MBA vai EMBA - Kumpi on sinulle parempi valinta?

MBA- ja EMBA-ohjelmilla on paljon yhteistä – ja muutama selkeä erottava tekijä. Katri Koivula ja Mikko Laukkanen kertovat miksi kumpikin ohjelma on mainio vaihtoehto ja tuovat esille asioita, jotka kannattaa pitää mielessä, kun valitset itsellesi sopivinta ohjelmaa. 

11.06.2020

Aalto EE:lla on kaksi erinomaista liikkeenjohdon ohjelmaa: Aalto MBA for Executives (Aalto MBA) ja Aalto Executive MBA (Aalto EMBA). 

Opit kummassakin ohjelmassa strategista ajattelua, johtajuutta ja liiketoiminnan kokonaisvaltaista ymmärrystä, mikä edesauttaa urakehitystäsi merkittävästi. Ohjelmat antavat sinulle monialaista liiketoimintanäkemystä ja lisäävät ymmärrystäsi siitä, kuinka johdat ja toteutat muutosta omassa organisaatiossasi. Kiteytettynä: saat globaalisti relevanttia osaamista ja erinomaiset valmiudet keskustella johtotasolla kaikista liiketoiminnan osa-alueista. Lisäksi opit mitä asioita kannattaa analysoida esimerkiksi taloudellisesti ja kuinka hyödyntää näitä tuloksia liiketoiminnassa ja sen kehittämisessä. 

Ohjelmilla on paljon yhteistä – ja muutama selkeä ero. Pelkkien työkokemusvuosien tai hakijan oman iän perusteella on mahdoton sanoa kannattaisiko valita MBA vai EMBA, toteaa Aalto EE:n akateeminen johtaja, kauppatieteiden tohtori Mikko Laukkanen. ”Oleellinen kysymys on: minkälaista muutosta haluat urallesi ja osaamiseesi? Ja toisaalta millä tavalla, milloin ja mitä haluat opiskella?” 

Aalto MBA- ja Aalto EMBA -ohjelmien välillä onkin viisi keskeistä tekijää, joita sinun kannattaa pohtia valintaa tehdessäsi:

  1. Rakenne ja aikataulu
  2. Opetusmenetelmät
  3. Valinnaiset opintojaksot
  4. Vastuullisen liiketoiminnan rooli
  5. Verkosto ja kohderyhmä

Erot rakenteessa

Aalto MBA ja Aalto EMBA ovat sisällöltään varsin saman tyyppisiä. Molemmissa ohjelmissa paneudutaan liiketoiminnan eri osa-alueisiin, henkilökohtaiseen kasvuusi johtajana ja liiketoiminta- ja organisaatiomuutoksien saloihin. Molemmat ohjelmat koostuvat opintojaksoista, eli moduuleista, joissa on sekä ennakko- että jälkitehtävät. Ohjelmien kaikille pakolliset opintojaksot ovat pääosin samat ja teemoja käsitellään strategian ja johtamisen näkökulmasta. Opintojaksojen opit voit siirtää heti käytäntöön, sillä moduulien teemaa reflektoidaan omaan organisaatioon ja omaan kehittymiseen.

Ohjelmien rakenteet eroavat keskenään toisistaan ja siitä johtuu myös ohjelmien tarjoamat erilaiset oppimiskokemukset. 

MBA:ssa on enemmän lähiopetuspäiviä ja näin ollen enemmän lähiopetustunteja. Ohjelmassa on kerran kuussa neljän lähiopetuspäivän jakso keskiviikosta lauantaihin. Ohjelman aikana osallistujat syventyvät aihealueisiin perusteellisesti. MBA on paras valinta niille, jotka haluavat opiskella pääosin työajan ulkopuolella ja investoida opintoihin enemmän aikaa.

EMBA:ssa moduulit ovat tiiviimpiä: vain kolme päivää lähiopetusta kuukaudessa, mutta itseopiskelua ennen ja jälkeen jokaisen moduulin. Osallistujat perehtyvät jakson aiheeseen etukäteen annettujen tehtävien perusteella. Lähiopetuspäivien aikana aihepiirit käydään läpi nopeammassa tahdissa ja fokus on reflektoinnissa.

”Meillä on monia osallistujia, jotka sopisivat kumpaan tahansa ohjelmaan urakehityksensä ja johtamiskokemuksensa puolesta, mutta toinen ohjelma on parempi vaihtoehto esimerkiksi aikataulusyistä tai oppimismieltymyksistä johtuen. Jos esimerkiksi matkustat paljon työsi puolesta, voi olla helpompi varata kuukausittain vain kolme täyttä päivää lähiopetukseen, kuten EMBA:ssa tehdään”, kertoo Katri Koivula, Aalto EE:n tutkinto-ohjelmat -liiketoiminta-alueen apulaisjohtaja.

