Vakuutusoppi

Tutkintovaatimukset 17.1.2018

Laajuus 3 op

Tavoite

Tavoitteena on, että vakuutusopin kokeen läpäistyään suorittajalla on käytännön tarpeita palveleva kokonaisnäkemys:

 • Vakuutustoiminnan perusteista ja käsitteistä.
 • Vakuutustoiminnan viimeaikaisesta kehityksestä Suomessa ja ulkomailla.
 • Vakuutustoimintaan liittyvästä keskeisestä lainsäädännöstä.
 • Vakuutusyhtiöiden toiminnasta.
 • Tavallisimmista lakisääteisistä ja vapaaehtoisista vakuutuslajeista

Tenttikirjallisuus

Irene Luukkonen – Lea Mäntyniemi –Mari Pekonen-Ranta – Ville Raulos – Pia Santavirta: Vakuutuslainsäädäntö

Finva, 2018. ISBN 978-952-7285-18-3. E-kirjan ISBN 978-952-7285-19-0.

Jukka Rantala – Esko Kivisaari: Vakuutusoppi

13. uudistettu painos, FINVA Finanssikoulutus Oy, 2020. ISBN 978-952-7285-22-0 (painettu), ISBN 978-952-7285-23-7 (epub)

Kirjasta luetaan seuraavat luvut:   
 • Luvusta 1 kohdat 1.1 – 1.2 sekä 1.7 – 1.11
 • Luvut 2 – 9 kokonaan
 • Luku 12 kokonaan
 • Luvut 14 – 16 kokonaan
 • Luvusta 17 kohdat 17.1 – 17.2
 • Luvusta 18 kohta 18.1
 • Luvut 19 – 27 kokonaan
 • Luvut 31 – 32 kokonaan
 • Luku 34 kokonaan

Kirjat voit tilata tältä sivulta.