Edellinen sivu

Aalto Executive MBA

Kohti uudenlaista johtajuutta

Aalto Executive MBA (EMBA) on johtava Suomessa toteutettava liikkeenjohdon Executive MBA -ohjelma. Sille on myönnetty yliopistomaailman kolme arvostetuinta akkreditointia eli niin kutsuttu ”Triple Crown”: AACSB, AMBA ja EQUIS. Samaan yltää vain 0,5 prosenttia maailman kauppakorkeakouluista. Lisäksi ohjelma on sijoittunut sadan parhaan joukkoon Financial Timesin arvostetussa arvioinnissa.

Aalto EMBA -ohjelmassa erityistä huomiota kiinnitetään strategiaan ja johtamiseen globaalissa toimintaympäristössä. Strategiaa lähestytään monista näkökulmista, ja painopiste on innovatiivisissa strategioissa ja uusissa liiketoimintamalleissa. Johtaminen puolestaan kattaa teemoja aina itsensä johtamisesta muiden johtamiseen ja innostamiseen.

Aalto EMBA -ohjelma on tarjolla seitsemässä koulutuspaikassa: Suomessa, Singaporessa, Puolassa, Etelä-Koreassa, Taiwanilla, Indonesiassa ja Iranissa.

Aalto Executive MBA -ohjelma suoritetaan kokonaisuudessaan englanniksi.

Osallistu infotilaisuuteen  Lataa esite

78 tarkoittaa vaikuttavuutta
Financial Times -lehden vuosittaisessa globaalissa rankingissa Aalto Executive MBA saavutti sijan 78. Aalto EMBA on ainoa listalle päässyt Suomessa toteutettava EMBA-ohjelma.

Valmistumisaste 98 %
Joustavan, mutta strukturoidun ohjelmarakenteen, sekä Aalto EE:n EMBA-tiimin vahvan tuen ansiosta intensiivinen opiskelu on mahdollista yhdistää vaativiin työtehtäviin.

100 % osallistujista suosittelisi ohjelmaa muille
Ohjelma kasvattaa liike-elämän kokonaisymmärrystä ja uudet oivallukset ovat helposti sovellettavissa käytäntöön.

Maailmanlaajuista parhaimmistoa

Aalto Executive MBA on Financial Times -sanomalehden globaalissa vertailussa myös vuonna 2017 ainoa suomalainen ohjelma, joka lunasti paikkansa sadan parhaan joukossa. Kyseessä on maailman arvostetuin vuosittainen vertailu. Pohjoismaiden hopeasijalta Aalto EE:n ohjelma puolustaa vahvasti paikkaansa maailman sadan parhaan joukossa ollen eurooppalaisista toimijoista 35. ja koko vertailussa sijalla 78. 

Eri puolilla maailmaa on nykyään tarjolla yli 3 000 EMBA-ohjelmaa, joista vain sata parasta pääsee Financial Timesin listalle. Financial Times -lehden rankingissa arvioidaan kuuttatoista eri osa-aluetta, kuten ohjelman monimuotoisuutta ja opettajien pätevyystasoa sekä opiskelijoiden urakehitystä, palkkaa ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamista. Ranking perustuu opiskelijoiden antamaan arvioon ja tietoihin sekä koulujen tuottamaan tilastoaineistoon. Rankingiin vastaavat aina kolme vuotta sitten kyseisestä EMBA-ohjelmasta valmistuneet.

Viimeisintä tietoa – käytännön osaamista

Aalto Executive Master of Business Administration -ohjelman moduulien laatijat ja opettajat ovat Aalto-yliopiston ja tunnettujen kansainvälisten kauppakorkeakoulujen professoreja. Akateemisen pätevyyden lisäksi heillä on erinomaiset pedagogiset taidot sekä runsaasti kokemusta kansainvälisten organisaatioiden johtamisesta. Presentaatiot ja tehtävät kannustavat osallistujia hahmottamaan yhteyksiä liiketoiminnan ja johtamisen uusimpien teorioiden ja oman ammatillisen kokemuksensa välille sekä pohtimaan omia näkemyksiään ja työskentelyään.

