Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: Teleste Leader -ohjelma toi Telestelle yhtenäiset johtamiskäytännöt
Edellinen sivu Tuomas Vanne ja Jukka Rinnevaara. Kuva: Teleste
Digitalisaatio Johtaminen

Teleste Leader -ohjelma toi Telestelle yhtenäiset johtamiskäytännöt

Suomalainen teknologiayritys Teleste ja Aalto University Executive Education (Aalto EE) toteuttivat Teleste Leader -nimisen ohjelman, jonka avulla Telestelle räätälöitiin johtamisperiaatteet ja niihin liittyvä koulutus.

Annika Rautakoura, 28.06.2021

|

Artikkelit

Read this in English

Vuonna 1954 perustettu Teleste on suomalainen teknologiayritys, joka tuottaa erilaisia teknologiaratkaisuja laajakaistaoperaattoreiden, julkisen liikenteen ja viranomaisten tarpeisiin. Tällä hetkellä Teleste toimii maailmanlaajuisesti, ja yhtiöllä on toimistoja yli 30 maassa.

Hyvä johtajuus luo edellytykset henkilöstön sitoutumiselle, motivaatiolle ja tyytyväisyydelle, ja tätä kautta voimme myös palvella asiakkaitamme paremmin."

Laajassa kansainvälisessä ympäristössä toimiminen sai yhtiön johdon pohtimaan, miltä nykyaikaisen johtajuuden tulisi näyttää.

Teleste halusi luoda johtajuudelle kestävät raamit, jotka toisivat samalla esihenkilöille käytännön työkaluja.

”Haluamme kehittyä yhtiönä koko ajan”, toteaa Telesten toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara.

”Hyvä johtajuus luo edellytykset henkilöstön sitoutumiselle, motivaatiolle ja tyytyväisyydelle, ja tätä kautta voimme myös palvella asiakkaitamme paremmin.”

Johtajuuden määritteleminen

Teleste halusi ehdottomasti yhtiölle räätälöidyn johtamisohjelman, kertoo Tuomas Vanne, Telesten henkilöstöjohtaja. ”Emme hakeneet yleisluontoista koulutusta vaan jotain, joka sopisi juuri meille ja meidän asettamillemme tavoitteille.”

Teleste Leader käynnistyi vuonna 2019, kun yhtiön johto asettui saman pöydän ääreen määrittelemään johtajuuden Telesten näkökulmasta: mitä se tällä hetkellä on ja miten sitä tulisi kehittää liiketoiminnan kasvun ja työntekijöiden hyvinvoinnin kannalta. Aalto EE toimi kumppanina prosessissa.

Vanteen mukaan johtajuus haluttiin määritellä yhtiön arvojen ja kulttuurin mukaisesti. ”Halusimme, että muutos tukee liiketoiminnallista menestystä ja antaa samalla esimiehille valmiudet vaikuttaa työntekijäkokemukseen ja hyvinvointiin myönteisesti.”

Määrittelytyössä hyödynnettiin psykologisen turvallisuuden periaatteita, niin kutsuttua high performing teams -konseptia sekä Telesten työntekijöiden ryhmätyöpalautetta johtamisesta. ”Yhteistyö Aalto EE:n kanssa antoi meille hyvän yhdistelmän akateemista viitekehystä sekä käytännön kokemusta”, Rinnevaara toteaa.

Nykyaikaista johtajuutta virtuaaliympäristössä

Uusien johtamisperiaatteiden pohjalta Teleste ja Aalto EE kehittivät rakenteen ja sisällön koulutukselle, jonka avulla periaatteet saataisiin koko yrityksen käyttöön.

Koulutus alkoi alkusyksystä 2020 ja päättyi maaliskuussa 2021. Siihen osallistui 130 esihenkilöä kaikista Telesten toimintamaista Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Koulutus sisälsi luentoja, pienryhmätyöskentelyä, tehtäviä sekä Leadership Forum -tapahtuman, jossa äänestettiin voittajavideo.

Lähes kokonaan virtuaalinen toteutus ylitti odotukseni ja toimi todella hyvin."

Koska koulutus osui pandemia-aikaan, sen toteutus poikkesi alkuperäisestä suunnitelmasta. Muutamaa hybriditapahtumaa lukuun ottamatta valtaosa koulutuksesta tapahtui virtuaalisesti.

”Olisimme halunneet toteuttaa valmennuksen eri puolilla Eurooppaa, mutta hybridiversio, tai oikeastaan lähes kokonaan virtuaalinen toteutus ylitti odotukseni ja toimi todella hyvin”, Vanne sanoo. ”Tästä iso kiitos kuuluu kouluttajalle, Juha Äkräkselle.”

Myös Telesten toimitusjohtaja piti kouluttajavalintaa onnistuneena. ”Hän on HR-ammattilainen, jolla on insinööritausta, ja tämä oli meille tärkeää. Olemme vahvasti insinööritalo ja halusimme, että johtamisasioista puhutaan pienellä insinöörikorostuksella, jotta kohdeyleisö omaksuu ne mahdollisimman hyvin,” Rinnevaara toteaa.

Interaktiivisuutta ja tiivistä yhteistyötä

Yksi koulutuksen osallistujista oli Jukka Saari, joka informaatiojärjestelmien ohjelmistokehityksestä yhtiössä ja oli myös mukana määrittelemässä johtamisperiaatteita.

”Koulutus oli myönteinen kokemus ja tarjosi mukavasti interaktiivisuutta. Perinteisten koulutusmenetelmien lisäksi se kattoi työskentelyn pienryhmissä sekä tehtäviä”, Saari kuvailee. ”Tällä saatiin ihmisiä sitoutettua – koulutus ei ollut vain passiivista kuuntelua.”