Erot opetusmenetelmissä 

Aalto MBA laajentaa uramahdollisuuksiasi ja työssä kehittymistä käytännönläheisellä otteella. MBA:ssa käytännönläheinen ote korostuu EMBA:a enemmän. Ryhmätöitä, ryhmäkeskusteluja, case-työskentelyä ja esiintymistä on paljon, mikä samalla haastaa ja kehittää osallistujia. Pääset soveltamaan viitekehyksiä ja työkaluja käytännössä jo moduulien aikana ei vain omaan organisaation vaan myös esimerkiksi työskentelemällä startup-yritysten kanssa ja kehittämällä niiden liiketoimintamalleja ja strategiaa. ”Jos innostut yhdessä tekemisestä ja uuden luomisesta, MBA on sinun juttusi”, sanoo Koivula

Myös EMBA:ssa on ryhmä- ja casetyöskentelyä, mutta osuus on pienempi. Työskentely tapahtuu ryhmissä keskustellen ja reflektoiden sekä omaan kokemukseen ja organisaatioon peilaten. ”Opiskeluryhmä koostuu usein kokeneemmista johtajista, ja kaikilla on paljon annettavaa keskusteluihin – oppimista tapahtuu sekä professorilta että opiskelukollegoilta”, kertoo Laukkanen. 

”Muiden osallistujien taustat ja kokemus muokkaavat luokassa käytävää keskustelua. Vaikka molempien ohjelmien ydinsisältö on hyvin saman tyyppinen, EMBA:ssa osallistujat reflektoivat aihealueita laajemmalla mittakaavalla ja kokeneemman johtajan näkökulmasta. Toisaalta MBA:ssa ryhmän monimuotoisuus tuo rikkautta keskusteluun ja yhdessä oppimiseen. Ohjelmiemme ryhmissä yhdistyvät sekä vankka kokemus että kyvyt Suomesta ja maailmalta”, Koivula lisää.

Valinnaiset opintojaksot

Ensimmäisen vuoden aikana molemmissa ohjelmissa opiskellaan pääsääntöisesti pakollisia ja kaikille yhteisiä opintojaksoja. Opintojen toinen vuosi keskittyy näihin valinnaisiin moduuleihin. Aalto EMBA -ohjelmassa valinnaisia opintojaksoja voi valita laajasta moduulikorista, sekä osallistua valinnaisiin moduuleihin muissa Aalto EMBA -ohjelmissa ja Aalto EE:n yhteistyöyliopistoissa eri puolilla maailmaa, oman mielenkiinnon mukaan. Valinnoilla ohjelma räätälöidään osallistujan omiin tarpeisiin sopivaksi.   

Aalto MBA -ohjelmassa valittavissa on kaksi eri suuntautumisvaihtoehtoa, joista voit halutessasi opiskella moduuleita myös ristiin: ”Finance and Data, jonka moduulit syventävät osallistujia taloudelliseen päätöksentekoon, datan avulla johtamiseen sekä digitaaliseen murrokseen liiketoiminnassa ja ”Entrepreneurship and Creativity”, joka kehittää osallistujan tulevaisuuteen suuntautuvaa, kokeilevaa ja yrittäjähenkistä ajattelutapaa. Ohjelman osallistujat voivat myös suorittaa valinnaisia opintojaksoja vaihto-opiskelijoina kansainvälisissä huipputason partneriyliopistoissamme. 

Ohjelmamme ovat hyvin kansainvälisia, molemmissa on runsaasti mahdollisuuksia suorittaa opintoja eri maissa. Ohjelmissa on lisäksi mahdollista osallistua ulkomaan opintomatkoille eli Study Toureille ja Aalto Executive Summit -tapahtumiin.

Vastuullisen liiketoiminnan rooli

Vastuullinen liiketoiminta ja sen edistäminen on osa molempia ohjelmia. EMBA:ssa on vastuullisuuteen liittyvä pakollinen opintojakso, jossa tarkastellaan vastuullisuutta, strategiaa ja liiketoimintamalleja oman liiketoiminnan näkökulmasta.

MBA-ohjelmassa pakollisen moduulin lisäksi vastuullisuusnäkökulma on sisällytetty osaksi koko ohjelmaa, mikä syventää ymmärrystäsi vastuullisuuden ja kestävän kehityksen roolista liiketoiminnassa läpileikkaavasti sekä siitä, miten nämä vaikuttavat strategiatyöhön, päätöksentekoon ja arvonluontiin. Ohjelmasta saat tarvittavat työkalut ja näkemystä kehittääksesi organisaatiosi liiketoiminnasta vastuullista.