Johtamisen muutosmatka

Transformaation teema on Aalto EMBA -ohjelmassa tärkeä, koko opintojen läpi kulkeva ja eri osa-alueita yhdistävä punainen lanka. Ohjelma on suunniteltu tukemaan osallistujien henkilökohtaisia muutostarpeita kehittämällä heidän tietojaan ja taitojaan eri liikkeenjohdon aihealueisiin liittyen sekä tukemalla heidän kasvuaan johtajina ja yksilöinä. Kokonaisuus vahvistaa myös osallistujien strategista ajattelua sekä ymmärrystä eri toimialojen ja organisaatioiden muutostarpeista, ja näin ollen kehittää osallistujien kykyjä toimia muutosagentteina omissa organisaatiossaan.

Kansainvälinen kokonaisuus – enemmän mahdollisuuksia

Palvelemme Pohjois-Euroopan merkittävimpien yritysten ja yritysjohtajien lisäksi myös alati kasvavaa osallistujajoukkoa Aasian ja Tyynenmeren alueelta ja Itä-Euroopasta. Executive MBA -ohjelmiimme osallistuu vuosittain lähes 700 opiskelijaa yli kymmenestä maasta. Kansainvälisesti ajan hermolla oleva Aalto EMBA -ohjelma tarjoaa osallistujille tilaisuuden syventää eri kulttuureihin liittyviä tietojaan ja taitojaan. Osallistujat voivat lisäksi osallistua jopa kuuteen moduuliin muissa Aalto EE -koulutuspaikoissa Euroopassa, Lähi-idässä ja Aasiassa ja vahvistaa kulttuuriosaamistaan kahdessa vapaaehtoisessa Aalto Executive Summit -konferenssissa sekä vapaaehtoisilla ulkomaan opintomatkoilla.

Oppimisfilosofiamme

Aalto EMBA perustuu aktiiviseen vuorovaikutukseen ja osallistumiseen. Opinnoissa yhdistyvät teoria ja käytäntö, ja niissä huomioidaan eri oppimistyylit ja -mieltymykset. Oppimista tuetaan erilaisin menetelmin, joita ovat esimerkiksi esitykset, keskustelutilaisuudet, tapaustutkimukset, visailut, roolipelit, luennot, käytännön tapausesimerkit sekä tapaamiset  yritysjohtajien kanssa.

Harjoituksissa hyödynnetään eri toimialoilta ja koulutustaustoista tulevien osallistujien laajaa kokemusta erilaisista työtehtävistä.

Kuhunkin moduuliin kuuluu tehtäviä, joiden avulla osallistujat ja opettajat voivat arvioida, miten hyvin koulutuksen tavoitteet on saavutettu.

Aalto EE:n vaikuttavuus

Toimintaamme ohjaa vaikutus, jonka voimme ohjelmiemme kautta saada aikaan – kohdistui se sitten osallistujiin, heidän edustamiinsa organisaatioihin, akateemiseen yhteisöön tai yhteiskuntaan yleisesti. 

Asiakkaamme hyötyvät tarjoamastamme tavoitteellisesta ja kokonaisvaltaisesta oppimiskokemuksesta, jonka vaikutus sekä yksilöihin että organisaatioihin on todistettavissa. Vaalimme ja kehitämme osallistujien tietoja ja taitoja, kasvatamme itsevarmuutta ja rakennamme yksilöllisiä oppimispolkuja sekä merkityksellisiä työuria. Teemme parhaamme varmistaaksemme, että osallistujamme voivat luoda erinomaisia ja kestäviä liiketoimintaverkostoja.

