Kasvua ja vaikuttavuutta datan ja analytiikan huippuosaamisella

Asiakkaamme ovat tunnistaneet datalähtöisen organisaation rakentamiselle osaamiseen liittyviä esteitä. Alat ja yritykset ovat eri kypsyysvaiheissa, ja haasteita aiheuttavat esimerkiksi ylimmän johdon ymmärrys data-analytiikan tuomista mahdollisuuksista, liiketoimintajohtajien tietämys data-analytiikasta, data-asiantuntijoiden käsitys liiketoimintakonteksteista sekä näiden eri roolien tehokas yhteistyö datan hyödyntämiseksi.

Autamme asiakkaitamme datalähtöisen organisaation luomisessa laajentamalla dataan ja analytiikkaan liittyvää osaamista organisaation eri tasoilla.

Liiketoiminnan ammattilaisten ja data-asiantuntijoiden tehokkaamman yhteistyön myötä asiakkaamme saavat datastaan ja siihen liittyvistä kyvykkyyksistä enemmän irti, jolloin dataa pystytään paremmin hyödyntämään ongelmanratkaisussa ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien ennakoinnissa.

Data- ja analytiikkaosaamisen kehittämissuunnitelma

Data and Analytics Competence Development Plan -suunnitelmapohja sisältää kysymyksiä, jotka on hyödyllistä ottaa huomioon data- ja analytiikkaosaamisen kehittämistä suunniteltaessa. Lataa englanninkielinen PDF suunnittelun tueksi.

Data and Analytics Competence Development Plan

pdf

Data and Analytics Competence Development Plan sisältää kysymyksiä, jotka tulisi huomioida suunniteltaessa Data & Analytics -osaamisen kehittämistä. Lataa PDF-tiedosto suunnittelun avuksi.

Nopea muutos haastaa osaamista ja kyvykkyyksiä

Työntekijöiltä vaaditaan digitalisaation ja datan merkityksen kasvamisen myötä uusia taitoja. Monet perinteiset työtehtävät ovat automaation, tekoälyn ja Big Datan aikakaudella häviämässä, ja uusissa tehtävissä tarvitaan uudenlaista osaamista, esimerkiksi data-analyysia, koodausta ja digilukutaitoa.

Työnantajien dataan liittyvien osaamistarpeiden täyttämiseksi työntekijöiden on jatkuvasti omaksuttava uusia data-analyysiin, koneoppimiseen ja digimarkkinointiin liittyviä tietoja ja taitoja. Työnantajien puolestaan on investoitava kehittämisohjelmiin ja valmennuksiin, joilla kehitetään työntekijöiden osaamista ja houkutellaan uusia kykyjä.

Datan ja digitalisaation merkityksen kasvu luo dynaamiset ja alati kehittyvät työmarkkinat, joissa pärjääminen edellyttää niin yksilöiltä ja organisaatioiltakin kykyä sopeutua nopeasti muutoksiin.

Mitkä ovat organisaatiosi kehittämistarpeet?

Ota yhteyttä, niin keskustellaan ja suunnitellaan yhdessä organisaatiollesi sopivia ratkaisuja.

Generative AI – Implications for Value Creation and Strategy

In this webinar recording, the keynote speaker Professor Henri Schildt examines the impact of new powerful Generative AI technologies on productivity and service innovations.

Vaikuttava valmennus vie datan pinnan alle

Organisaatiot hakevat kasvua panostamalla datan hallintaan ja analysointiin. Tämä vaatii investointeja teknologiaan, mutta myös johtamisen ja toimintatapojen sekä osaamisen uudistamista. Oikein kohdennetulla valmennuksella voidaan luoda menestymisen mahdollisuuksia ja jopa uusia liiketoimintamalleja.

Arvoa asiakkaalle vaikuttavista ja käytännönläheisistä ratkaisuista

Tuemme asiakkaitamme organisaation ja liiketoiminnan arvonluonnissa vaikuttavien ohjelmiemme ja ratkaisujemme avulla, kuten 

 • digitaalisen transformaation johtaminen
 • Tulevien katastrofien havaitseminen reaaliaikaisista Twitter-syötteistä
 • Cleaning-in-place prosessien optimointi
 • Voimalaitosten hiilenkulutuksen ennustaminen konelukumallien perusteella
 • Tekoäly apuna laskutuksessa
 • Tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntäminen IT-toiminnoissa
 • Johtamistaitojen kehittäminen kaikilla organisaation tasoilla
 • Kilpailuedun luominen ja kestävien strategioiden kehittäminen

Luomme ratkaisuja niin johtoryhmän strategiaprosessien kuin yrityksen kykypotentiaalinkin kehittämiseen.


Datalähtöisen yhteistyön tehostamisen ja tekemällä oppimisen avaintekijät

 • Konkreettisten liiketoimintaan vaikuttavien ongelmien ratkaiseminen datan avulla
 • Aitojen liiketoimintatapausten tunnistaminen organisaatiosta
 • Siilojen murtaminen monialaisuutta edistämällä
 • Yritysjohtajien ja data-asiantuntijoiden yhteistyö ja yhdessä oppiminen
 • Taitojen ja osaamisen kehittäminen Aallon kouluttajien, konsulttien ja toimialan keynote-puhujien pohjalta
 • Integrointi organisaation päivittäiseen toimintaan

 

Asiakkaan tarpeisiin vastaaminen

Telian ja Aalto EE:n 5G Boost -kehitysohjelma synnytti uusia innovaatioita 5G-teknologiasta

Aalto University Executive Education ja Telia etsivät yhdessä mahdollisuuksia kehittää Telian liiketoimintaa 5G-teknologian ympärille. Kuuden kuukauden pituinen kehitysohjelma, joka oli suunnattu Telian myyntiedustajille, johti uusiin innovaatioihin ja jopa uuden liiketoiminta-alueen syntymiseen.

Posti valmistautuu tekoälyn aikakauteen

Aalto EE:n AI for Business -ohjelma kokosi yhteen postilaisia organisaation kaikilta tasoilta. Tähtäimessä oli tekoälyosaamisen kehittäminen ja datalähtöisten ratkaisujen löytäminen keskeisiin liiketoimintahaasteisiin.

Avoimet digitalisaatio-teeman koulutukset

Aalto EE:n avoimissa digitalisaatio-teeman koulutuksissa käsitellään digitalisaation eri osa-alueita, esimerkiksi sen vaikutuksia liiketoimintaan ja johtamiseen. Valmennukset auttavat organisaatioita sopeutumaan digitalisaatioon, kehittämään digistrategioitaan ja parantamaan kilpailukykyään. Tärkeänä teemana käsitellään myös digitrendien, data-analytiikan ja teknologisen kehityksen ymmärtämisen merkitystä digitalisaation luomissa haasteissa ja mahdollisuuksissa.

Yhteissuunnitteluun perustuva kumppanuusmallimme

 

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä, niin keskustellaan ja suunnitellaan yhdessä organisaatiollesi sopivia ratkaisuja.

Mari Rauhala

Director, Business Development

+358 10 837 3777

mari.rauhala@aaltoee.fi

Ulla-Maija Uusitalo

Director, Sales and Account Management

+358 10 837 3776

ulla-maija.uusitalo@aaltoee.fi