoa strategiatyömme tueksi. Koulutus antoi hyvän pohjan luoda mittareita, jotka aidosti tukevat Kotivaran liiketoimintaa ja uuden strategiamme toteutumista.”

Vilppola sai myös uusia ideoita esimerkiksi ennustamisen ja analytiikan tehostamiseen.

”Datan ja analytiikan kehittäminen on tunnistettu meillä tärkeäksi kehityskohteeksi. Sain hyödyllisiä vinkkejä analytiikan työkaluista, jotka jaoin meillä sisäisesti eteenpäin tahoille, joilla on enemmän aikaa paneutua niiden kehittämiseen ja testaukseen – mutta innostuin itsekin koulutuksen myötä esimerkiksi hyödyntämään vaihtoehtoista dataa budjetoinnissamme.”

”Pienenä konkreettisena esimerkkinä vaihtoehtoisesta datasta voin mainita vaikkapa Tilastokeskuksen laskelmat Lapin matkailun kehittymisestä. Ne auttoivat parantamaan omia ennusteitamme porotuotteiden myynnistä.”

Oli virkistävää oppia esimerkiksi tiedon tehokkaasta visualisoinnista ja saada työkaluja taloushallinnon viestintään ja vaikuttamiseen."

Uusia ajatuksia tiedon visualisoinnista ja kestävyysraportoinnista

Koulutus antoi Vilppolan mukaan myös hyvän kokonaiskuvan siitä, mitä laskentatoimen kentässä on viime vuosina tapahtunut ja mitä tulevaisuudessa on odotettavissa.

”Toki mukana oli sellaisiakin asioita, joissa tiesin oman osaamiseni olevan ajan tasalla – mutta mukana oli minulle kokonaan uusiakin aihepiirejä”, Vilppola kertoo.  

”Oli virkistävää oppia esimerkiksi tiedon tehokkaasta visualisoinnista ja saada työkaluja taloushallinnon viestintään ja vaikuttamiseen. Näistä aiheista ei juuri puhuttu silloin, kun opiskelin laskentatointa yliopistolla – onneksi niistä puhutaan nyt. Me tuotamme taloushallinnossa äärimmäisen tärkeää tietoa koko organisaatiolle. Sillä on iso merkitys, kuinka hyvin osaamme tätä tietoa muille viestiä”, Vilppola korostaa.

Vilppola kertoo saaneensa myös paljon uutta ajateltavaa kestävyysraportoinnista.

”Oli mielenkiintoista kuulla, miten kestävyysraportointi hyvin todennäköisesti nivoutuu jatkossa osaksi taloushallinnon raportointia”, Vilppola sanoo.

”Vastuullisuus, jäljitettävyys ja laatu ovat elintarvikealalla äärimmäisen tärkeitä asioita. Sain koulutuksesta hyvää näkemystä siihen, kuinka Kotivaran kannattaa varautua kestävyysraportointivaatimuksiin jo nyt, jottei tiedonkeruussa tule ylimääräisiä mutkia matkaan tai tarvetta paniikkiratkaisuille uusien säädöksien tullessa voimaan”, Vilppola painottaa.  

Oli erittäin hyödyllistä pysähtyä pohtimaan omaa rooliani työyhteisössämme. Harjoitus auttoi kirkastamaan keinoja, joiden avulla voin kehittyä niin liiketoiminnan strategisena kumppanina kuin kollegana kaikille täällä Kotivaralla."

Hyödyllinen harjoitus tuki henkilökohtaista kehittymistä

Koulutuksen aikana toteutetaan myös henkilökohtaista kehittymistä tukeva välityö. Vilppola sanoo yllättyneensä positiivisesti siitä, kuinka hyödylliseksi se osoittautui.

”Myönnän suoraan ajatelleeni, että tuo taitaa olla jotain täytehuttua. Oli ilahduttava huomata olleensa täysin väärässä”, hän naurahtaa. 

”Oli erittäin hyödyllistä pysähtyä pohtimaan omaa rooliani työyhteisössämme. Harjoitus auttoi kirkastamaan keinoja, joiden avulla voin kehittyä niin liiketoiminnan strategisena kumppanina kuin kollegana kaikille täällä Kotivaralla”, hän toteaa. 

”Sain hyviä ideoita siihen, kuinka voin ottaa entistä palveluhenkisemmän asenteen ja tätä kautta tukea yrityksemme muita funktioita vielä enemmän. Oivalsin, että minun kannattaa paitsi kuunnella herkällä korvalla heidän tarpeitaan, myös proaktiivisesti ehdottaa asioita, joista he voisivat hyötyä – esimerkiksi uusia taloushallinnon avulla tuotettuja mittareita – vaikka he eivät välttämättä osaisi niitä pyytää”, Vilppola huomauttaa. 

Asiantuntevia kouluttajia ja antoisia keskusteluja

Business Controller liiketoiminnan strategisena kumppanina -ohjelman kouluttajat ja opetusmetodit saavat Vilppolalta myös kiitosta. 

”Kaikki kouluttajat olivat hyvin asiantuntevia. Teemu Malmin osuudesta pidin erityisesti, hänellä oli äärimmäisen havainnollinen opetustyyli. Hän ei aliarvioinut osallistujia, vaan oletti, että kaikilla on vahvat pohjatiedot. Se loi puitteet erinomaisille keskusteluille”, Vilppola muistelee. 

Sain arvokkaita eväitä strategiatyön tueksi, aivan kuten toivoinkin. Lisäksi sain useita käyttökelpoisia työkaluja ja ideoita, joita olen jo hyödyntänyt työarjessani."

"Koulutukseen sisältyi kuusi lähiopetuspäivää kolmessa jaksossa. Muiden osallistujien kohtaaminen jaksojen aikana oli hyvin antoisaa. Oli todella hauskaa irrottautua hetkeksi työarjesta, oppia uutta ja verkostoitua muiden osallistujien kanssa kasvokkain Aalto EE:n kauniisti remontoiduissa tiloissa”, Vilppola kuvailee.

”Koulutuksen aikana järjestettiin myös muutamia oikein hyödyllisiä ryhmätöitä, joihin oli hyvä osallistua paikan päällä. Vuorovaikutus muiden osallistujien kanssa rikasti ehdottomasti oppimiskokemusta.”

Paljon tietoa tiiviissä paketissa

Vilppola kertoo suosittelevansa mielellään Aalto EE:n koulutusohjelmaa muillekin.

”Business Controller liiketoiminnan strategisena kumppanina -koulutusohjelmasta saa paljon tärkeää tietoa tiiviissä paketissa. Minulle kaikki tieto oli myös oleellista, sillä työnkuvani Kotivaralla on laaja”, Vilppola sanoo.  

”Sain arvokkaita eväitä strategiatyön tueksi, aivan kuten toivoinkin. Lisäksi sain useita käyttökelpoisia työkaluja ja ideoita, joita olen jo hyödyntänyt työarjessani – ja hyviä vinkkejä siitä, mistä voin ammentaa lisätietoa aiheista, joista haluan oppia vielä enemmän.”

”Koulutus oli todella hyvä. Suosittelen lämpimästi osallistumista”, Vilppola kiteyttää.  

Lue lisää Business Controller liiketoiminnan strategisena kumppanina -koulutusohjelmasta