 

Hyödyt

Ohjelma on suunniteltu tukemaan osallistujien henkilökohtaisia muutostarpeita kehittämällä heidän tietojaan ja taitojaan eri liikkeenjohdon aihealueisiin liittyen sekä tukemalla heidän kasvuaan johtajina ja yksilöinä. Kokonaisuus vahvistaa myös osallistujien strategista ajattelua sekä ymmärrystä eri toimialojen ja organisaatioiden muutostarpeista, ja näin ollen kehittää osallistujien kykyjä toimia muutosagentteina omissa organisaatiossaan. Osallistujat saavat monialaisen näkemyksen liiketoiminnasta sekä kansainvälisesti hyödyllisiä tietoja ja taitoja – painopiste on strategisessa toiminnassa ja johtajuudessa.

Opettajina kansainväliset huipputason professorit
Osallistujat saavat heti hyödynnettävissä olevia käytännön taitoja ja oivalluksia
Osallistujat saavat lisää itseluottamusta uusiin haasteisiin
Osalla osallistujien edustamista organisaatiosta on mahdollisuus teettää laajamittainen konsultointiprojekti, jossa osallistujat pyrkivät ratkaisemaan organisaation nimeämän strategisen liiketoimintahaasteen.
Osallistujat pääsevät hyödyntämään arvokasta alumniverkostoa välittömästi
Osallistujat voivat hankkia lisäkokemusta opintomatkoilla ja Aalto Executive Summit -konferensseissa
Mahdollisuus suorittaa jopa kuusi opintomoduulia muissa Aalto EE -koulutuspaikoissa Euroopassa, Lähi-idässä ja Aasiassa

Kenelle?

Aalto Executive MBA -ohjelma on suunniteltu osallistujille, joiden ura on jo hyvässä vauhdissa. Ohjelmaan osallistuneilla on ollut keskimäärin 14 vuoden työkokemus.

 

Etsimme lahjakkaita naisia ja miehiä, joilla on runsaasti esimieskokemusta ja johtamiseen liittyvää potentiaalia. He ovat edenneet urallaan määrätietoisesti ja ovat innokkaita oppimaan lisää. Aalto Executive MBA -ohjelmasta on erityistä hyötyä niille, jotka ovat nousemassa merkittäviin johtotehtäviin.


Aalto EMBA 2017 -ohjelman osallistujien profiili:

12 vuotta

työkokemusta keskimäärin

42

Keskimääräinen ikä

6

eri kansallisuutta

Sisältö ja aikataulu

Aalto Executive MBA -tutkinto edellyttää, että osallistuja suorittaa opintojensa aikana 90 ECTS-opintopistettä ja kaikki ohjelman pakolliset osiot. Aalto EMBA -osallistujan on suoritettava opintoja 90 EC-opintopisteen edestä. Vaadittaviin opintoihin kuuluu 11 ydinmoduulia, kaksi pakollista projektia (Business Strategy Project, 9 EC, ja Self Development Process, 4.5 EC) sekä valinnaisia moduuleita vähintään 27 EC-opintopisteen arvosta. Yksi moduuli vastaa tavallisimmin neljää ja puolta EC-opintopistettä.

Aalto EMBA -ohjelma alkaa helmikuussa, ja se voidaan suorittaa 21 kuukaudessa. Ohjelma koostuu kolmepäiväisistä opintomoduuleista, joita edeltävä itsenäinen valmistautumisaika yhdessä moduulipäivien jälkeisen lopputyöskentelyn kanssa muodostavat n. kuuden viikon mittaisen opiskelusyklin.

Moduulit järjestetään yleensä kerran kuussa. Lähiopetus järjestetään torstaisin ja perjantaisin, jolloin tunnit alkavat kello 8.30 tai 9.00 ja päättyvät kello 17.00, sekä lauantaina kello 8.30–16.00. Kuhunkin moduuliin kuuluu ennakkotehtäviä sekä kotona tai luokkatilassa suoritettava tentti.

