Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: Vastuullisuus lähtee toimitusketjun läpikotaisesta tuntemuksesta
Johtaminen Vastuullisuus

Vastuullisuus lähtee toimitusketjun läpikotaisesta tuntemuksesta

Alihankkijoiden mokat tulevat sen piikkiin, kenen logo tuotteessa on, ja siksi toimitusketjujen kaikki portaat on tunnettava hyvin. Kuljetusreittien optimoinnilla, uusien pakkausmateriaalien tai toimintamallien innovoinnilla ja raaka-aineiden uudelleen käytöllä voidaan puolestaan säästää luonnon lisäksi kustannuksissa.

Tiia Lappalainen, 29.03.2019

|

Artikkelit

Kuluttajat vaativat tänä päivänä yhä enemmän läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta, mutta samalla yritys saa vastuullisuudesta myös kustannushyötyjä. Keskiluokan kasvaessa maailmalla raaka-aineiden kysyntä ja hinta kasvavat. Yritykset, jotka pystyvät kierrättämään materiaalejaan takaisin raaka-aineiksi, voivat tällöin saada taloudellista kilpailuetua muihin verrattuna.

Kuljetusreittien optimoinnilla taas voi säästää luontoa ja polttoainekuluja. Pakkausta ja pakkauskokoja uudelleen miettimällä rahtikonttiin mahtuu enemmän tavaraa samaan hintaan ja samoilla päästöillä.

– Pakkausmateriaaleja ei esimerkiksi tarvittaisi niin paljon kuin niitä nyt käytetään, Aalto-yliopiston logistiikan professori Katri Kauppi huomauttaa.

Toimitusketjun kehittämisen, toimivuuden ja riskienhallinnan kannalta on tärkeää, että koko organisaatio ja ketjussa mukana olevat toimijat – esimerkiksi toimittajat, insinöörit ja kuljettajat – ymmärtävät vastuullisuuden merkityksen.

Ei riitä, että ostaja löytää hienon materiaalin. Insinöörin on vielä osattava muotoilla se."

Kauppi uskoo, että vastuullinen toiminta tarjoaa yrityksille vielä paljon uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi uusien tuotteiden tai tehokkaampien toimintamallien innovointiin.

Mahdollisuuksien löytäminen vaatii kuitenkin sitä, että tietää, miten muut toimivat ja millaisia työkaluja tai toimintatapoja toimitusketjun eri vaiheissa on mahdollista hyödyntää.

– Ymmärtämällä toimitusketjujen toimintaa, erilaisia työkaluja ja toimintatapoja huomaamme myös, missä kohdissa ovat suurimmat vaikutusmahdollisuudet ja millaisia vaihtoehtoja meillä on olemassa. Ei riitä, että ostaja löytää hienon materiaalin. Insinöörin on vielä osattava muotoilla se, Kauppi sanoo.

Toimitusketjun tunteminen avaa mahdollisuuksia

Kilpailuetujen ja vastuullisuuden vaateiden saavuttamiseksi on tunnettava läpikotaisin oma toimitusketjunsa. Kun koko toimitusketju tunnetaan hyvin, tiedetään ja tunnistetaan myös kohdat, joissa on riskejä tai joissa toimintoja voidaan parantaa tai kehittää.

Kaupin mukaan toimitusketjun tuntemus ei kuitenkaan ole itsestään selvä asia yrityksissä.

– Moni pystyy kertomaan ensimmäiset kaksi porrasta, mutta ei enää viidettä tai kuudetta, Kauppi sanoo.

Kuluttajat ja media ovat yhä tiedostavampia, vaativampia ja herkempiä.  Kauppi muistuttaa, että se, jonka logo tuotteessa on, kantaa vastuun erityisesti kuluttajien silmissä.

Oman tontin lisäksi on siis pidettävä huoli, että alihankkijoiden ja heidän alihankkijoidensa toiminta on päivänvalon kestävällä pohjalla.

Tulevaisuudessa lohkoketjuteknologia voi olla yksi keino lisätä toimitusketjujen läpinäkyvyyttä.

Globaalilla tasolla vaaditaan myös toimialojen sisäistä yhteistyötä ja kehittämistä.

– Vastuullisuus, ja erityisesti sosiaalinen vastuullisuus, on nousussa, mutta paljon on vielä tekemistä. Monissa maissa on isoja, rakenteellisia ongelmia, joita yhden yrityksen voi olla yksin vaikea ratkoa, Kauppi sanoo.

Aalto PRO:n Vastuullisuus ja liiketoiminta -ohjelma kehittää osallistujan laaja-alaista ymmärrystä liiketoiminnasta ja siihen liittyvistä vastuullisuusnäkökohdista. Lue lisää ohjelmasta.


Palaa Aalto Leaders' Insight -pääsivulle

Löydä lisää luettavaa ja kuunneltavaa