Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: Teollinen internet, blockchain ja 3D-tulostus muovaavat ja mullistavat logistiikkaa
Johtaminen

Teollinen internet, blockchain ja 3D-tulostus muovaavat ja mullistavat logistiikkaa

Teknologinen kehitys ja poliittisen ympäristön muutokset aiheuttavat tieto- ja palvelujohtamisen apulaisprofessorin Max Finnen mukaan logistiikan suurimmat tulevaisuuden muutokset. Vielä vähän käytettyyn lohkoketjuteknologiaan eli blockchainiin on ladattu suuria odotuksia, joiden toteutuminen jää vielä nähtäväksi.

Tiia Lappalainen, 11.04.2019

|

Artikkelit

Read this in English.

Erilaisten tieto- ja informaatioteknologioiden kehitys on tuonut ja tuo tulevaisuudessa yrityksille uusia mahdollisuuksia, mutta myös vaatimuksia toimitusketjujen logistisen suorituskyvyn suhteen, uskoo Aalto-yliopiston tieto- ja palvelujohtamisen apulaisprofessori ja Aalto EE:n neuvonantaja Max Finne.

– Teknologiat kuten blockchain ja 3D-tulostus ovat olleet paljon esillä mediassa, mutta niiden soveltaminen teollisuusyrityksissä on vielä lapsen kengissä, joskin nopeassa kasvussa. Teollinen internet eli Internet of Things sekä etämonitorointi ja -ohjaus taas ovat muuttaneet yritysten toimitusketjuja muun muassa laitehuoltoon liittyen, Finne sanoo.

Esimerkkinä hän mainitsee aurinko- ja tuulivoimalat, jotka sijaitsevat usein vaikeasti saavutettavissa paikoissa.

– Teknologioiden avulla niiden tilaa voidaan seurata tarkasti ja ennustaa huoltotarvetta. Joissain tilanteissa mahdollisia vikatilanteitakin voidaan korjata etänä, kuten mobiiliverkkojen suhteen toimitaan osittain jo tällä hetkellä, Finne sanoo.

Blockchainiin on asetettu paljon odotuksia siitä, että se voisi jatkossa lisätä läpinäkyvyyttä useilla eri sektoreilla."

ICT-kehityksen myötä myös informaation rooli on toimitusketjunhallinnan näkökulmasta muuttunut. Tiedon käsittelyn helppouden ja edullisuuden sekä läpinäkyvyyden myötä toimitusketjujen väliportaita on hävinnyt.

Tulevaisuudessa yksi suurimmista teknologisista murroksista logistiikassa tulee luultavasti olemaan lohkoketjuteknologia eli blockchain, josta puhutaan paljon, mutta jota sovelletaan vielä vähän.

– Blockchainiin on asetettu paljon odotuksia siitä, että se voisi jatkossa muun muassa lisätä läpinäkyvyyttä useilla eri sektoreilla. Esimerkiksi asuntokaupassa pankkien kaltaisten toimijoiden rooli saattaa pienentyä, kun ostajat ja myyjät voivat nojata lohkoketjuteknologian tuomaan läpinäkyvyyteen, Finne sanoo.

– Vastaavasti on toiveissa, että esimerkiksi globaalin vaateteollisuuden eettisiin ongelmiin voitaisiin saada edes jonkinlaista otetta tämän teknologian avulla. Odotukset ovat erityisen kovat, koska blockchainin nähdään auttavan juuri toimitusketjujen perushaasteena olevaan läpinäkyvyyden puutteeseen globaaleissa toimittajaverkostoissa.

Protektionismilla globaalit vaikutukset toimitusketjuihin

Teknologian ja digitaalisaation ohella toiseksi isoksi ajuriksi logistiikan muutoksessa Finne mainitsee poliittisen ympäristön muutokset globaalilla tasolla.

Protektionismin kasvu esimerkiksi Yhdysvalloissa on jo nyt lisännyt kotimaisten alihankkijoiden käyttöä, ja toisaalta, yritykset Britanniassa ovat myös varautuneet siirtämään toimintojaan Brexitin myötä muualle.

– Brexitin myötä lukuisat yritykset ovat ilmoittaneet suunnitelmista siirtää toimintojaan pois Iso-Britanniasta muihin EU:n jäsenvaltioihin, jotta odotettavissa olevilta logistisilta ongelmilta EU:n ja Iso-Britannian tulevalla rajalla vältyttäisiin, Finne sanoo.

– Iso-Britanniaan jäävät suuryritykset taas ovat tehneet suunnitelmia, joiden avulla varautua kaupan lisääntyviin esteisiin. Joillekin yrityksille tämä voi tarkoittaa turvautumista lisääntyvässä määrin kotimaisiin alihankkijoihin, mitä olemme nähneet huomattavasti enemmän Yhdysvalloissa.

Apulaisprofessori Max Finne toimii ohjelmajohtajana Aalto EE:n logistiikka-konsortiossa ”Future of Logistics and Supply Chain Management”. Mukana toteutuksessa ja suunnittelussa olivat VR Transpoint, Metsä Group ja SSAB. Lue heidän kokemuksistaan.


Palaa Aalto Leaders' Insight -pääsivulle

Löydä lisää luettavaa ja kuunneltavaa