Strategiapeli auttaa ymmärtämään inhimillistä toimintaa ja näkemään kokonaisuuksia

Strategiapeleistä on monenlaista hyötyä. Ne auttavat hahmottamaan toimialojen asetelmia sekä vakiintuneissa tilanteissa että yhteiskunnallisten muutosten myllertäessä.

Soili Ojaniemi, 10.05.2021

Read this in English

Alun perin strategiapelit olivat tunnettuja sodankäyntiin liittyvistä yhteyksistään, mutta sittemmin niitä on sovellettu myös muuhun toimintaan. Nykyään puhutaankin sotapelien sijaan laajalti strategiapeleistä.

Strategiapelin erityinen hyöty piilee niiden osallistavuudessa. Osallistujat tuovat peliin runsaasti omaa toimialatuntemustaan. Keskustelut, väittelyt ja perusteleminen tuovat oppimiselle faktatietojen lisäksi arvokasta sisältöä.

Pelissä voi ainutlaatuisella tavalla ymmärtää, miten omaa roolia voi hyödyntää vaikuttavien palveluiden luonnissa.

Miksi strategiapeli?

Kaikki inhimillinen toiminta kumpuaa tavoitteista. Strategiapeli auttaa ymmärtämään tavoitteita toimijan näkökulmasta, keskittymään niiden kautta kokonaisuuden näkemiseen ja sen muutoksessa oleviin osiin.

Aalto University Executive Educationin kokemusten perusteella toimintaympäristön muutoksen mallintaminen, riippuvuussuhteiden hahmottaminen sekä toiminnan vaikutusten ja niiden kerrannaisvaikutusten havainnointi onnistuvat erityisen hyvin.

Strategiapeli auttaa ymmärtämään tavoitteita toimijan näkökulmasta."

Nykypäivän monimutkaisessa ja muuttuvassa yhteiskunnassa toimialojen ja organisaatioiden toiminnan mallintaminen tuo entistä parempia mahdollisuuksia ymmärtää sekä toimijoiden itsensä aikaansaamia että ulkoisten muutosten aiheuttamia toimintakentän muutoksia.

Kenelle strategiapelin tyyppiset oppimismenetelmät sopivat?

Strategiapelimenetelmä sopii erityisen hyvin tilanteisiin, jossa halutaan ymmärtää, miten esimerkiksi lainsäädännöstä tulevat muutokset muuttavat organisaatioiden toimintaa ja millaisia kerrannaisvaikutuksia niillä on. Strategiapeli perustuu keskustelulle, joten osallistujien täytyy olla valmiina olemaan läsnä,  osallistumaan ja vaikuttamaan oppimisprosessiin.

Mikä tekee Aalto EE:n Strategiapelistä hyvän ja onko pelaaminen arvokasta?

Aalto EE:n strategiapeli on pitkän ajan kuluessa hioutunut konsepti, jonka olennainen osa on laadukas käsikirjoitus. Se tehdään joko organisaatio- tai toimialakohtaisesti. Käsikirjoituksella ja pelin fasilitaattorina toimivalla henkilöllä on suuri merkitys hyvän pelikokemuksen luomiselle.

Pelaaminen on osallistujille mielekäs tapa oppia.

Aalto EE:ssä on toteutettu jo liki 80 peliä erikokoisten yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Kokemukset niistä ovat myönteisiä: pelaaminen on osallistujille mielekäs tapa oppia. Oman kokemuksen kautta saatava tieto on helpommin siirrettävissä käytäntöön ja peliin osallistujan on mahdollista tulevaisuudessakin haastaa sekä itseään että omaa organisaatiotaan pelimenetelmiä hyödyntäen.

Pelaamisen syyt ja hyödyt palaavat inhimillisen toiminnan tavoitteisiin. Peli auttaa ymmärtämään, mikä eri toimijoita ajaa ja miten lopputulemaan voi vaikuttaa omasta roolista käsin.

Jokainen toimija tutustuu muuttuviin asioihin omasta perspektiivistään, pohtii muiden mahdollisia reaktioita ja tekee niiden pohjalta omat ratkaisunsa. Strategiapeli on kiehtova mahdollisuus nähdä kuuluisa ”iso kuva”.

Strategiapeli-konseptia toteutetaan mm. räätälöidyissä valmennuksissamme. Lue lisää Strategiapelistä tästä artikkelista.

Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: Strategiapeli auttaa ymmärtämään inhimillistä toimintaa ja näkemään kokonaisuuksia

Tilaa Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeTilaa uutiskirje

Aalto Leaders' Insight -uutiskirje on kokoelma ajatuksia herätteleviä artikkeleita, podcasteja ja näkemyksiä johtajuudesta, liike-elämästä ja itsensä kehittämisestä. Uutiskirjeessä saat kutsuja avoimiin tapahtumiimme ja webinaareihin, tiedon tulevista valmennus- ja koulutusohjelmista sekä ennakkoilmoittautujan eduista.

Annan Aalto University Executive Education Oy:lle luvan käyttää yhteystietojani markkinoinnissa, esimerkiksi tiedottaakseen sähköpostitse koulutusohjelmatarjonnasta tai lähettääkseen kutsuja tapahtumiin. Voin päättää milloin tahansa, etten enää halua yhteydenottoja. Katso tietosuojapolitiikka