Haku/ilmoittautuminen

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

AaltoJOKO®
– Johtamiskoulutus

Uusi tieto löydetään yhdessä – jo 50 vuotta!

Työn tekemisen tavat muuttuvat ja se vaatii johtajilta mukautumista yhä moninaisempiin tilanteisiin. Miten johtaa yhtä itsenäisempiä asiantuntijoita – ja miten johtaa itseään? Entä miten tehdä organisaation tulevaisuutta koskevia strategisia päätöksiä ja millaista on tulevaisuuden johtaminen?

AaltoJOKO®-johtamiskoulutuksessa päivität johtajuuttasi kokonaisvaltaisesti:

  • Kehität omaa johtajan identiteettiäsi ja kykyäsi johtaa ihmisiä luottamukseen ja vuorovaikutukseen perustuen
  • Syvennät strategiaosaamistasi ja strategista ajattelukykyäsi, miten strategioita luodaan, miten ne pannaan toteen ja miten niitä uudistetaan
  • Ymmärrät muutosjohtamisen lainalaisuuksia ja saat käytännön oppeja muutosjohtamiseen
  • Vahvistat osaamistasi niin asiakkuuksien kuin talouden johtamisessa.

Johtamiskoulutus kokoaa eteenpäin pyrkivät johtajat yhteen alansa parhaiden tutkijoiden ja kouluttajien kanssa kattavaan valmennusohjelmaan, jossa uusin tutkimustieto ja vankka käytännön kokemus yhdistetään konkreettisin esimerkkeihin.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Kenelle?

AaltoJOKO® on suunnattu johtajille ja vaativissa tehtävissä toimiville asiantuntijoille, jotka tarvitsevat uusia näkökulmia ja välineitä organisaationsa strategiseen kehittämiseen ja omaan johtamiseensa. Osallistujat tulevat useiden eri toimialojen yrityksistä sekä julkisen sektorin organisaatioista ja yhteisöistä.

Aiempina vuosina ohjelmaan on osallistunut muun muassa yksikön ja osaston päälliköitä, toimitusjohtajia, liiketoimintajohtajia, viestintä- ja markkinointijohtajia sekä rahoitus-, hankinta- ja kehittämispäälliköitä sekä asiantuntijoita eri nimikkeillä.

Ohjelma sopii sinulle, jos olet saanut johdettavaksesi organisaatiosi strategisesti tärkeän yksikön, osaston tai vastuualueen – ja samalla sinusta on saattanut tulla laajemman tiimin esimies. Ohjelmassa otat haltuun isompien kokonaisuuksien strategisen johtamisen sekä kehität omia johtajan taitojasi. Tämän myötä pystyt johtamaan isomman yksikön tai vastuualueen toimintaa ja asiantuntijoita organisaation strategian mukaiseen tavoitteeseen.

Ohjelma sopii sinulle, jos olet jo hieman kokeneempi johtaja tai asiantuntija ja haet koulutuksesta päivitystä strategiseen ajatteluusi ja uusia johtamisen tapoja. Tämän myötä pystyt johtamaan tiimiäsi ja vastuualuettasi entistä vaikuttavammin ja uudistamaan organisaatiotasi kohtaamaan tämän ajan haasteet.

Valmennuksen hyödyt

Valmennus nostaa johtamistaitosi kokonaisvaltaisesti uudelle tasolle. AaltoJOKO®-johtamiskoulutus antaa osallistujille vahvan teoreettisen pohjan aiheista, jotka jokaisen johtajan tulee hallita. Ohjelmassa syvennytään niin talous- ja strategiaosaamiseen kuin ihmisten ja itsensä johtamiseen. Tavoitteena on antaa konkreettisia toimintamalleja ja esimerkkejä siitä, kuinka opit integroidaan osaksi organisaation toimintaa ja viedään uudistuksia eteenpäin. Ohjelma mahdollistaa myös poikkeuksellisen laajan verkostoitumisen yli toimialarajojen. Valmennuksessa opitaan muilta ja ohjelman jälkeen voit kääntyä kysymyksissä alumnitovereitten puoleen.

