Asiakkaamme

Asiakkaamme

"Ennen kuin voit johtaa ihmistä, on sinuun luotava häneen yhteys: Connect, then lead. Tämä oppi resonoi erityisen vahvasti. Olen Aalto EMBA:n myötä pyrkinyt noudattamaan tätä periaatetta johtajana.”

Jari Mennala
Toimitusjohtaja, John Deere Forestry Oy

Ison osan urastaan John Deerellä työskennellyt tuotantotalouden diplomi-insinööri Jari Mennala nimettiin helmikuussa 2024 yhtiön metsäkoneliiketoiminnan toimitusjohtajaksi Suomessa.

Mennala kertoo viihtyvänsä erinomaisesti John Deerellä, monesta syystä.

“Alallamme innovatiivinen huipputeknologian soveltamien yhdistyy vaativaan koneenrakennukseen. Metsäkoneissa on ollut jo 1990-luvulta alkaen ratkaisuja, joita otetaan nyt innokkaasti käyttöön monilla muilla aloilla – esimerkiksi digitaaliset ohjausjärjestelmät, reaaliaikainen langaton tiedonsiirto ja sensorifuusioon pohjautuva koneen kunnonvalvonta ja analytiikka”, Mennala toteaa.

“Tässä työssä pääsee myös aina ulos maailman metsiin: näkee aika uskomattomia paikkoja, joihin ei tavallisena turistina tulisi koskaan mentyä”, Mennala kuvailee.

Mennala on täydentänyt liiketoimintaosaamistaan Aalto Executive MBA -ohjelmassa.

“Ajatus MBA:n tai EMBA:n suorittamisesta oli ollut mielessäni jo pitkään, varmaan 15 vuoden ajan. Muutama vuosi sitten palasimme perheen kanssa komennukselta Yhdysvalloista Suomeen ja ajankohta tuntui otolliselta.”

“Meillä oli myös tuolloin John Deerellä käynnissä aika isoja muutoksia. Tuntui hyödylliseltä etsiä tuoreita näkökulmia ja päästä kuulemaan, millaisia lähestymistapoja muualla käytetään samankaltaisissa tilanteissa.”

Hyviä kokemuksia Aalto EE:n koulutusohjelmista

Aalto EE oli Mennalalle entuudestaan tuttu. Ennen EMBA-ohjelman aloittamista hän oli käynyt Strategic Foresight in Business Management, Leading Change ja Strategic Pricing -koulutusohjelmat.

Valitsin Aalto EMBA:n, koska kokonaisuus vastasi parhaiten tarpeitani.”

“Leading Change ja Strategic Foresight olivat molemmat niin tuoreessa muistissani, että sain ne sisällytettyä EMBA-opintoihini”, Mennala huomauttaa.

Mennala ei silti valinnut Aalto EE:tä pelkältä tunnepohjalta aiempien hyvien kokemusten perusteella.

“Paneuduin huolellisesti moneen eri vaihtoehtoon ja kahlasin läpi useamman EMBA-ohjelman opintosuunnitelmia”, hän painottaa.

“Valitsin Aalto EMBA:n, koska kokonaisuus vastasi parhaiten tarpeitani.”

Uusia eväitä johtamiseen

Mennala kuvailee opiskelua Aalto EMBA -ohjelmassa antoisaksi. Eniten suoraa hyötyä omaan työhönsä hän arvioi saaneensa yleisjohtamiseen liittyvistä opintojaksoista.

“Sain paljon eväitä omaan työhöni Strategic People Management, Corporate Communication, sekä Personal and Organizational Leadership -opintojaksoista. KEDGE Business Schoolissa Ranskassa käymäni Managing Change in Organizations oli niin ikään erittäin relevantti”, hän listaa.  

“Strategiaan ja liiketoiminnan suuntaamiseen liittyvistä opintojaksoista on ollut myös selkeää hyötyä työssäni. Ne laajensivat näkökulmiani ja toivat uudenlaista rauhallisuutta johtamiseeni: ymmärsin, ettei ensimmäisiä oivalluksia kannata sännätä edistämään, vaikka ne tuntuisivat kuinka hyviltä. Monesti viisainta on pysähtyä, kyseenalaistaa ja pohtia suunnitelmia vielä useammasta perspektiivistä”, Mennala korostaa.

Esa Saarisen vetämä Self-leadership ja Ben Nothnagelin johdolla käyty kaksivuotinen Self-development Process olivat Mennalalle myös erityisen palkitsevia kokemuksia.

“Ennen kuin voit johtaa ihmistä, on sinuun luotava häneen yhteys ja rakennettava luottamusta: Connect, then lead. Tämä oppi resonoi erityisen vahvasti. Olen Aalto EMBA:n myötä pyrkinyt noudattamaan tätä periaatetta johtajana.”

