Esimiesvalmennus vahvistaa yhteistä toimintakulttuuria

Mehiläisen ja Aalto EE:n valtakunnallisen valmennusohjelman valtteja ovat monipuolisuus ja kokonaisvaltaisuus. Ohjelman aikana hiotaan niin taloudellista osaamista kuin itsetuntemusta, empatiakykyä ja palautteenantoakin.

Elina Pirinen (oik.), Tatu Tulokas ja Jonna Puirava.

Annamari Typpö, 18.12.2020

Read this in English

Yli satavuotias terveyspalveluyritys Mehiläinen on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Laajeneminen pääkaupunkiseutulaisesta valtakunnalliseksi toimijaksi alkoi jo 2000-luvun alussa, kun Mehiläinen yhdistyi turkulaisen Tohtoritalon kanssa. Sittemmin yritysostoja on tehty kautta koko Suomen.

Vuoden 2019 lopussa Mehiläinen työllisti yli 18 000 työsuhteista työntekijää. Lisäksi se tarjosi työtä yli 3 800 ammatinharjoittajasuhteessa työskentelevälle ammattilaiselle.

Esimiestyön vaikutus innovatiivisuuteen, työilmapiiriin ja tehokkuuteen on aivan keskeinen, joten päätös investoida mittavaan valmennusohjelmaan oli loppujen lopuksi varsin helppo."

Kasvun seurauksena yrityksen toimintakulttuuri kaipasi vahvistamista ja toimintatavat yhdenmukaistamista. Myös johtamiskulttuurissa sekä käytännön johtamistaidoissa nähtiin kehittämistarpeita. Siksi Mehiläinen käynnisti vuoden 2019 alussa valtakunnallisen valmennusohjelman esimiestyön kehittämiseksi yhteistyössä Aalto EE:n kanssa.

“Kasvun johtaminen on haastavaa. Kasvu tuo mukanaan uusia ihmisiä ja uusia tilanteita, joita ei ole aikaisemmin kohdattu, ja samalla on hoidettava myös normaalit työt. Meiltä ja muualta saatujen havaintojen mukaan esimiestyön vaikutus innovatiivisuuteen, työilmapiiriin ja tehokkuuteen on aivan keskeinen, joten päätös investoida mittavaan valmennusohjelmaan oli loppujen lopuksi varsin helppo”, sanoo Mehiläisen henkilöstöjohtaja Tatu Tulokas.

Arvoihin pohjautuvaa johtamista

Valmennusohjelman tavoitteena on ollut varmistaa, että johtaminen Mehiläisellä on yhtenäistä ja ammattitaitoista ja pohjautuu yrityksen arvoihin ja strategiaan.

“Erityisesti olemme halunneet parantaa suorituksen johtamista, tiedolla johtamista ja muutoksen toteuttamista. Lisäksi haluamme varmistaa, että yhdistymisistä huolimatta jokainen työntekijä ja asiakas saa Mehiläisestä yhdenmukaisen, laadukkaan kokemuksen”, kertoo henkilöstöasiantuntija Elina Pirinen.

Mehiläiselle räätälöity ohjelma starttasi vuonna 2019. Vuoden 2020 loppuun mennessä sen on suorittanut likimain 600 Mehiläisen esimiestä. Valmennus jatkuu myös vuonna 2021.

Ohjelma koostuu viidestä jaksosta, joiden teemoina ovat muun muassa strategia, innostava esimiestyö, oma johtajuus, talouden johtaminen, suorituksen johtaminen ja johtajuus muuttuvassa toimintaympäristössä. Valmennuspäiviä syventävät ja täydentävät verkkosisällöt, lukemistot, ennakko- ja välitehtävät sekä osallistujien keskinäinen sparraus.

Tulokas kiittää ohjelmaa holistisesta otteesta: vaikka lähtökohtana on erityisesti esimiestyön ja johtajuuden kehittäminen, myös organisaatiotason johtaminen on kohentunut.

“Johtaminen ei ole vain sarja temppuja, se on kokonaisvaltaista yhdessä tekemistä. Jos korostetaan taloudellista puolta, esimiestaidot voivat kärsiä. Jos ei muisteta hallinnon kehitystarpeita, yrityksen kasvu voi hidastua, kun ei osata kehittää rakenteita. Ja jos johtamista ajatellaan työkalupakkina ja unohdetaan itsensä johtamisen tärkeys, asetetaan ylimääräisiä paineita esimiehille”, hän sanoo.

Kohti yhteistä päämäärää

Kehityspäällikkönä Mehiläisen laboratoriopalveluissa toimiva Jonna Puirava oli mukana ohjelman pilottiryhmässä. Hänelle ohjelman parasta antia olivat itsensä johtamiseen ja omaan työhyvinvointiin liittyvät asiat

“Olen itse ollut aina työntekijänä sellainen, että kasaan helposti itselleni tehtäviä ja paineita. Se voi stressata.”

Ohjelman aikana Puirava oppi suunnittelemaan omaa työtään paremmin ja tunnistamaan sekä akuuttia huomiota vaativa asiat että ne, jotka voi delegoida.

Oli herkullista tutustua täysin erilaisissa tehtävissä toimiviin ihmisiin ja todeta, että siitä huolimatta kuljemme kohti yhteistä päämäärää ja painimme esimiestyössä ihan samojen ongelmien kanssa."