Michal Grzelczak, Teleste Networksin toimitusjohtaja Puolassa osallistui myös koulutukseen ja sitä edeltävään työhön. Hänelle koulutus oli erinomainen mahdollisuus verkostoitua muiden maiden edustajien kanssa ja saada uusia näkökulmia hänen työhönsä maajohtajana ja kollegana.

Hänkin piti päätöstä jakaa osallistujat pienempiin ryhmiin pidemmällä aikavälillä onnistuneena, sillä se mahdollisti tiiviin yhteistyön.

”Etäympäristössä osallistujien määrä on rajaton, mutta tässä tapauksessa suuri ryhmä ei olisi palvellut koulutuksen sisältöä”, Grzelczak toteaa. ”Työskentely pienemmissä ryhmissä oli optimaalista ja mahdollisti avoimen keskustelun.”

Ohjelman jälkeen

Grzelczakille koulutuksen tärkein anti oli mahdollisuus tarkastella ja verrata oppeja yhdessä kollegojen kanssa. Hän onkin käynyt koulutukseen liittyen useita keskusteluja muiden kanssa sen päättymisen jälkeen.

Koulutuksella oli voimakas vaikutus vielä viikkojen päästä."

”Koulutuksella oli voimakas vaikutus vielä viikkojen päästä”, Grzelczak toteaa. ”Se ei ollut avain kaikkiin oviin vaan pikemminkin työkalu oman avaimen luomiseen. Olemme kaikki yksilöitä, joilla on erilaisia näkemyksiä, ja koulutus oli tärkeä muistutus tästä.”

Teleste toteuttaa säännöllisesti kyselyjä kartoittaakseen työntekijöiden sitoutumista, vaikka johtamisen mittaaminen ei ole täysin suoraviivaista. Viimeisimmän kyselyn tulokset paljastavat, että tyytyväisyys Telesten johtoa ja johtamista kohtaan on kuitenkin noussut kaikilla osa-alueilla.

”Tässä on selkeää kehitystä vuoteen 2019 verrattuna, jopa pandemiasta ja melko haastavasta liiketoimintaympäristöstä huolimatta”, Vanne kertoo.

Yhtiön toimitusjohtaja huomauttaa, että mainituilla alueilla muutos ei etene niinkään radikaalisti vaan pikemminkin tasaisin kehitysaskelin. ”Välillä saattaa tulla takapakkia ja tekijöitä, joihin emme voi vaikuttaa, mutta kyselyiden mukaan olemme menossa selvästi oikeaan suuntaan”, sanoo Rinnevaara.

Avoin viestintä ja matalan hierarkian kulttuuri

Laadukkaan johtamisen lisäksi Teleste tahtoo tarjota yrityskulttuurin, jossa on mahdollisimman vähän hierarkiaa.

Eri toimintamaista saadut kuulumiset ja tiedot ovat tärkeitä, globaalista HR:stä vastaava Vanne toteaa. Yhtiö on perustamassa niin sanottua employee sounding board -työkalua, jonka avulla osallistujat eri maista voivat yhteistuumin kehittää telesteläisten työntekijäkokemusta ja parantaa tiedonkulkua.

Grzelczak on kokenut Telesten kulttuurin erittäin avoimeksi. ”Tiettyjä johtorakenteita tietenkin tarvitaan, mutta tiedonkulku on mielestäni hyvin avointa ja melko erilaista kuin monessa puolalaisessa yhtiössä. Teleste Leader on tästä hyvä esimerkki.”

Näköpiirissä uudenlainen arki

Koska koulutus osui poikkeukselliseen ajankohtaan, se antoi johdolle ylimääräisen, joskin erittäin arvokkaan näkökulman, Telesten toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara kertoo.

Onhan se niin, että emme ole palaamassa pandemiaa edeltävään tilanteeseen. Ohjelman myötä meillä on kuitenkin edellytykset toimia myös uudenlaisessa ympäristössä."

”Olimme tilanteessa, jossa kaikkien piti tehdä digiloikka samaan aikaan. Vaikka emme sitä vielä koulutuksen suunnitteluvaiheessa tienneet, ohjelma toimi keinona nähdä, minkälaiset johtamiskäytännöt toimivat virtuaalisessa ympäristössä”, hän sanoo.

Jukka Saari piti ohjelmaa myönteisenä muutoksena ajattelutapaan. ”On hyvä, että yhtiö kiinnittää huomiota ihmisiin, jotka tekevät Telestellä johtamistyötä sen sijaan, että lähestyy asioita vain sisällön, aikataulujen ja hankkeiden näkökulmasta.”

Kaikista tärkein muutos on kuitenkin se, että yhtiöllä on nyt alusta, jonka pohjalta viedä johtamistyötä eteenpäin. ”Onhan se niin, että emme ole palaamassa pandemiaa edeltävään tilanteeseen. Ohjelman myötä meillä on kuitenkin edellytykset toimia myös uudenlaisessa ympäristössä”, toimitusjohtaja toteaa.

Aalto EE kehittää jo 50 vuoden kokemuksella korkealaatuisia asiakaskohtaisia ratkaisuja auttamaan liiketoiminnan nykyisten ja tulevien haasteiden ratkaisussa. Suunnittelemme ja toteutamme yhdessä asiakkaidemme kanssa vaikuttavia ja inspiroivia ratkaisuja, jotka hyödyntävät Aalto-yliopiston poikkitieteellistä osaamista ja lähestymistapaa. Lue lisää


Palaa Aalto Leaders' Insight -pääsivulle

Löydä lisää luettavaa ja kuunneltavaa