Sosiaaliturva

Tutkintovaatimukset  13.2.2017

Laajuus 3 op

Tavoite

Tavoitteena on, että kokeen läpäistyään

  • suorittaja hallitsee kokonaiskuvan Suomen sosiaaliturvajärjestelmästä.
  • suorittaja osaa käytännön asiakaspalvelussa neuvoa ja opastaa sosiaaliturvan etuuksia, niiden saantiehtoja, määräytymistä sekä hakemista koskevissa kysymyksissä.
  • suorittajalla on perustiedot sosiaaliturvan toimeenpano-organisaatiosta ja rahoituksesta.
  • suorittajalla on perustiedot sosiaaliturvasta toisessa maassa.

Tenttikirjallisuus

YRJÖ MATTILA: TOIMEENTULOTURVA
4. uudistettu painos, 2017. FINVA. 
Painetun kirjan ISBN 978-952-5684-91-9
E-kirjan ISBN 978-952-5684-94-0 (PDF).

PAULIINA HAVAKKA – MIKO NIEMELÄ – HANNU UUSITALO: SOSIAALIVAKUUTUS
2. uudistettu painos, 2017. FINVA. 
Painetun kirjan ISBN 978-952-5684-89-6
E-kirjan ISBN 978-952-7285-00-8 (epub) / 978-952-5684-92-6 (PDF).

Kirjat voit tilata tältä sivulta.

Huom! Aikaisemmin tenttikirjallisuuteen kuulunut Kelan etuudet pähkinänkuoressa -aineisto on poistunut saatavilta ja se ei enää kuulu tenttivaatimuksiin.