Kehität johtajan identiteettiäsi ja vaikuttamistyyliäsi itsetuntemuksen kautta
Syvennät strategisen ajattelun taitoasi ja osaamistasi strategiaprosessista sekä sen läpiviemisestä
Saat konkreettisia välineitä muutoksen johtamiseen
Laajennat johtamisessa tarvittavaa kokonaisnäkemystä ja ymmärrystä
Luot uniikin verkoston, jossa sparraat ja jaat kokemuksia kokeneiden johtajakollegoiden kanssa yli toimialarajojen

Astu hetkeksi pois kiireisestä arjesta ja löydä uusia näkökulmia ja menetelmiä liiketoiminnan kehittämiseen ja johtajana kehittymiseen.

Syvenny yhdessä huippuasiantuntijoiden kanssa strategiseen johtamiseen ja verkostoidu johtajakollegoiden kanssa yli toimialarajojen.

Inspiroidu, innostu ja verkostoidu myös muiden JOKO-ohjelmien osallistujien kanssa ulkomaille suuntautuvalla Study Tourilla.

Sisältö ja aikataulu

Ohjelman suorittamisen voit aloittaa kuten parhaiten sinulle sopii joko syksyllä tai keväällä - kaikki osallistujat suorittavat sisällöllisesti saman ohjelman. Valmennus on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa.

Ohjelma koostuu lähijaksoista ja käytännönläheisistä Live Case -harjoituksista. Lähijaksot ovat 2-3-päiväisiä tiettyyn aihealueeseen keskittyviä kokonaisuuksia, joilla tiedemaailman ja liike-elämän tuntevien valmentajien vuorovaikutteiset alustukset, keskustelut ja soveltavat ryhmä- ja yksilötyöt varmistavat oppimisen.

Valmennuksen menetelmiä:

  • Live Case -harjoitusten kesto on noin 2 kuukautta ja niiden aikana oppiminen tapahtuu käytännössä - kokeilun ja harjoittelun kautta. Syksyn aikana osallistujille tehdään myös oman persoonallisuuden piirteitä erilaisissa tilanteissa avaava Hogan Assessment.
  • Työyhteisöön perustettavassa Kaikutiimissä käydään läpi opintojaksojen keskeisin sisältö, minkä myötä ohjelmalla on vaikutusta koko organisaatioon.

Koulutusjaksot

Aikataulu ja sisältö alustava. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Kouluttajat

AaltoJOKO®ssa sinua valmentavat muun muassa seuraavat Aalto-yliopiston huippuasiantuntijat.

Hertta Vuorenmaa

Hertta Vuorenmaa työskentelee tutkimusjohtajana (Future of Work) sekä tutkijatohtorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksella.

Vuorenmaa on kokenut tutkija ja kouluttaja. Hän on työskennellyt tutkijana useissa suurissa Suomen Akatemian rahoittamissa tutkimushankkeissa, aiheina mm työhyvinvointi, HRM ja tasa-arvokysymykset. 

Vuorenmaan nykytutkimus keskittyy muuttuvaan työhön ja muuttuvaan johtamiseen, HRM:ään julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa, digitalisaatioon, sukupuolen tutkimukseen ja kvalitatiivisiin erityisesti etnografisiin tutkimusmenetelmiin.

Teemu Malmi

Professori Teemu Malmi toimii laskentatoimen professorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Professori Malmin erityisosaamisalueita ovat johtamisjärjestelmät, strategian toimeenpano ja kannattavuuslaskenta.

Professori Malmin erityisosaamisalueita ovat johtamisjärjestelmät, strategian toimeenpano ja kannattavuuslaskenta. Hänen tutkimuksiaan on julkaistu alan kansainvälisissä lehdissä kuten Journal of Management Control, Management Accounting Research ja European Accounting review.

Professori Malmi opettaa säännöllisesti useissa johdon koulutusohjelmissa ja on toiminut konsulttina useille eri yrityksille muun muassa seuraavilta aloilta: IT, elektroniikka, energia, rahoitus, elintarvike, terveydenhuolto, media, metalli, liikenne/kuljetus. Hänellä on myös kokemusta julkisella sektorilla työskentelystä, kuten ministeriöistä, kunnista ja sairaaloista.

Professori Malmilla on kauppatieteiden tohtorin tutkinto Helsingin kauppakorkeakoulusta.

Pekka Mattila

Valtiotieteiden tohtori Pekka Mattila toimii käytäntöön suuntautuneena professorina (Professor of Practice) Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Lisäksi hän toimii Aalto University Executive Education -ryhmän toimitusjohtajana sekä johtamisen ja markkinoinnin professorina moninaisissa johtamisen kehittämisen ohjelmissa. 

Yli kymmenen finanssialan kehitys- ja johtotehtävissä vietetyn vuoden jälkeen Pekka Mattila siirtyi 2008 markkinoinnin ja liikkeenjohdon konsultoinnin pariin. 

Parhaillaan Mattila toimii esimerkiksi A-lehdet Oy:n, Aro Systems Oy:n ja Kansallisgallerian hallitusten jäsenenä. Vuodesta 2012 syksyyn 2014 hän vaikutti myös merkittävän suomalaisen vähittäispankin hallituksessa sekä vuosina 2009–2017 Helsingin juhlaviikoista vastaavan säätiön hallituksen puheenjohtajana. 

Helsingin yliopistossa sosiologian alalla suoritettujen tutkintojen jälkeen hän syvensi liikkeenjohdon osaamistaan maineikkaassa London Business Schoolissa sekä New Yorkin Columbia Business Schoolissa. 

Mattila vierailee säännöllisesti opettajana johtavissa eurooppalaisissa ja aasialaisissa yliopistoissa ja korkeakouluissa. Hän on toiminut neuvonantajana ja valmentajana yli 320 pohjoismaiselle tai kansainväliselle suuryritykselle, keskeiselle julkisen sektorin organisaatiolle ja järjestölle.

Eeva Vilkkumaa

Apulaisprofessori, Aalto-yliopisto

Eeva Vilkkumaa on apulaisprofessori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksella.

Tutkimuksissaan hän on keskittynyt matemaattisten mallien kehittämiseen yritysten ja julkishallinnon päätöksenteon ja resurssien allokoinnin tueksi.

Vesa Puttonen

KTT Vesa Puttonen toimii rahoituksen professorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hän on yksi Suomen tunnetuimmista sijoittamisen ja rahoitusmarkkinoiden asiantuntijoista ja julkaissut useita kirjoja ja tutkimuksia strategisen rahoituksen, riskienhallinnan ja sijoittamisen alueilta.

Puttonen on ollut kirjoittajana yli 30 kansainvälisesti julkaistussa tutkimuksessa ja 17 kirjassa.

Puttonen väitteli tohtoriksi Vaasan yliopistossa vuonna 1993. Hän on työskennellyt Vaasan korkeakoulussa, Turun kauppakorkeakoulussa sekä Suomen Akatemiassa. Lisäksi Puttonen on toiminut myös yritysmaailman johtotehtävissä, rahastoyhtiö Conventumissa ja Helsingin pörssissä. Hän toimii hallituksen jäsenenä useissa yrityksissä.

Timo Vuori

Timo Vuori on strategisen johtamisen apulaisprofessori Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa.

Hän on työskennellyt myös Hankenilla, INSEADissa ja Leeds University Business Schoolissa sekä osallistunut Stanford Universityn ohjelmaan. Hän on tutkinut strategian muodostamista useissa eri organisaatioissa yli 10 vuoden ajan ja kirjoittanut yli 60 artikkelia ja muuta työtä aiheesta. Vuori on myös kirjoittanut kirjan Elävä Strategia yhdessä Timo Ritakallion kanssa.