Ohjelman rakenne

2-3 viikon ennakkovalmistautumisaika

Itsenäistä opiskelua

Kolmen päivän lähijakso

Opiskelua yhdessä kouluttajan ja muiden osallistujien kanssa

2-3 viikon mittainen itsenäinen opiskelujakso

Kirjallinen jälkitehtävä

Pakolliset moduulit

Valinnaiset moduulit

Aalto EMBA -ohjelman osallistujille on tarjolla useita valinnaisia moduuleja:

  • Valinnaisia moduuleja Aalto EMBA -ohjelmasta

  • Valinnaisia moduuleja Aalto MBA -ohjelmasta

  • Valinnaisia moduuleja Global Leader -ohjelmasta

  • Valinnaisia moduuleja Aalto EMBA –ohjelmista Singaporessa, Taiwanilla, Puolassa, Iranissa ja Etelä-Koreassa

  • Valinnaisia moduuleita yhteistyöyliopistojemme EMBA-ohjelmista: ESADE Barcelonassa ja Madridissa, Gothenburg University School of Executive Education (GUSEE) Göteborgissa sekä venäjänkielentaitoisille Graduate School of Management'ssa Pietarin yliopistossa.

Aalto Executive MBA Orientation and Capstone -moduulissa määritellään henkilökohtaiset oppimistavoitteet

Orientation and Capstone -moduulissa linjataan aluksi ohjelman tavoitteet ja osallistujien henkilökohtaiset oppimistavoitteet. Ohjelman lopussa puolestaan arvioidaan oppimistulokset ja saavutetut hyödyt. Tämä ydinmoduuli vahvistaa ohjelman strategiapainotteisuutta ja auttaa osallistujia yhdistämään eri osa-alueilla oppimansa asiat yhdeksi kokonaisuudeksi EMBA-opintojensa lopussa.

Oivalluksista tekoihin Aalto EMBA Business Strategy -projektissa

Aalto EMBA -ohjelmaan kuuluu ryhmätyönä toteutettava Business Strategy Project (BSP). Tavoitteena on kehittää analyyttinen työkalu tai ratkaisu jonkin organisaation konkreettiseen ja strategiseen liiketoimintahaasteeseen. Projektissa on tarkoitus hyödyntää Aalto EMBA -ohjelman tuottamia oivalluksia. Projektiryhmät muodostetaan niin, että kunkin jäsenen osaamisesta on mahdollisimman suuri hyöty. Aalto-yliopiston ohjaajat auttavat ryhmiä kehittämään ratkaisun aiheeseen liittyvän akateemisen tutkimuksen pohjalta.

Kehity ja opi itsestäsi lisää Aalto EMBA -ohjelmassa

Self Development Process (SDP) on tärkeä osa Aalto EMBA -ohjelmaa. Se tukee osallistujien henkilökohtaista kehitystä johtajana ja ihmisenä koko opintojen ajan. Prosessiin kuuluu omatoimista opiskelua, vertaisvalmennusta, ryhmätapaamisia ja kahdenkeskistä valmennusta ammattiohjaajan tuella.

Aitoa kansainvälisyyttä Aalto Executive Summit -konferensseissa

Vuosittain järjestettävät Aalto Executive Summit -konferenssit tuovat yhteen Aalto EMBA -ohjelmien osallistujia ja alumneja kaikista Aalto EMBA:n kumppanitoimipaikoista – Jakartasta, Helsingistä, Poznańista, Soulista, Singaporesta, Taipeista ja Teheranista. Intensiivisen opiskeluviikon aikana osallistujat suorittavat yhden valinnaisen moduulin. Samalla he saavat ainutlaatuisen tilaisuuden tavata yritysjohtajia ja verkostoitua muiden EMBA-osallistujien kanssa. Konferenssit järjestetään vuorovuosin Helsingissä ja Singaporessa.

Kiinnostavia ja hauskoja opintomatkoja

Kansainväliset opintomatkat ovat vapaaehtoisia, mutta tärkeä osa Aalto Executive MBA -ohjelmaa. Tyypillinen ulkomaille suuntautuva EMBA-opintomatka kestää yleensä viisi päivää, joiden aikana osallistujille karttuu syvällistä ymmärrystä paikallisesta liiketoimintaympäristöstä. Innostavaa akateemista ohjausta antavat kansainvälisesti tunnetut opettajat esimerkiksi Stanfordin ja Harvardin yliopistoista. Opintomatkoihin sisältyy myös vierailuja yrityksiin ja yliopistoihin sekä monipuolista vapaa-ajan ohjelmaa.


