Omaisuuden vakuuttaminen

Tutkintovaatimukset 9.10.2014

Laajuus 3 op

Tavoite

Tutkinnon suorittajan tulee

  • Tuntea omaisuuden vakuuttamista koskevat keskeiset periaatteet ja käsitteet
  • Tuntea vakuutuksen elinkaari
  • Tunnistaa kotitalouden ja yritystoiminnan riskit sekä riskien hallintakeinot
  • Tuntea vahingon korvattavuuden periaatteet ja korvauskäsittelyn vaiheet
  • Tuntea tutkintovaatimuksessa tarkemmin määritellyt vakuutusmuodot pääpiirteissään

Tenttikirjallisuus

TUULA PELLIKKA – PETRI PEILIMÖ – PASI PUNTARI - MIKKO VAITOMAA: OMAISUUDEN VAKUUTTAIMINEN
4. uudistettu painos, 2020. FINVA Finanssikoulutus Oy. 
Painetun kirjan ISBN 978-952-7285-20-6
E-kirjan ISBN 978-952-7285-21-3 (epub).

MARKO JUVONEN – MIKKO KOSKENSYRJÄ – LEENA KUHANEN – VIRVA OJALA – ANNE PENTTI – PAAVO POVARI – TERO TALALA: YRITYKSEN RISKIENHALLINTA
Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, 2014. 
Painetun kirjan ISBN 978-952-5684-65-0
E-kirjan ISBN 978-952-5684-99-5 (epub) / 978-952-5684-72-8 (PDF)

Kirjasta luetaan luku 2, luku 3, luvusta 4 kohdat 4.3 ja 4.4.

HUOM! Yrityksen riskienhallinta -kirjan päivitetty painos otetaan käyttöön tenttimateriaaleihin huhtikuun 2024 tenteistä alkaen (suorituspäivä 8.4.2024).

MARKO JUVONEN – MIKKO KOSKENSYRJÄ – LEENA KUHANEN – PASI KÄMPPI – TERO TAJALA: YRITYKSEN RISKIENHALLINTA
Aalto University Executive Education Oy, 2023
Painetun kirjan ISBN 978-952-6659-02-2.
E-kirjan ISBN 978-952-6659-03-9 (epub).

Kirjasta luetaan luvut 2, 3, 6 ja 7.

Kirjat voit tilata tältä sivulta.