Uutishuone

Uutishuone

Aalto EE ja Silo AI aloittavat yhteistyön - tavoitteena auttaa johtajia navigoimaan "tekoälyhypen" keskellä

Aalto EE ja Euroopan suurin yksityinen tekoälylaboratorio Silo AI aloittavat laajan yhteistyön. Yhteistyön tavoitteena on tukea yritysjohtajia aikana, jona tekoäly kehittyy ennennäkemätöntä vauhtia.

Seppo Kuula (vasemmalla) on palveluliiketoiminnan johtaja Silo AI:ssä ja Jonni Junkkari liiketoimintajohtaja Aalto EE:ssä.

25.11.2023

Tekoälyyn liittyy nyt paljon kiinnostusta ja innostusta, sillä siihen pohjautuvien teknologioiden odotetaan tuovan uusia ratkaisuja moniin isoihin ongelmiin.

Alan nopea kehitys tarkoittaa sitä, että yritysten täytyy reagoida nopeasti markkinoiden muutoksiin. Yritysjohtajien ja päättäjien on ensisijaisen tärkeää ymmärtää, miten tekoäly muuttaa liiketoimintaa ja miten sen avulla voidaan luoda aitoa lisäarvoa liiketoiminnalle.

Tässä onnistuakseen yritysjohtajien on saatava luotettavaa tietoa päätöksentekonsa ja johtamisensa tueksi.

”Tekoälyn syvällisempi ymmärrys on edelleen harvojen teknologiaosaajien käsissä. Sadasta tänä vuonna tapaamastani yritysjohtajasta 90 hakee vielä ymmärrystä, mitä tekoäly tarkoittaa, mitkä ovat mahdollisuudet ja mihin suuntaan yrityksen tulisi tekoälykehityksessään suunnata”, Silo AI:n palveluliiketoiminnan johtaja Seppo Kuula sanoo.

Tekoälypohjaiset teknologiat kuitenkin kehittyvät niin nopeasti, että pysyminen kärryillä niiden kehityksestä on erittäin haastavaa. Yritysten on vaikea arvioida, mikä tieto on luotettavaa ja relevanttia. “Tekoälyhype” myös polarisoi julkista keskustelua.

"Suomen pitkän aikavälin kilpailukyvyn kannalta aivan keskeinen kysymys on, miten tekoälypohjaisia teknologioita hyödynnetään kaupallisesti joko osana myytävää tuotetta tai palvelua tai niiden myynnissä ja valmistuksessa", sanoo liiketoimintayksikön johtaja Jonni Junkkari Aalto EE:stä.

”Meillä Euroopan johtavana tekoäly-yhtiönä on myös vastuumme tekoälyosaamisen laajentamisesta. Se on yksi keskeisimmistä haasteista, jonka ratkaisemalla suomalaiset ja eurooppalaiset yritykset löytävät tekoälystä liiketoimintamahdollisuutensa ja pysyvät kilpailukykyisinä tässä valtavassa murroksessa”, Kuula sanoo.

Koulutus yhdistää tutkittua tietoa ja käytännön kokemusta liiketoiminnan tarpeista

Aalto EE:n ja Silo AI:n tavoitteena on tuoda yritysjohtajille luotettavaa, tieteeseen pohjaavaa tietoa tekoälystä erilaisten koulutusten ja tapahtumien avulla.

Keskeinen osa alkavaa yhteistyötä on yritysjohtajille ja päättäjille suunnattu uusi, alkuvuonna 2024 käynnistyvä koulutusohjelma, joka auttaa johtajia navigoimaan ”tekoälyhypen” keskellä.

Koulutusohjelman tavoitteena on lisätä johtajien ymmärrystä juuri näistä asioista ja jakaa tieteeseen pohjautuvaa mutta käytännönläheistä, yritysten liiketoimintaan sovellettavissa olevaa tietoa tekoälystä.

AI for Leaders and Decision Makers -ohjelma koostuu viidestä moduulista ja se toteutetaan hybridimuodossa. Ensimmäinen puolisen vuotta kestävä toteutus alkaa tammikuussa 2024.

Koulutus tarjoaa osallistujille laajan ymmärryksen tekoälyyn pohjaavista teknologioista ja siitä, miten niitä voidaan hyödyntää digitaalisissa tuotteissa ja palveluissa. Se käsittelee myös sitä, millaisia organisaatiomuutoksia nopea teknologinen kehitys vaatii.

Aalto-yliopiston omistaman Aalto EE:n mukanaolo auttaa varmistamaan, että koulutus pohjaa tutkittuun tietoon. Silo AI, joka auttaa yrityksiä hyödyntämään tekoälypohjaisia teknologioita liiketoiminnassaan, puolestaan tuo ohjelmaan lisää käytännönläheisyyttä ja käytännön kokemusta.

Kouluttajiin lukeutuu sekä Aalto-yliopiston tutkijoita että Silo AI:n asiantuntijoita. Lue lisää ohjelmasta täältä.

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt

Anu Haapala
Viestintäpäällikkö, Aalto EE
Puhelin 050 447 1264
anu.haapala@aaltoee.fi

 

Aalto University Executive Education and Professional Development

Aalto University Executive Education and Professional Development (Aalto EE) tarjoaa vaikuttavia liikkeenjohdon ja asiantuntijoiden valmennus-, koulutus- ja kehittämispalveluita. Aalto EE yhdistää laaja-alaisesti käytännön osaamisen sekä Aalto-yliopiston uusimman tutkimustiedon. Toimimme elämänlaajuisen oppimisen alustana liikkeenjohdolle ja asiantuntijoille heidän uransa eri vaiheissa, sekä organisaatioiden strategisena kumppanina mahdollistaen uudistumisen nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Koulutusohjelmamme antavat konkreettisia ratkaisuja, älyllistä pääomaa ja ammatillista etumatkaa niin yksilöille kuin organisaatioille.

Aalto EE:llä on kaksi tukikohtaa: päätoimistomme ja -koulutustilamme sijaitsevat Helsingissä, Aasian alueen toimintoja koordinoidaan puolestaan Singaporesta käsin. Suomen ja Singaporen lisäksi tarjoamme ohjelmia kansainvälisesti. Osana Aalto-yliopistoa Aalto EE:llä on kolme arvostetuinta yliopistomaailman laatuakkreditointia: AACSB, AMBA ja EQUIS. Kuulumme näin ollen maailman instituutioista koostuvaan yhden prosentin parhaimmistoon.