 

Global Leader -ohjelma polkuna Executive MBA-opintoihin

Lue lisää 

Kansainvälinen ohjelmaportfolio

Hyödy kansainvälisestä EMBA-portfoliostamme

Aalto Executive MBA -ohjelmaan hyväksytty opiskelija voi suorittaa yhteensä kuusi moduulia seuraavissa Aalto EMBA -koulutuspaikoissa: Helsingissä, Singaporessa, Soulissa, Taipeissa, Teheranissa ja Poznańissa. Lisää mahdollisuuksia opiskelijavaihtoon tuovat yhteistyöyliopistojemme EMBA-ohjelmat, joita järjestävät ESADE Barcelonassa ja Madridissa, Gothenburg University School of Executive Education (GUSEE) Göteborgissa sekä venäjänkielentaitoisille Graduate School of Management Pietarin yliopistossa.

Aalto Executive MBA Puolan Poznańissa

Poznańissa Aalto Executive MBA -ohjelman tarjoaa kumppanimme Poznan School of Banking. Yhteistyömme ansiosta puolalaiset johtajat voivat osallistua laadukkaaseen, intensiiviseen ja kansainvälisesti tunnustettuun Executive MBA -ohjelmaan omassa maassaan. Puolassa järjestettävän Aalto EMBA -ohjelman kaikki moduulit järjestetään Poznańissa. Opetuskielenä on osittain puola, osittain englanti.

Aalto Executive MBA Korean Soulissa

Soulissa Aalto Executive MBA -ohjelman järjestävät Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu ja Seoul School of Integrated Sciences & Technologies. Tavoitteena on tarjota korealaisille yritysjohtajille laadukas, intensiivinen ja kansainvälisesti suuntautunut kehitysohjelma.

Koreassa osallistujat suorittavat yleensä 21 moduulia, joista 18 järjestetään Soulissa ja kolme Helsingissä. Osallistujilla on mahdollisuus suorittaa moduuleja myös Singaporessa tai Poznańissa.

Aalto Executive MBA Singaporessa

Singaporessa Aalto Executive MBA -ohjelman järjestää Aalto Executive Education Academy Pte Ltd, joka on Aalto EE:n paikallinen tytäryhtiö.

Aalto EMBA -ohjelmaan osallistuvat voivat jatkaa tai täydentää opintojaan Singaporessa. Myös Singaporessa opintonsa aloittaneet voivat neuvotella joidenkin Aalto EMBA -moduulien suorittamisesta Helsingissä, Soulissa tai Poznańissa.

Aalto Executive MBA Taipeissa

Aalto Executive MBA Taipeissa Taiwanilla järjestetään yhteistyössä Pan Asia International Education Centerin kanssa. Ohjelma koostuu kahdestatoista mandariininkiinankielisestä ja kuudesta simultaanitulkatusta englanninkielisestä moduulista. Aalto EMBA Helsingissä opiskelevat voivat osallistua englanninkielisille moduuleille.

Aalto Executive MBA Teheranissa

Aalto Executive MBA Teheranissa järjestetään yhteistyössä Iranian Business School’in kanssa. Ohjelman kaikki moduulit pidetään englanniksi ja suurin osa niistä järjestetään Teheranissa. Moduulit ovat avoimia kaikille Aalto Executive MBA –ohjelmissa opiskeleville.

Kustannukset ja haku ohjelmaan

Haku ohjelmaan

Seuraava Aalto Executive MBA -ohjelma käynnistyy helmikuussa 2018.

Hakemukset vuonna 2018 alkavaan ohjelmaan on toimitettava viimeistään 17.11.2017

Hakuvaatimukset ja hakuohjeet löytyvät Aalto EMBA -ohjelman englanninkieliseltä sivulta.

Englanninkieliset sivut 

Tutkintomaksu