Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Engaging Networks and Stakeholders

Engaging Networks and Stakeholders on kolmipäiväinen Diploma in Leading People -ohjelman opintojakso, joka on mahdollista suorittaa myös itsenäisenä ohjelmana.

Johtajat käsittelevät strategisia kysymyksiä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Parhaat johtajat erottuvat kyvyllään ymmärtää omaa ekosysteemiään ja hyödyntää erilaisia strategisia verkostoja.

Engaging Networks and Stakeholders -ohjelma auttaa sinua ymmärtämään miten modernit verkostot muodostuvat, niiden ominaispiirteet ja haasteet sekä sen, miten niitä johdetaan tehokkaimmin. Opit käyttämään työkaluja ja toimintamalleja strategisen verkostosi kartoittamiseen. Simulaatioharjoitus auttaa sinua hahmottamaan paremmin eri sidosryhmien roolit, sillä niillä kaikilla on omat, niiden toimintaan vaikuttavat motiivit, kiinnostuksen kohteet ja huolenaiheet. Reflektoit suoritustasi ja suunnittelet, miten johdat verkostoasi paremmin ja mihin panostat tähdätessäsi sujuvaan yhteistyöhön strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ohjelmasta on mahdollista siirtää 4,5 ECTS-opintopistettä Aalto Executive MBA- tai Aalto MBA -ohjelmaan.

Huomioithan, että tämä ohjelma toteutetaan englanniksi.

Ilmoittaudu Ohjelmatiedot englanniksi

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Kartoitat sidosryhmäsi ja opit strategioita, joilla sitoutat ja hallitset niitä tehokkaasti.

Saat näkemyksen parhaista käytännöistä ja nousevista trendeistä verkostojen johtamisessa ja sidosryhmien hallinnassa.

Ohjelma toteutetaan kokonaan verkossa, joten voit osallistua mistä tahansa.

Hyödyt

Parhaat johtajat ja ammattilaiset tuntevat verkostonsa eri sidosryhmät, heidän tarpeensa ja motivaationsa. He myös osaavat johtaa ja hyödyntää sidosryhmiä tehokkaasti strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Analysoit ja profiloit sidosryhmäkarttoja ja tunnistat haasteita ja strategioita yhteistyön tehostamiseksi.
Harjoittelet monimutkaisuuden ja epävarmuuden käsittelemistä nopeasti muuttuvissa ja eri toimintojen välisissä työympäristöissä.
Parannat kykyäsi priorisoida ristiriitaisia tarpeita ja kehität itseluottamusta pystyäksesi tarvittaessa puuttumaan tilanteisiin.

Kenelle?

Ohjelma on suunnattu organisaatioiden eri tasoilla operoiville johtajille ja asiantuntijoille, jotka toimivat erilaisten sidosryhmien kanssa ja tarvitsevat ymmärrystä yhteistyöhön vaikuttavista tekijöistä sekä siitä, miten olla eri tilanteissa vaikuttavammin vuorovaikutuksessa.

Ohjelma sopii:

  • millä tahansa tasolla toimiville johtajille, joiden on tavoitteiden saavuttamiseksi rakennettava yhteisymmärrystä sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien välille
  • projektipäälliköille, projektisponsoreille ja projektitiimin jäsenille
  • myyntikonsulteille ja myyntijohtajille
  • kaikille, joilla on laajat sidosryhmäyhteydet.

Sisältö ja aikataulu

Engaging Networks and Stakeholders -ohjelma kattaa ekosysteemin johtamisen ja hallinnan perusteet, sidosryhmien tunnistamisen ja priorisoinnin sekä tehokkaiden toimien suunnittelun sujuvan yhteistyön ja strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Verkossa toteutettavassa ohjelmassa käytetään interaktiivisia ja osallistavia oppimismenetelmiä. Näin varmistetaan hauska ja oivalluksia tarjoava oppimiskokemus, johon sisältyy nopeasti etenevä yhdistelmä teoriaa, case-tutkimuksia, tarinankerrontaa ja ryhmäkeskusteluja, työpajatyöskentelyä eri työkaluja hyödyntäen sekä innostava ja käytännönläheinen simulaatio.

Katso tarkempi sisältö ja aikataulu englanninkieliseltä sivulta

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Muut Diploma in Leading People -ohjelman opintojaksot

Voit valintasi mukaan ilmoittautua erillisille Diploma in Leading People -ohjelman opintojaksoille tai osallistua koko Diploma in Leading People -ohjelmaan, joka sisältää kaikki kolme pakollista opintojaksoa sekä yhden valinnaisen jakson.