Tabs

Yleistä tietoa

Kohti uudenlaista johtajuutta

Jalosta tietosi viisaudeksi ja paremmaksi johtajuudeksi

Aalto Executive MBA (EMBA) on johtava Suomessa toteutettava liikkeenjohdon Executive MBA -ohjelma. Sille on myönnetty yliopistomaailman kolme arvostetuinta akkreditointia eli niin kutsuttu ”Triple Crown”: AACSB, AMBA ja EQUIS. Samaan yltää vain 0,5 prosenttia maailman kauppakorkeakouluista. Lisäksi ohjelma on sijoittunut sadan parhaan joukkoon Financial Timesin arvostetussa arvioinnissa.

Aalto EMBA -ohjelmassa erityistä huomiota kiinnitetään strategiaan ja johtamiseen globaalissa toimintaympäristössä. Strategiaa lähestytään monista näkökulmista, ja painopiste on innovatiivisissa strategioissa ja uusissa liiketoimintamalleissa. Johtaminen puolestaan kattaa teemoja aina itsensä johtamisesta muiden johtamiseen ja innostamiseen.

Aalto EMBA -ohjelma on tarjolla seitsemässä koulutuspaikassa: Suomessa, Singaporessa, Puolassa, Etelä-Koreassa, Taiwanilla, Indonesiassa ja Iranissa.

Aalto Executive MBA -ohjelma suoritetaan kokonaisuudessaan englanniksi. Aalto EMBA -ohjelman englanninkieliset sivut »

Aalto Executive MBA lyhyesti

Hakeminen/ilmoittautuminen: 
Hakuaika 2018 alkavaan ohjelmaan päättyy 17.11.2017.
Aika: 
Seuraava ohjelma alkaa helmikuussa 2018. Ohjelman voi suorittaa 21 kuukaudessa.
Kustannukset: 

Ohjelman tutkintomaksu vuonna 2018 alkavalle ohjelmalle on 45 800 € (+ alv).

Tutkintomaksu ei sisällä vapaaehtoisten opintomatkojen eikä Aalto Executive Summit -konferenssien kuluja.

Pitäkää minut ajan tasalla tästä ohjelmasta

Maailmanlaajuista parhaimmistoa

Aalto Executive MBA -ohjelma vahvisti asemaansa Financial Times -lehden vuosittaisessa vertailussa viisitoista sijaa vuonna 2016. Globaalisti ohjelman kokonaissijoitus on 61. Ohjelman sijoituksen selkeään nousuun vaikutti erityisesti kokeneen osallistujajoukon nousujohteinen urakehitys valmistumisen jälkeen. Tätä voidaan pitää merkkinä ohjelman vaikuttavuudesta. Aalto EMBA on listalla jälleen ainoana suomalaisen yliopiston tarjoamana ohjelmana.

Eri puolilla maailmaa on nykyään tarjolla yli 3 000 EMBA-ohjelmaa, joista vain sata parasta pääsee Financial Timesin listalle. Financial Times -lehden rankingissa arvioidaan kuuttatoista eri osa-aluetta, kuten ohjelman monimuotoisuutta ja opettajien pätevyystasoa sekä opiskelijoiden urakehitystä, palkkaa ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamista. Ranking perustuu opiskelijoiden antamaan arvioon ja tietoihin sekä koulujen tuottamaan tilastoaineistoon. Rankingiin vastaavat aina kolme vuotta sitten kyseisestä EMBA-ohjelmasta valmistuneet.

Viimeisintä tietoa – käytännön osaamista

Aalto EMBA -ohjelman moduulien laatijat ja opettajat ovat Aalto-ylipiston ja tunnettujen kansainvälisten kauppakorkeakoulujen professoreja. Akateemisen pätevyyden lisäksi heillä on erinomaiset pedagogiset taidot sekä runsaasti kokemusta kansainvälisten organisaatioiden johtamisesta. Presentaatiot ja tehtävät kannustavat osallistujia hahmottamaan yhteyksiä liiketoiminnan ja johtamisen uusimpien teorioiden ja oman ammatillisen kokemuksensa välille sekä pohtimaan omia näkemyksiään ja työskentelyään.

Johtamisen muutosmatka

Transformaation teema on Aalto EMBA -ohjelmassa tärkeä, koko opintojen läpi kulkeva ja eri osa-alueita yhdistävä punainen lanka. Ohjelma on suunniteltu tukemaan osallistujien henkilökohtaisia muutostarpeita kehittämällä heidän tietojaan ja taitojaan eri liikkeenjohdon aihealueisiin liittyen sekä tukemalla heidän kasvuaan johtajina ja yksilöinä. Kokonaisuus vahvistaa myös osallistujien strategista ajattelua sekä ymmärrystä eri toimialojen ja organisaatioiden muutostarpeista, ja näin ollen kehittää osallistujien kykyjä toimia muutosagentteina omissa organisaatiossaan.

