Vapaaehtoinen henkilövakuutus

Tutkintovaatimukset 23.5.2013

Laajuus 2,5 op

Tavoite

Tutkinnon suorittaja

  • Saa kokonaisnäkemyksen vapaaehtoisen henkilövakuutuksen osa-alueista.
  • Ymmärtää yksityishenkilöiden ja yritysten henkilöriskeistä aiheutuvan vakuutustarpeen ja tuntee vapaaehtoisten henkilövakuutusten antamat mahdollisuudet tarpeen kattamiseksi.
  • Ymmärtää henkilövakuutuksen sopimuksena ja miten se toimii eri tilanteissa.
  • Osaa selittää vakuutuksen myyntiin, verotukseen ja korvaustilanteisiin liittyvät seikat asiakkaille.

Tenttikirjallisuus

TEEMU JOKELA – PIRITTA POIKONEN – KATI RANTA – TUIJA WESTERLING: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS
7. uudistettu painos 2021, Finva Finanssikoulutus
Painetun kirjan ISBN 978-952-7285-30-5
E-kirjan ISBN 9789527285312 (ePub)

MATKAVAKUUTUSEHDOT 
1.1.1987 selityksineen: matkustajavakuutuksen ehdot, Vakuutusalan Kustannus Oy.
Lataa PDF

Kirjat voit tilata tältä sivulta.