Verkkokurssit avaavat mahdollisuuksia

Usein pohditaan, miksi toinen menestyy ja toinen ei, on sitten kyse yrityksestä tai yksilöstä. Menestykseen on erilaisia näkökulmia; yksi olennainen menestystekijä on osaaminen. Siksi oman työtehtävän vaatiman osaamisen täyttäminen ja ylläpitäminen on työssä menestymisen a ja o.

Salla Närhinen, 15.06.2021

Osaamista ja henkilökunnan pätevyyden tasoa valvotaan. Yrityksen sisäinen valvonta – compliance – huolehtii, että henkilöstön osaaminen on vaadittavalla tasolla ja että uudet osaamisvaateet sisällytetään olemassa oleviin toimintatapoihin. Henkilöstön pätevyys on monessa tapauksessa pystyttävä osoittamaan Finanssivalvonnalle, aluehallintovirastolle tai muulle viranomaisille. Tähän ovat avuksi Finvan verkkokurssit, joilla todentaa osaaminen keskitetysti. 

Kyse on kaikkien edusta. Henkilöstön pätevyys mm. takaa kuluttajansuojan toteutumisen, parantaa sijoittajansuojaa, lisää kaupankäynnin avoimuutta sekä ylläpitää osaltaan finanssitoimialan vakautta. Hyvästä osaamisesta ja sen ylläpidosta hyötyvät koko toimintaympäristö, yritys ja työntekijä itse. Ovathan yrityksessänne osaamisen taso, osaamisen kehittäminen ja jatkuva oppiminen kunnossa?

Todennettu osaaminen vakuuttaa

Finva tarjoaa ja tuottaa verkkokursseja kaikille, jotka tarvitsevat pätevyyden varmistamista tai osaamisen kasvattamista finanssialan sisällöistä. Yrityksen koko henkilöstön pätevyyden ja tietämyksen voi vaivattomasti testata ja todentaa juuri verkkokurssein ja osaamistestein. Kurssit ja testit on käsikirjoitettu vastaamaan ohjeistuksia ja lainsäädännön vaatimuksia. Sisältöjen käsikirjoittajina toimivat Finvan kokeneet ja luotettavat asiantuntijat. Kutsumme näitä verkkokursseja License to operate -tason sisällöiksi. Esimerkiksi MiFID II:n vaateet, Asuntoluottodirektiivin vaateet ja Vakuutusten tarjoamisesta annetun lain ja IDD:n vaateet ovat suosittuja kokonaisuuksia.

Oman henkilöstön osaaminen on varmistettu, ja uudet työntekijät suorittaneet taloon tullessaan kaikki vaatimusten mukaiset sisällöt. Lisäksi heillä on hallussaan ja verkkokurssein todennettu asiakkaan tuntemisen ja rahanpesun estämisen osaaminen, tietosuoja- ja tietoturva-asioiden hallitseminen sekä turvallisuuskysymykset. Mitä sen jälkeen?

Osaamisen ylläpito ja kehittäminen on jatkuvaa

Kaikissa yrityksissä tiedetään, että eri toimintoja koskeva asianmukainen osaaminen on pidettävä myös ajan tasalla. Se tarkoittaa, että esimerkiksi tapahtuvia muutoksia ja lainsäädäntöä on seurattava, ja niitä on osattava huomioida työssään.

Uusien verkkokurssien lisäksi Finva päivittää verkkokurssitarjon-
taansa säännöllisesti.” 

Finvan osaamisen ylläpitoon ja kehittämiseen suunnitellut License to carry on -tason verkkokurssit ovat tässä avuksi. Nämä jo lukuisat verkkokurssit sisältävät aihealueen uutta ja ajankohtaista tietoa, kertaavat peruskurssien sisältöjä tai syventävät muuten aiheen tietämystä. Henkilöstö saa näin uutta ja kiinnostavaa opiskeltavaa.

IDD: 15 tuntia ammatillisia vaatimuksia vuodessa

Vakuutustentarjoajien tulee huolehtia, että heidän vakuutusten tarjontaan osallistuvalla henkilöstöllään on työtehtävien laatuun ja laajuuteen nähden riittävä ammattipätevyys ja tiedot. Lisäksi henkilöstön pätevyyttä on ylläpidettävä ja kehittävä vuosittain vähintään 15 tunnin verran.