Kansainvälinen kokonaisuus – enemmän mahdollisuuksia

Palvelemme Pohjois-Euroopan merkittävimpien yritysten ja yritysjohtajien lisäksi myös alati kasvavaa osallistujajoukkoa Aasian ja Tyynenmeren alueelta ja Itä-Euroopasta. Executive MBA -ohjelmiimme osallistuu vuosittain lähes 700 opiskelijaa yli kymmenestä maasta. Kansainvälisesti ajan hermolla oleva Aalto EMBA -ohjelma tarjoaa osallistujille tilaisuuden syventää eri kulttuureihin liittyviä tietojaan ja taitojaan. Osallistujat voivat lisäksi osallistua jopa kuuteen moduuliin muissa Aalto EE -koulutuspaikoissa Euroopassa, Lähi-idässä ja Aasiassa ja vahvistaa kulttuuriosaamistaan kahdessa vapaaehtoisessa Aalto Executive Summit -konferenssissa sekä vapaaehtoisilla ulkomaan opintomatkoilla.

Oppimisfilosofiamme

Aalto EMBA perustuu aktiiviseen vuorovaikutukseen ja osallistumiseen. Opinnoissa yhdistyvät teoria ja käytäntö, ja niissä huomioidaan eri oppimistyylit ja -mieltymykset. Oppimista tuetaan erilaisin menetelmin, joita ovat esimerkiksi esitykset, keskustelutilaisuudet, tapaustutkimukset, visailut, roolipelit, luennot, käytännön tapausesimerkit sekä tapaamiset  yritysjohtajien kanssa.

Harjoituksissa hyödynnetään eri toimialoilta ja koulutustaustoista tulevien osallistujien laajaa kokemusta erilaisista työtehtävistä.

Kuhunkin moduuliin kuuluu tehtäviä, joiden avulla osallistujat ja opettajat voivat arvioida, miten hyvin koulutuksen tavoitteet on saavutettu.

Aalto EE:n vaikuttavuus

Toimintaamme ohjaa vaikutus, jonka voimme ohjelmiemme kautta saada aikaan – kohdistui se sitten osallistujiin, heidän edustamiinsa organisaatioihin, akateemiseen yhteisöön tai yhteiskuntaan yleisesti. 

Asiakkaamme hyötyvät tarjoamastamme tavoitteellisesta ja kokonaisvaltaisesta oppimiskokemuksesta, jonka vaikutus sekä yksilöihin että organisaatioihin on todistettavissa. Vaalimme ja kehitämme osallistujien tietoja ja taitoja, kasvatamme itsevarmuutta ja rakennamme yksilöllisiä oppimispolkuja sekä merkityksellisiä työuria. Teemme parhaamme varmistaaksemme, että osallistujamme voivat luoda erinomaisia ja kestäviä liiketoimintaverkostoja. Lue lisää »
 

 

Kohderyhmä

Aalto Executive MBA -ohjelma on suunniteltu osallistujille, joiden ura on jo hyvässä vauhdissa. Ohjelmaan osallistuneilla on ollut keskimäärin 14 vuoden työkokemus.

Etsimme lahjakkaita naisia ja miehiä, joilla on runsaasti esimieskokemusta ja johtamiseen liittyvää potentiaalia. He ovat edenneet urallaan määrätietoisesti ja ovat innokkaita oppimaan lisää. Aalto Executive MBA -ohjelmasta on erityistä hyötyä niille, jotka ovat nousemassa merkittäviin johtotehtäviin.

Aalto EMBA 2017 -ohjelman osallistujien profiili

Sukupuoli Nainen 33 %
Mies 67 %
Keskimääräinen ikä 42 vuotta
Työkokemusta
keskimäärin
12 vuotta
Koulutustausta Tekniikka 25 %
Liiketalous 20 %
Muu 20 %
Lääketiede 18 %
Rahoitus 10 %
Juridiikka 7 %
Kansallisuus 6 eri kansallisuutta

Ohjelman hyödyt sekä osallistujalle että työnantajalle

  • Osallistujat saavat monialaisen näkemyksen liiketoiminnasta
  • Osallistujat saavat kansainvälisesti hyödyllisiä tietoja ja taitoja – painopiste on strategisessa toiminnassa ja johtajuudessa
  • Opettajina kansainväliset huipputason professorit
  • Osallistujat saavat heti hyödynnettävissä olevia käytännön taitoja ja oivalluksia
  • Osallistujat saavat lisää itseluottamusta uusiin haasteisiin
  • Osalla osallistujien edustamista organisaatiosta on mahdollisuus teettää laajamittainen konsultointiprojekti, jossa osallistujat pyrkivät ratkaisemaan organisaation nimeämän strategisen liiketoimintahaasteen.
  • Osallistujat pääsevät hyödyntämään arvokasta alumniverkostoa välittömästi
  • Osallistujat voivat hankkia lisäkokemusta opintomatkoilla ja Aalto Executive Summit -konferensseissa
  • Mahdollisuus suorittaa jopa kuusi opintomoduulia muissa Aalto EE -koulutuspaikoissa Euroopassa, Lähi-idässä ja Aasiassa

Lataa esite

Aalto EE käyttää lomakkella annettuja tietoja markkinointiin. Lataamalla esitteen hyväksyt tämän. Katso lisätietoja käytännöistämme.