“Nyt osaan ehkä olla itselleni enemmän armollinen. Meillä on iso yritys, josta löytyy kyllä tekijöitä ja apua. Kaikkea ei tarvitse itse hoitaa.”

Puirava kiittää ohjelmaa myös mahdollisuudesta verkostoitua ja saada uutta ymmärrystä Mehiläisen muista liiketoiminnoista sekä yrityksen sisäisistä asioista ylipäätään.

“Oli herkullista tutustua täysin erilaisissa tehtävissä toimiviin ihmisiin ja todeta, että siitä huolimatta kuljemme kohti yhteistä päämäärää ja painimme esimiestyössä ihan samojen ongelmien kanssa. Pääsimme esimerkiksi luomaan kokonaan uudenlaista haastattelurunkoa rekrytointitilanteisiin. Oli hienoa päästä vaikuttamaan asioihin, jotka itse kokee tärkeäksi, kun tietää, että niistä parannuksista on hyötyä monelle muullekin omassa työssään.”

Henkilöstötyytyväisyys kasvoi koronavuonna

Rekrytointihaastattelujen lisäksi ohjelman aikana luotiin työkaluja, käsikirjoja ja ohjeistuksia muuhunkin esimiestyöhön.

“Valmennusohjelman aikana pääsimme keskustelemaan yhdessä esimiestyöhön ja perehdytykseen liittyvistä epäkohdista ja kehityskohteista ja löysimme asioita, joita HR ja muut tukitoiminnot ovat sitten vieneet eteenpäin”, Puirava kertoo.

Tämän työn tulokset näkyvät myös henkilöstötyytyväisyydessä. Vuonna 2020 kokonaistyytyväisyys on tutkimuksen mukaan kasvanut.

“Se on mielenkiintoista, koska on kuitenkin ollut koronavuosi. Esimiestyön kehittyminen on varmasti vaikuttanut siihen”, toteaa Pirinen.

Tutkimuksen mukaan Mehiläisen henkilöstö kokee esimiehet yhtenä voimaannuttavana tekijänä työssään. Toisaalta myös esimiesten työntekijäkokemus on parantunut merkittävästi.

“He varmasti kokevat koulutukseen panostamisen merkkinä siitä, että heitä arvostetaan”, Tulokas arvelee.

Johtamisen rooli työtyytyväisyydessä ja myös asiakastyytyväisyydessä on Pirisen ja Tulokkaan mukaan merkittävä.

“Valmennuksessa on harjoiteltu suorituksen johtamista ja palautteen antamista sekä valmentavaa johtamista. Kun ihmiset tietävät mitä heiltä odotetaan, se lisää työtyytyväisyyttä. Se taas vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen. Kyllä sen asiakkaana huomaa, kun henkilöstö voi hyvin”, Pirinen sanoo.

Johdon yhteinen agenda vahvistui

Hyviä tuloksia on saavutettu myös Mehiläisen toimintakulttuuriin ja yhteisiin toimintatapoihin liittyvissä tavoitteissa.

“Ohjelma on tehnyt johtamisesta ja hallinnosta huomattavan paljon tasalaatuisempaa. Se on lisännyt esimiesten ja johdon yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja yhteistä agendaa sekä vahvistanut johtamiskulttuuria ja toimintaperiaatteita”, Tulokas sanoo.

Ohjelmapalautteen mukaan osallistujat tuntevat vahvistunutta yhteenkuuluvaisuutta myös Mehiläisen missioon, visioon ja arvoihin. Palautteissa on korostunut kasvu johtajana, motivaation ja rohkeuden lisääntyminen sekä oman toiminnan ymmärryksen lisääntyminen. Erityisen tarpeellisiksi osallistujat ovat kokeneet palautekulttuurin kehittämisen sekä taloudellisen tiedon ja osaamisen hallinnan osana onnistunutta esimiestyötä.

“Kouluttajat ovat saaneet hyvää palautetta. Myös oman henkilöstöjohtajamme osiota, jossa hän käy läpi vaikeita tilanteita, on pidetty tärkeänä. Lisäksi on kehuttu itsetuntemuksen jaksoa, empatian johtamista ja läsnäolon merkitystä johtamisessa”, Pirinen kertoo.

Aalto EE kehittää jo 50 vuoden kokemuksella korkealaatuisia asiakaskohtaisia ratkaisuja auttamaan liiketoiminnan nykyisten ja tulevien haasteiden ratkaisussa. Suunnittelemme ja toteutamme yhdessä asiakkaidemme kanssa vaikuttavia ja inspiroivia ratkaisuja, jotka hyödyntävät Aalto-yliopiston poikkitieteellistä osaamista ja lähestymistapaa. Lue lisää

Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: Esimiesvalmennus vahvistaa yhteistä toimintakulttuuria

Tilaa Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeTilaa uutiskirje

Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeessä saat ajankohtaisimmat Aalto Leaders' Insight -sisällöt, kutsuja avoimiin tapahtumiimme ja webinaareihin, tiedon tulevista valmennus- ja koulutusohjelmista sekä ennakkoilmoittautujan eduista.

Annan Aalto University Executive Education Oy:lle luvan käyttää yhteystietojani markkinoinnissa, esimerkiksi tiedottaakseen sähköpostitse koulutusohjelmatarjonnasta tai lähettääkseen kutsuja tapahtumiin. Voin päättää milloin tahansa, etten enää halua yhteydenottoja. Katso tietosuojapolitiikka