Tutusti vain ”IDD:n vaateet” eli Vakuutusten tarjoamisesta annetun lain ja IDD:n vaateet on 12 verkkokurssin ja 4 osaamisen testin kokonaisuus, jolla yritys voi kouluttaa ja varmistaa henkilöstön taitotason. Vuosittain päivitetyn IDD-paketin sisältöjä on hyvä kerrata, mutta vakuutustentarjoajille on tulossa ajankohtaisia carry on -kursseja avuksi koulutusvaatimuksen täyttämiseen.

Tulossa kickoff-tilaisuus uusista IDD-sisällöistä.” 

Finva järjestää elokuun 2021 lopulla kickoff-tilaisuuden, jossa keskustellaan uusien IDD-sopivien carry on -kurssien aihetoiveista ja aikatauluista. Tilaisuuteen osallistuminen ei edellytä ostamista. Ole yhteydessä Finvaan ja tule määrittelemään sisältöjä, jos tilaisuus ja uudet IDD-verkkokurssit kiinnostavat!  

Räätälöi kanssamme

Toisinaan valmiit verkkokurssit saattavat tuntua liian yleisiltä. Silloin keskustelu finvalaisten kanssa auttaa eteenpäin: Asiakaskohtaisissa verkkokursseissa pääsee tuomaan yrityksen omat toimintatavat ja ohjeistukset näkyvästi esille.

Teemme mieluusti tarjouksen verkkokurssi-
tarpeestanne.”

Teemme yhteistyössä ja toiveidenne mukaan yrityksenne näköisen verkkokurssin tai testin. Kuuntelemme toteutustoiveita ja pystymme rakentamaan erityyppisiä, kiinnostavia ratkaisuja.

Yksinkertaisin mahdollisuus asiakaskohtaiseen kurssiin on valmiin verkkokurssin räätälöinti. Silloin muokkaamme olemassa olevia sisältöjä toiveiden mukaisesti. Tämän lisäksi valmistamme kokonaan asiakaskohtaisia verkkokursseja joko hankkimalla asiantuntijan käsikirjoittajaksi tai hyödyntämällä esimerkiksi yrityksen ohjeistukseen tehtyjä asiakirjoja. Mahdollisuuksia on monia!

Kartuta omaa osaamistasi

Jokaiselle jotakin. Finvan tarjoaa verkkokurssejaan kaikille finanssialan substanssista tietoa tarvitseville. Yrityksenne koko voi olla suuri tai pieni. Tarjoamme palveluja myös yhdelle henkilölle.

Kursseista lisäpontta työtehtävissä toiseen siirtymiseen tai etenemiseen.”

Yksittäiset asiakkaat voivat ostaa Finvan verkkokursseihin opiskeluoikeuksia. Muutamien kurssien verkkokauppamyynti on alkamassa syksyllä. Sitä ennen kursseista voi kysyä suoraan Finvasta.

Koko työelämän mittainen osaamisen kartuttaminen, ajankohtaisten muutosten huomioiminen sekä tulevan kehityksen seuraaminen ovat arkea kaikille, jotka haluavat säilyttää oman ammatillisen pätevyytensä kilpailukykyisenä. Koulutusosaamisen laajentaminen on jokaisen oma kilpailuvaltti. Siinä Finva on luotettava kumppaninne!
 


Verkkokoulutusta ja kirjallisuutta aiheesta

Tutustu Finvan verkkokursseihin tästä ja kirjoihin tästä.

Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: Verkkokurssit avaavat mahdollisuuksia

Tilaa Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeTilaa uutiskirje

Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeessä saat ajankohtaisimmat Aalto Leaders' Insight -sisällöt, kutsuja avoimiin tapahtumiimme ja webinaareihin, tiedon tulevista valmennus- ja koulutusohjelmista sekä ennakkoilmoittautujan eduista.

Annan Aalto University Executive Education Oy:lle luvan käyttää yhteystietojani markkinoinnissa, esimerkiksi tiedottaakseen sähköpostitse koulutusohjelmatarjonnasta tai lähettääkseen kutsuja tapahtumiin. Voin päättää milloin tahansa, etten enää halua yhteydenottoja. Katso tietosuojapolitiikka