Useat hänen töistään ovat saaneet merkittävää kansainvälistä tunnustusta. Hänet tunnetaan parhaiten Nokiaa ja pelkoa käsitelleestä tutkimuksestaan, joka julkaistiin kansainvälisesti arvostetuimmassa johtamistutkimuksen lehdessä. Akateemisen työn lisäksi Timo on tehnyt yhteistyötä useiden suomalaisten yritysten kanssa konsultointiprojektien kautta.

Pia Lappalainen

Dosentti Pia Lappalainen on tekniikan tohtori ja filosofian maisteri (englanti, ranska, viestintä ja kasvatustiede). Hän on erikoistunut tuottavuustutkimukseen, suorituksen mittaamiseen, henkilöstöjohtamiseen, johtamisviestintään, työhyvinvointiin ja konfliktin hallintaan.

Lappalaisella on Maanpuolustuskorkeakoulussa Suorituksen johtamisen ja työyhteisön konfliktinhallinnan dosentuuri, ja LUT-yliopistossa Suorituskyvyn johtamisen ja esimiesviestinnän dosentuuri. Sen lisäksi, että hän luennoi Aalto-yliopistossa, hän työskentelee ohjelmajohtajana Helsingin yliopistossa ja johtoryhmäkonsulttina yrityksissä. Hän toimii myös sovittelijana työelämän ristiriitatilanteissa.

Tuomas Auvinen

Tohtori (Ph.D.) Tuomas Auvisella on laaja kokemus luovien organisaatioitten ja yliopistokentän johtamisesta. Hän on toiminut mm. Suomen teatterit ry:n toimitusjohtajana, Kansallisteatterin hallintojohtajana sekä Sibelius-Akatemian rehtorina ja dekaanina. Hän on myös luovuuden ja innovatiivisuuden edistämiseen keskittyneen konsulttiyhtiö Creader Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja.

Tällä hetkellä Auvinen on Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun dekaani ja Shanghain yliopiston vieraileva professori. Hän on kansainvälisesti arvostettu luennoitsija ja hänelle läheisin aihepiiri on innovaatiokulttuuri ja luovuuden johtaminen. Hän on viime aikoina suuntautunut erityisesti adaptiivisen johtamisen ja disruptiivisessa ympäristössä johtamisen alueille.

Auvisella on ollut lukuisia hallituspaikka Suomessa ja ulkomailla niin yhdistyksissä, säätiöissä kuin yrityksissäkin. Tällä hetkellä hän on Boardman Oy:n osakas ja hallituksen jäsen sekä Psycon Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Lisäksi hän on Suomen Elokuvasäätiön, Reflector Oy:n ja Myrskyvaroitus ry:n hallituksen jäsen.

Risto Sarvas

Risto Sarvas on työelämäprofessori (Professor of Practice) ja Informaatioverkostot-ohjelman johtaja Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulusssa. Hän on aiemmin työskennellyt muotoilujohtajana ja palvelumuotoilijana ohjelmistoyritys Futuricessa sekä liikkeenjohdon muutosjohtajana BearingPointilla.

Risto on valmentanut ja luennoinut Suomen lisäksi mm. Tokiossa, Lontoossa, Kaliforniassa ja Berliinissä. Riston tutkimus- ja opetusalaan kuuluu digitaalisten palveluiden ja organisaatioiden kehittäminen niin että yritysten, yhteiskunnan ja käyttäjien näkökulmat ja tarpeet tulevat huomioiduiksi.

Risto Sarvas on valmistunut diplomi-insinööriksi ja väitellyt tohtoriksi teknillisestä korkeakoulusta. Opetustehtävien lisäksi hän on toiminut johdon ja start-up yritysten coachina ja mentorina digitaalisessa murroksessa.