“Markkinoinnin opintojakso täytyy myös mainita, se oli oikein hyvä. Minulla on yli 20 vuoden kokemus myynnistä, markkinoinnista ja niiden johtamisesta. Vaikka monet teemat olivat tuttujen asioiden kertausta, oli mukana myös minulle kokonaan uusia asioita, joita innostuin kokeilemaan käytännössä. Opit osoittautuivat oikein hyödyllisiksi”, Mennala sanoo.

Hyviä kouluttajia ja tärkeitä oivalluksia muilta osallistujilta

Mennalalla on paljon positiivista kerrottavaa Aalto EMBA:n kouluttajista ja vuorovaikutuksesta muiden osallistujien kanssa.

“Kouluttajat olivat paitsi erittäin asiantuntevia, myös asiastaan innostuvia. Se teki opiskelusta hauskaa. Oppiminen on aina monin verroin mielekkäämpää, kun kouluttajat ovat täysillä mukana.” 

Ryhmätyöt syvensivät oppimista, laajensivat perspektiiviä ja antoivat paljon.”

Ryhmätöihin käytettyyn aikaan Mennala myöntää suhtautuneensa alkuun varauksellisesti.

“Mitä pidemmälle opinnot etenivät – ja mitä suurempi luottamus ryhmässämme syntyi – sitä selvemmin huomasin ennakkoluulojeni olleen perusteettomia. Ryhmätyöt syvensivät oppimista, laajensivat perspektiiviä ja antoivat paljon.”

“Osaltaan tähän vaikutti varmasti sekin, että meillä oli äärimmäisen hyvä ryhmä. Minulla oli opintojen päätteeksi kertynyt iso pino muistiinpanoja arvokkaista oivalluksista, jotka olin saanut suoraan keskusteluista muiden osallistujien kanssa.”

Selkeä rakenne toi hyvää rutiinia

Aalto EMBA:n opinto-ohjelma on Mennalan mukaan rakennettu ja aikataulutettu niin, että motivoitunut ihminen pystyy hyvin suorittamaan sen vaativan työn ohessa.

“Selkeä rakenne antoi nopeasti hyvän rutiinin opiskeluun. Jokaisessa opintojaksossa oli ennakkoluettavaa ja -tehtäviä, kolmen päivän intensiiviset lähiopetusjaksot, ja niiden jälkeen sopivasti aikaa hoitaa jälkitehtävät ennen seuraavaa opintojaksoa.”

“Minun oli usein helppo yhdistää ennakko- ja jälkitehtäviä suoraan omaan työhöni. Arvioisin, että ainakin 2/3 tehtävistä oli sellaisia, joissa pystyin käsittelemään meidän firmamme kannalta oleellisia aiheita, mikä oli tietysti hyödyllistä”, hän toteaa.

Mennala oli tehokas opiskelija. Hän suoritti valinnaisia opintojaksoja poikkeuksellisen paljon.

Minun oli usein helppo yhdistää ennakko- ja jälkitehtäviä suoraan omaan työhöni."

“Päädyin loppujen lopuksi ottamaan maksimimäärän valinnaisia opintojaksoja ja siihen päälle vielä pari lisää. M&A-opintoihin innostuin sukeltamaan niin perusteellisesti, että taisin saada niistä pienen lisälaskun Aalto EE:ltä”, Mennala muistelee.

“Suoritin valinnaisia opintojaksoja etenkin opintojen alussa aika ripeään tahtiin. Se toi mukavasti väljyyttä opintojen viimeisiin vaiheisiin, ja enemmän aikaa keskittyä EMBA:n loppupuolella tehtäviin vaativiin projektitöihin.”

EMBA edellyttää sitoutumista ja motivaatiota

Mennala kiteyttää Aalto EMBA:n suurimman annin nasevasti: “Laveampi level set.”

“Katson, kuuntelen ja pohdin asioita nyt laajemmasta näkökulmasta ja pidemmällä aikajänteellä. Olen entistä enemmän läsnä ja seison vielä vakaammin omilla jaloillani.”

“Ajanhallintani on myös entistä parempi. Priorisoin, keskityn oleelliseen ja saan asiat tehtyä hyvissä ajoin ilman viime minuutin stressiä.”

Mennala kertoo suosittelevansa mielellään Aalto EMBA -koulutusta.

“Ehdottomasti suosittelen. Kannattaa kuitenkin pohtia perusteellisesti, tunteeko riittävää paloa uuden oppimiseen, sillä EMBA ei ole helppo. Kun motivaatio on kohdallaan, on kokemus kaikin puolin positiivinen.”

“Olen tyytyväinen päätökseeni lähteä EMBA-ohjelmaan. Jos en olisi mennyt, niin harmittaisi nyt lujasti”, Mennala naurahtaa.

“Jos et tiedä, riittääkö aikasi vaativan työn ohella, kannattaa ottaa ensin muutama erillinen opintojakso. Se antaa hyvän käsityksen opetusmetodeista ja opintojen vaativuudesta – ja pääset itse kokemaan, kuinka tasokasta koulutusta Aalto EE:llä saa.”

Aalto Executive MBA -ohjelma