Osaaminen näkyväksi finanssialan työtehtävissä

VTS, YVTS, APV, CAMS, CEFA. Onko tässä vain sarja perättäisiä kirjaimia? Mitä yhteistä näillä lyhenteillä on? 

Jani Tuomainen, 14.11.2019

Kaikki edellä mainitut kirjainlyhenteet ovat finanssialalla arvostettuja tutkintoja, joita Aalto University Executive Education (Aalto EE) ja Finva, osana Aalto EE -ryhmää, toteuttavat yhteistyössä finanssialan toimijoiden kanssa. Käytännössä kirjainten taakse kätkeytyy huima määrä tarkasti yhteistyössä määriteltyä sisältöä, paljon tärkeää kansallista sekä kansainvälistä ajantasaista tietoa ja lopputuloksena saavutetaan arvostettu todistus osaamisesta. 

Finanssialalla kasvava tarve erikoistuneelle tiedolle ja osaamiselle

Finanssimarkkinoiden kehityessä sekä finanssialan työtehtävien muuttuessa entistä spesifimmäksi on tarpeen tukea tehtävissä erikoistumista. Alalla työskenteleville suunnattujen sertifikaattien ja tutkintojen hyöty niiden haltijalle, ja tämän työnantajalle, riippuu henkilön keskittymisalueesta ja työtehtävien laajuudesta sekä työtehtävässä osaamiselle asetetuista lainsäädännöllisistä vaatimuksista. 

Siinä missä sijoituspalveluita ja -tuotteita tarjoavalle on välttämätöntä suorittaa Sijoituspalvelututkinto (APV1), vakuutusneuvonnassa asiakastyötä tekevälle ensiarvoisen tärkeä osaamisen kehittämisen väline vakuutustutkinto (VTS). Finanssialan compliance sekä riskienhallinnan tehtävissä AML- ja KYC-teemojen parissa toimivien kriittiseksi osaamisen kehittämisen työkaluksi on noussut CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) tutkinto

Huomio kohdistuu kasvavissa määrin AML- ja KYC-osaamiseen

Viimeaikojen epäonnistuneet prosessit ja kontrollit finanssitoimijoiden asiakkaiden liiketoimien sekä rahaliikenteen monitoroinnin seuraamisessa (KYC) ja laiminlyönnit rahanpesun (AML) sekä terrorismin rahoituksen estämisen ilmoitusvelvollisuudessa, ovat nostaneet AML- ja KYC-teemat kenties eniten seurattavien aiheiden joukkoon. Näistä teemoista osaamisen tulee olla vähintään kohtalaista jokaisen ilmoitusvelvollisen kaikilla organisaatiotasoilla. Tietyillä organisaatioihin kuuluvilla yksiköillä, kuten riskienhallinta, sisäinen valvonta sekä compliance, osaamisen on oltava globaalisti katsoen korkealla tasolla. Työn ja prosessien hallinnan lisäksi kansainvälisesti sertifoitu osaaminen herättää myös luottamusta organisaation kumppaniverkostoissa, mikä on kriittinen elementti nopeasti muuttuvassa ja uusia, monimutkaisia riskejä sisältävässä liiketoimintaympäristössä. 

Saattaakseen finanssitoimijoiden AML- & KYC-osaamisen kansainväliselle huipputasolle on Finva aloittanut yhteistyön rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen kouluttamisessa ACAMS:n (Association of Certified Anti Money Launderin Specialist) kanssa. Yhteistyöllä pyritään takaamaan oikeat työkalut ja kyvyt compliance ja riskienhallinnassa toimiville finanssialan asiantuntijoille.

Rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen ovat globaaleja ilmiöitä, joihin liittyvää riskiä tulee myös hallita globaalisti käytössä olevilla, ja hyväksi todetuilla, kontrollitoimenpiteillä. CAMS antaa tukea, näkymää ja työkaluja organisaation riskienhallinnan sekä compliance -toiminnan tason nostamisesta kansainvälisesti korkealle tasolle.

Lue lisää CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) tutkintoon johtavasta koulutuksesta.

Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: Osaaminen näkyväksi finanssialan työtehtävissä

Tilaa Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeTilaa uutiskirje

Aalto Leaders' Insight -uutiskirje on kokoelma ajatuksia herätteleviä artikkeleita, podcasteja ja näkemyksiä johtajuudesta, liike-elämästä ja itsensä kehittämisestä. Uutiskirjeessä saat kutsuja avoimiin tapahtumiimme ja webinaareihin, tiedon tulevista valmennus- ja koulutusohjelmista sekä ennakkoilmoittautujan eduista.

Annan Aalto University Executive Education Oy:lle luvan käyttää yhteystietojani markkinoinnissa, esimerkiksi tiedottaakseen sähköpostitse koulutusohjelmatarjonnasta tai lähettääkseen kutsuja tapahtumiin. Voin päättää milloin tahansa, etten enää halua yhteydenottoja. Katso tietosuojapolitiikka