Verkosto ja kohderyhmät 

Sekä MBA- että EMBA-ohjelmamme kokoavat yhteen osallistujia monenlaisilla taustoilla, mikä on molempien ohjelmien rikkaus: ohjelmassa on muun muassa kauppatieteilijöitä, insinöörejä, juristeja, lääkäreitä, luovan alan osaajia, humanisteja ja yhteiskuntatieteilijöitä, jotka hakevat muutosta tai nostetta uralleen. 

Erityisesti MBA:ssa muutos- tai kehitystarpeet vaihtelevat: on niitä, jotka haluavat edetä nykyisellä urapolullaan, on alan vaihtajia, yrittäjiksi haluavia sekä johtajia ja vanhempia asiantuntijoita, jotka haluavat vahvistaa osaamistaan ja omaa kasvuaan. Saatat myös haluta tehdä horisontaalisen harppauksen siirtymällä roolista toiseen. Molemmat ohjelmat avaavat uusia näkökulmia pohtia omaa uraa ja urapolkuja monelta eri kantilta. 

”Jos kaipaat käytännönläheistä vahvistusta ja syvyyttä liiketoimintaosaamiseesi taustasta riippumatta ja työkaluja johtamispolulle, MBA tarjoaa ne sinulle. Ohjelma on myös monelle erinomainen väylä perustaa oma yritys tai kehittää yrittäjähenkisyyttä ja luovuutta yrityksen sisällä”, kertoo Koivula.

”EMBA tarjoaa harjaantuneille johtajille tai johtajaksi haluaville mahdollisuuden syventää usein jo huomattavaa työkokemustaan ja henkilökohtaista osaamistaan nykyisessä roolissaan. Oman toiminnan katsominen uusista perspektiiveistä ja oman ajattelun haastaminen vauhdittavat kokeneenkin johtajan jatkuvaa kasvua. EMBA tukee mainiosti myös heitä, jotka vielä haluavat muutosta uraansa”, kuvailee Laukkanen. 

Osallistujat saavat ohjelmien aikana entistä monipuolisemman ja vahvemman ammatillisen verkoston sekä luovat elinikäisiä ystävyyssuhteita. Muut osallistujat tarjoavat sinulle tukea ja tietoa – niin opintojen aikana kuin valmistumisen jälkeen. Valmistuessasi ohjelmasta sinulla on joukko luotettuja ihmisiä, joille voit soittaa missä asiassa tai uravaiheessa tahansa saadaksesi neuvoja tai tukea.

Valinnan teet sinä itse

Asiantuntijamme Aalto EE:ssä auttaa sinua mielellään oikean ohjelman valinnassa. Emme kuitenkaan halua tehdä valintaa puolestasi, vaan kannustamme sinua pohtimaan omaa tilannettasi ja tarvettasi ja sitä kautta sopivinta ohjelmavaihtoehtoa. Molemmat ohjelmat on mahdollista räätälöidä joustavasti yksilöllisen ura- ja elämäntilanteesi mukaan. Ole rohkeasti yhteydessä!

Aalto EE:lla on kaksi liikkeenjohdon MBA-ohjelmaa: Aalto MBA for Executives (Aalto MBA) ja Aalto Executive MBA (Aalto EMBA). Ohjelmiemme osallistujat käyvät opintojensa aikana läpi muutos- ja kehitysprosessin, joka kattaa sekä henkilökohtaisen johtajuuden että kyvyn ymmärtää, miten muuttuva liiketoimintaympäristö heijastuu omaan organisaatioon. Lue lisää

Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: MBA vai EMBA - Kumpi on sinulle parempi valinta?

Tilaa Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeTilaa uutiskirje

Aalto Leaders' Insight -uutiskirje on kokoelma ajatuksia herätteleviä artikkeleita, podcasteja ja näkemyksiä johtajuudesta, liike-elämästä ja itsensä kehittämisestä. Uutiskirjeessä saat kutsuja avoimiin tapahtumiimme ja webinaareihin, tiedon tulevista valmennus- ja koulutusohjelmista sekä ennakkoilmoittautujan eduista.

Annan Aalto University Executive Education Oy:lle luvan käyttää yhteystietojani markkinoinnissa, esimerkiksi tiedottaakseen sähköpostitse koulutusohjelmatarjonnasta tai lähettääkseen kutsuja tapahtumiin. Voin päättää milloin tahansa, etten enää halua yhteydenottoja. Katso tietosuojapolitiikka