Vihreä siirtymä haastaa organisaatioita uudistumaan

Vihreä siirtymä tarkoittaa siirtymistä kohti taloudellisesti kestävää kasvua ja taloutta, joka ei perustu fossiilisiin polttoaineisiin ja luonnonvarojen ylikulutukseen vaan kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuutta edistäviin vähähiilisiin ratkaisuihin. Vihreä siirtymä on aikamme merkittävin systeeminen muutos, jonka nopeuttamiseksi jokaisen organisaation on uudistuttava kestävällä tavalla.

Yrityksiltä, teollisuudelta ja kunnilta vihreä siirtymä edellyttää investointeja esimerkiksi puhtaaseen energiantuotantoon, kiertotalousratkaisuihin ja vetyteknologiaan. Se voi vaatia myös uusien palveluiden ja toimintamallien käyttöönottoa ja omaksumista. Eri alojen laatimat vähähiilisyyden etenemissuunnitelmat ja kestävän kehityksen strategiat ovat tärkeä osa kokonaisuutta. (Ympäristöministeriö)

 

Sustainability competence development mapping

Sustainability competence development mapping -suunnitelmapohja sisältää kysymyksiä, jotka on hyödyllistä ottaa huomioon osaamisen kehittämistä suunniteltaessa. Lataa englanninkielinen PDF suunnittelun tueksi.

Sustainability Competence Development Mapping

pdf

Sustainability Competence Development Mapping sisältää kysymyksiä, jotka tulisi huomioida suunniteltaessa osaamisen kehittämistä. Lataa PDF-tiedosto suunnittelun avuksi.

Mitkä ovat organisaatiosi kehittämistarpeet?

Ota yhteyttä, niin keskustellaan ja suunnitellaan yhdessä organisaatiollesi sopivia ratkaisuja.

Kestävä kehitys haastaa myös osaamista ja kyvykkyyksiä

Ilmastonmuutoksen, luontokadon, globaalin eriarvoisuuden ja muiden kestävän kehityksen haasteiden ratkaisemiseen tarvitaan uraauurtavaa ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimusta. Tutkimusaloihimme liittyvän osaamisemme pohjalta tuotamme monialaista tietoa edistyksellisistä kestävän kehityksen ratkaisuista.

Aalto-yliopistossa tutkimme mm. materiaalien uudelleenkäyttöä, kestävämpiä vaihtoehtoja energiantuotantoon ja liikkumiseen sekä ratkaisuja vedenpuutteeseen. Haemme innovatiivisia ratkaisuja köyhyyden lievittämiseen, jakamistalouteen, ilmastorahoitukseen ja muihin haasteisiin, ja tuotamme samalla käytännönläheistä ja monialaista tietoa edistyksellisistä kestävän kehityksen ratkaisuista.

Osaamisen kehittäminen on välttämätöntä, jotta energiatransitiossa voidaan onnistua

Käsite energiatransitio viittaa energia-alan siirtymään fossiilipohjaisista energiantuotanto- ja kulutusjärjestelmistä uusiutuviin energianlähteisiin. Tällaisen valtavan muutoksen läpivieminen vaatii uudenlaista osaamista, mikä tiedostettiin laajasti Aalto EE:n järjestämässä "Making Energy Transition a Reality – Closing the Competence Gap" -tilaisuudessa.

Vastuullisuusasioissa valtio-omistajan toimilla on merkitystä – siksi myös omistajaohjaus tarvitsee ajantasaista osaamista

Valtionyhtiöiden pitää olla edelläkävijöitä yritysvastuuasioissa, mikä vaatii syvällistä ja ajantasaista osaamista myös niiden omistajaohjaukselta. Aalto University Executive Educationin toteuttamassa räätälöidyssä koulutuksessa asiantuntemusta syvensivät alansa huiput Suomesta ja maailmalta.

Teollisuudenalana meidän täytyy olla läpinäkyvämpiä vaikutuksistamme ympäristöön

Prosessiteollisuuden ympäristövaikutusten laskenta hyödyttää myös liiketoimintaa, kunhan se on tarpeeksi tarkkaa ja tehdään oikeilla työkaluilla. Näin kertovat EIT ALCASIM: Advanced LCA Simulation -ohjelmassa kouluttavat Antti Roine ja Markus A. Reuter.

Kohti vihreää tulevaisuutta

Autamme asiakkaitamme rakentamaan ekologisesti kestävää liiketoimintaa vahvistamalla osaamista, jota tarvitaan kestävän kehityksen strategian laatimiseen, vihreän kasvun varmistamiseen ja vastuullisuuden integroimiseen osaksi yrityksen toimintaa.

  • Sustainability Masterclass tuo johtoryhmän jäsenet samalle aaltopituudelle kestävyysasioissa

  • Aalto EE:n konsortio-ohjelmat auttavat liittämään kestävän kehityksen osaksi yrityksen arvoketjua

  • Aalto EE:n roolikohtaiset osaamisen kehittämisratkaisut auttavat luomaan vihreään siirtymään liittyvää kilpailuetua

Asiantuntemuksemme laajamittaisista koulutusratkaisuista takaa räätälöidyt valmennukset organisaatiosi jokaiselle roolille.


Palveluitamme:

  • Strategialähtöinen liiketoiminta ja osaamisen kehittäminen

  • Etenemissuunnitelma kestävyysosaamisen kehittämiseen

  • Räätälöidyt oppimisratkaisut tulevaisuuden liiketoimintaan ja eri roolien tarpeisiin

  • Laadukkaat valmennusohjelmat ja ratkaisut osaamisen kehittämiseen

Avoimet vastuullisuus-teeman koulutukset

Vastuullinen organisaatio toimii mahdollisimman kestävällä tavalla ja ajattelee sidosryhmiään ja yhteiskunnallista rooliaan laajemmin. Fokus on pitkän tähtäimen menestyksessä ja kestävän kilpailukyvyn säilyttämisessä, ei pikavoitoissa.

Ota yhteyttä

Varaa aika, niin suunnitellaan yhdessä organisaatiollesi sopivat ratkaisut.

Mari Rauhala

Director, Business Development

+358 10 837 3777

mari.rauhala@aaltoee.fi

Ulla-Maija Uusitalo

Director, Sales and Account Management

+358 10 837 3776

ulla-maija.uusitalo@aaltoee.fi

Yhteissuunnitteluun perustuva kumppanuusmallimme