Hänen intohimonaan on selvittää, kuinka teknologiat ja yhteiskunta verkottuvat toisiinsa ilmiöinä, kulttuurin muutoksena, politiikkana ja liiketoimintana.

Olli-Pekka Pohjanmäki

Olli-Pekka Pohjanmäen erityisosaamisalueita ovat CRM-konsultointi, asiakkuusstrategiat, muutosjohtaminen ja suhdemarkkinointi.

Hän on suhdemarkkinoinnin teorian ja käytännön yhteen sovittaja, jonka työkokemukseen kuuluu asiantuntijaorganisaation johtamisen lisäksi vahva asiantuntijuus suhdestrategioiden rakentamisessa ja käyttöönoton suunnittelussa. Hänellä on vahva kiinnostus kilpailuetu -käsitteeseen ja sen löytämiseen strategisen ajattelun ja toisaalta konkreettisen arjen tasolla.

Tällä hetkellä Pohjanmäki toimii LähiTapiola-ryhmän markkinointijohtajana sekä Nordic 4sight Communities Oy:n partnerina ja toimitusjohtajana. Hän on aiemmin toiminut Aspectum Oy:lla partnerina ja toimitusjohtajana sekä professorina Kuopion yliopistolla.

Pohjanmäki on suosittu esiintyjä ja taitava luennoitsija, josta on mukava julistaa suhdemarkkinoinnin sanomaa eri foorumeilla.

Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri. Hän työstää parhaillaan väitöskirjaansa Jyväskylän yliopistolla.

Eero Vaara

Eero Vaara on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksen vieraileva professori.

Vaaran tutkimuskohteina on organisatorinen, strateginen ja institutionaalinen muutos, strategiset toimintamallit ja prosessit sekä monikansalliset korporaatiot ja globalisaatio, johtamisen historia, johtamisvalmennus ja metodologiset ja filosofiset teemat.

Vaaran akateemisia tutkimustuloksia on julkaistu alan johtavissa lehdissä kuten the Academy of Management Annals, the Academy of Management Journal, the Academy of Management Learning and Education, the Academy of Management Review ja the British Journal. Vaaran on kirjoittanut myös kirjat The Cambridge Handbook of Strategy as Practice 2010/2015 ja Language and Communication at Work: Discourse, Narrativity and Organizing 2014.

Eero Vaara on väitellyt Helsingin kauppakorkeakoulusta vuonna 1999. Sen jälkeen hän on ollut professorina EMLYON Business Schoolissa Ranskassa ja Hanken Svenska Handelhögskolanissa. Aalto-yliopiston lisäksi hän on vieraileva professori EMLYON Business Schoolissa sekä vieraileva tutkija Lancasterin yliopistossa. Hän toimii myös dosenttina Kööpenhaminan Kauppakorkeakoulussa ja Hankenilla. Tällä hetkellä hän on professorina Saïd Business Schoolissa Oxfordin yliopistossa. 

Luettavaa aiheesta

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

JOKO Study Tour

Study Tour on kaikille Aalto EE:n JOKO-ohjelmille yhteinen, ja toteutetaan vuosittain, usein tammikuussa. Study Tourille voit osallistua, kun sinulle ja organisaatiollesi parhaiten sopii.

Suomi ja Singapore ovat nousseet suhteellisen nopeasti heikoista lähtökohdista maailman menestyneimpien valtioiden joukkoon. Miten kaksi näin erilaista maata ovat menestyneet? JOKO Study Tour Singaporeen on matka strategisen johtamisen peruskysymysten äärelle ja siksi se sopii yhtä hyvin yritysten kuin julkisorganisaatioidenkin johdolle. Juuri sinulle, joka aiot opiskella, opiskelet tai olet opiskellut Aalto EE:n JOKO-ohjelmissa, kuten AaltoJOKO®, Autoalan JOKO, FinanssiJOKO, Johtaminen terveydenhuollossa tai KuntaJOKO.