Vakuutuslainsäädäntö-kirja on uudistettu vastaamaan uutta lainsäädäntöä

EU-sääntelystä johtuen useita vakuutuslainsäädännön osia on uudistettu lähiaikoina joko kokonaan tai keskeisiltä osin. Vakuutuslainsäädäntö-kirjan 5. painoksessa monia keskeisiä osia on tästä syystä uudistettu.

Mari Pekonen-Ranta, Pia Santavirta ja Ville Raulos, 26.10.2018

Vakuutuslainsäädäntö-kirja on ollut jo vuosien ajan oppikirjana vakuutusalan ammatillisessa koulutuksessa sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opetuksessa. Kirja on toiminut myös käsikirjana ja hakuteoksena vakuutusalan sääntelystä tietoa tarvitseville. Päivitetty kirja julkaistaan marraskuun 2018 puolivälissä.

EU-sääntelystä johtuen useita vakuutuslainsäädännön osia on uudistettu lähiaikoina joko kokonaan tai keskeisiltä osin. Muutokset kuvaavat vakuutusalan ja muun finanssialan sääntelykehityksen suuntaa. Pääosa sääntelystä tehdään yhteisin toimin EU:ssa ja finanssikriisin vuosina sääntelyä valmisteltiin suuret määrät. Viime vuosina merkittävään asemaan on noussut myös eurooppalaisten finanssivalvojien antama alemman tasoinen sääntely. Sääntelyn valmistelurakenne on siis muuttunut, ja lisäksi sääntelyn määrä ja yksityiskohtaisuus on lähivuosina kasvanut suuressa määrin. Tämä tuo suuret haasteet ajantasaisen sääntelyn seuraamiseen ja omaksumiseen.

Kirjassa kuvataan tätä finanssialan EU-sääntelyn kehitystä ja sen vaikutusta vakuutustoimialaan."

Kirjassa kuvataan tätä finanssialan EU-sääntelyn kehitystä ja sen vaikutusta vakuutustoimialaan. Myös uusi moniportainen EU-sääntelyn valmistelurakenne selvitetään. Kirjassa käydään läpi lähiaikojen keskeiset sääntelyuudistukset vakuutusalalla.  Vakuutusyhtiölaki uudistui vuonna 2016 ns. Solvenssi II -sääntelystä johtuen uudistaen vakuutusyhtiöiden hallinto-, vakavaraisuus-, raportointi- ja valvontasääntelyn. Syksyllä 2018 tulee voimaan uusi vakuutusten tarjoamista koskeva laki, joka yhtenäistää eri kanavista tapahtuvan vakuutusten tarjonnan sääntelyn ja luo yksityiskohtaisemmat asiakkaansuojasäännöt. EU:n tietosuoja-asetus ja sen johdosta uudistuva tietosuojalainsäädäntö tulee voimaan toukokuussa 2018. Uudistus kuvataan kirjassa. Myös FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvontaa ja Vakuutuslautakuntaa koskeva 2016 voimaan tulleen uuden sääntelyn sisältö käydään läpi.

Kirjan vakuutussopimuslakia koskevaa osuutta on laajennettu. Henkilövakuutuksia koskevaa sääntelyä esitellään aiempaa tarkemmin, ja kirjaan on lisätty vakuutusten tarjoamista koskevat, syksyllä 2018 voimaan tulevat vakuutussopimuslain uudet säännökset. Kokonaan uutena osa-alueena on korvauspäätöksen sitovuutta koskevien ratkaisulinjausten esittely. Kirjassa on myös runsaasti uutta lautakunta- ja oikeuskäytäntöä esimerkiksi vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuutta, vakuutuksen myöntämistä ja vakuutusehtojen muuttamista koskevista linjauksista.

Kirjassa käsitellään kattavasti vahinko-, henki- ja työeläkevakuutusyhtiöitä koskevat ajankohtaiset EU-säädöshankkeet ja niiden perusteella annettu kansallinen lainsäädäntö.

Oheisessa kuvassa on kuvattu keskeisten EU-säädöshankkeiden soveltamisalat ja niiden voimaantuloajat kansallisella tasolla.

Mari Pekonen-Ranta, Pia Santavirta ja Ville Raulos ovat uudistetun painoksen tekijöitä. Finva julkaisee pankki-, rahoitus- ja vakuutusalan ammattitietoa niin perinteisinä kirjoina kuin sähköisinä tietokantoina ja sovelluksina. Uudistettu 5. painos Vakuutuslainsäädäntö-kirjan voi tilata marraskuun 2018 puolivälin jälkeen täältä.

Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: Vakuutuslainsäädäntö-kirja on uudistettu vastaamaan uutta lainsäädäntöä

Tilaa Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeTilaa uutiskirje

Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeessä saat ajankohtaisimmat Aalto Leaders' Insight -sisällöt, kutsuja avoimiin tapahtumiimme ja webinaareihin, tiedon tulevista valmennus- ja koulutusohjelmista sekä ennakkoilmoittautujan eduista.

Annan Aalto University Executive Education Oy:lle luvan käyttää yhteystietojani markkinoinnissa, esimerkiksi tiedottaakseen sähköpostitse koulutusohjelmatarjonnasta tai lähettääkseen kutsuja tapahtumiin. Voin päättää milloin tahansa, etten enää halua yhteydenottoja. Katso tietosuojapolitiikka