Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Projektipäällikkö F.E.C

Projektiosaamisella takaisin työelämään

Tämä koulutusohjelma on tiesi projektihallinnan ja projektijohtamisen rautaiseksi ammattilaiseksi ja uusille työurille. Koulutusohjelman päätavoitteena on sinun työllistymisesi.

Oletko etsimässä työtä ja haluatko tulla taitavaksi projektipäälliköksi ja siten edistää työllistymistäsi? Jos sinua kiinnostaa myös kansainvälisesti tunnettu ja työelämässä kysytty IPMA-projektinhallinta sertifikaatti, ota rohkeasti ensimmäinen askel näitä tavoitteita kohti ja hae Projektipäällikkö F.E.C. -koulutusohjelmaan.

Projektinhallinnan ja -johtamisen osaaminen on perusvaatimus nykypäivän asiantuntijatyössä. Yrityksen toimialasta riippumatta, liiketoimintaa toteutetaan pääsääntöisesti erillisinä projekteina tai projektimaisesti. Hyvä projektinhallinta ja -johtaminen ovat yksi menestyksen kulmakivistä myös muissa organisaatioissa kuin yrityksissä, ja siksi ammattitaitoisille projektiosaajille on laajasti kysyntää.

Projektipäällikkö F.E.C. -koulutusohjelman käytyäsi tunnet erilaiset projektinhallintamenetelmät ja osaat soveltaa niitä erilaisissa toimintaympäristöissä. Tiedät, kuinka projekti suunnitellaan ja toteutetaan, ja kuinka projektissa viestitään sekä projektitiimin että sidosryhmien kesken. Osaat myös arvioida projektin etenemistä ja onnistumista sekä tehdä tarvittaessa korjaustoimenpiteet, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan. Osaat myös johtaa ihmisiä ja huomioida sidosryhmät jo projektin suunnitteluvaiheessa ja sen aikana, ajankohtaisia vastuullisuuskysymyksiä unohtamatta. 

Koulutusohjelma avaa sinulle väylän asiantuntija- ja kehittämistehtäviin erilaisissa työnantajaorganisaatioissa. Opintoihin kuuluva työskentelyjakso on loistava mahdollisuus näyttää motivaatiosi ja kykysi potentiaaliselle työnantajalle ja vakiinnuttaa asemasi työyhteisössä. Työskentelyjaksolla hyödynnät sekä aikaisempaa osaamistasi että koulutuksen kautta hankkimiasi uusia tietoja ja taitoja. 

Ota tämäkin työnhakukeino käyttöösi ja täytä koulutushakemus TE-toimiston verkkosivuilla saman tien, koska koulutuksen aikaisten työnantajaorganisaatioiden etsintä on jo käynnissä! 

 Kysy lisätietoja

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Kenelle?

Projektipäällikkö F.E.C. -koulutusohjelma sopii sinulle, jos sinulla on ylempi korkeakoulu- tai AMK-tason tutkinto ja mielellään jonkin verran työkokemusta oman alasi asiantuntijatehtävistä ja projekteista. Mikäli olet jo pidemmän linjan projektiammattilainen, mutta tarvitset osaamisen päivittämistä, saat tästä koulutuksesta silloinkin uutta osaamista matkaasi. 

Koska projektinosaaminen on hyödynnettävissä alalla kuin alalla, koulutus- ja ammatillinen taustasi voi olla moninainen, humanistinen, luonnontieteellinen, tekninen, kaupallinen, kasvatustieteellinen. Tuleva tehtäväsi voi liittyä esim. liiketoiminnan kehittämiseen, tuote-, palvelu- tai ohjelmistokehitykseen tai myynnin, markkinoinnin, hankinnan, logistiikan tai tuotannonohjauksen prosesseihin

Sisältö ja aikataulu

Koulutusohjelma on kattava kokonaisuus projektiosaamisen, projektinhallinnan ja -johtamisen keskeisiltä aihealueilta. Vankan perussisällön lisäksi ohjelmassa on tärkeitä asiantuntija- johtamistyötä tukevia teemoja:

 • Työelämätaitoja ja omaa ammatillista kehittymistä vahvistava valmennus ja tutorointi
 • Vastuullisuusteema, joka on olennainen osa kaikkea liiketoimintaa
 • Lisäksi valinnaisina opintoina mm. muutosjohtaminen, joka on tärkeä elementti projektijohtamisessa

Koulutusohjelman toteutusajankohta on 15.3.2024–12.9.2024. Ohjelman kesto on 120 arkipäivää (6 kuukautta) ja se jakautuu koulutuspäiviin ja työskentelyyn yhteistyöyrityksessä. Koulutuspäiviä on yhteensä 20, joista lähiopetusta ja siihen liittyviä tehtäviä on 16 päivää ja etäopiskelua 4 päivää. Valtaosan koulutuksesta suoritat siis työskennellen yhteistyöpaikassasi asiantuntijatehtävissä. Jokaiselle osallistujalle muodostuu puolivuotisen yhteistyön aikana oma koulutuspolkunsa, jossa sekä opiskelijan että yhteistyöyrityksen osaamisen kehittämistarpeet on otettu huomioon. Aalto EE on tukenasi ja käytettävissäsi aina tarvittaessa koko ohjelman ajan.

Lähikoulutusjaksoja ovat:

 • Orientoituminen opintoihin
 • Projektihallinnan perusteet
 • Projektihallinnan parhaat käytännöt
 • Inhimillisen pääoman johtaminen projekteissa
 • Projektit ja kestävä kehitys
 • Vastuullisuuden viestintä ja sidosryhmäsuhteet
 • Leading Large Projects tai Projektisalkku
 • IPMA-projektisertifiointivalmennus
 • Oman talentin ohjaus, itsensä johtaminen, työelämätaidot, vaikuttaminen

Mukaan tuleminen on helppoa:

 • Hae mukaan TE-toimiston kautta (hakulinkki alla).
 • Täytä osaamisprofiilisi ja jätä CV:si Aalto EE:lle
 • Jos täytät hakukriteerit, saat Aalto EE:ltä kutsun Info-tilaisuuteen, jossa kerromme perusteellisesti ohjelman aloituksesta ja toteutuksesta.
 • Sopivan yrityksen löydyttyä, teemme sopimuksen koulutusohjelman aloittamisesta.
 • Aloitat työsi yhteistyöyrityksessä ja osallistut Aalto EE:n koulutuksiin.
 • Koulutusohjelman ajaksi tehdään yritysyhteistyösopimus.
 • Matkasi kohti uutta työuraa on vauhdissa.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta