Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Verkostojen ja kumppanuuksien merkitys finanssialalla 

Menestys syntyy ekosysteemeissä 

Verkostot ja erilaiset verkostomaiset yhteistyömuodot ovat muodostuneet yhä yleisemmiksi niin yritysmaailmassa kuin julkisella sektorilla. Myös finanssialalla kyky toimia ja johtaa verkostomaisesti ja rakentaa sekä hyödyntää kumppanuus- ja verkostosuhteita on yhä keskeisempää tulevaisuuden menestyksen kannalta. 

Finanssialan verkostoyhteistyön onnistuminen edellyttää tietoista johtamista, aktiivista kommunikointia ja luottamuksen rakentamista kaikilta osapuolilta. Finanssialan tulevaisuus vaatii näkemystä ja uskallusta hyödyntää olemassa olevia verkostoja ja luoda uusia, arvoa tuottavia verkostoja ja kumppanuussuhteita.

Kriisin keskellä ja sen jälkeen ekosysteemiajattelu ja konseptuaalinen johtaminen korostuvat yritystoiminnassa ja etenkin finanssialalla. Transformaation ulottuvuudet tarjoavat finanssialan yrityksille lukuisia eri mahdollisuuksia pohtia vaihtoehtoisia tulevaisuuden suuntia.

Verkostojen kasvattaminen ja hyödyntäminen finanssialalla -seminaarissa Esko Aho kertoo kokemuksistaan ja jakaa osaamistaan pitkäaikaisesta verkostoyhteistyöstä, jossa hän on toiminut lukuisissa rooleissa niin kansainvälisesti kuin kotimaassakin. Seminaarissa kuulet finanssialan verkostojen erityispiirteistä, keskustelet verkostojohtamisen ja -yhteistyön onnistumisen edellytyksistä, saat työkaluja omien verkostojen ja verkostorooliesi kehittämiseen sekä erinomaisen tilaisuuden verkostoitua finanssialan kollegoiden kanssa. Päivän aikana aihetta tarkastellaan finanssialan esimerkkien kautta. Lisäksi kuulet, mitä voit oppia alan ulkopuolelta.

Asiantuntijapuheenvuorojen lomassa sinulla on mahdollisuus vaihtaa kokemuksia ja ajatuksia muiden osallistujien kanssa verkostoyhteistyön onnistumisesta sekä tehdä suunnitelma omien verkostojen ja verkostojohtamisen kehittämisestä.  Seminaarin työskentelytapa on osallistava. 

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Kenelle?

Seminaari on suunnattu finanssialan asiantuntijoille, esimiehille ja johtajille, jotka toimivat ja johtavat erilaisissa verkosto- ja kumppanuussuhteissa sekä tarvitsevat työkaluja oman toimintansa ja verkostojensa kehittämiseen ja haluavat tietää enemmän verkostojen hyödyntämisestä finanssikentän, oman organisaation ja oman toiminnan näkökulmista. 

Sisältö

Seminaarissa käsitellään mm.

 • Menestys syntyy verkostoissa 
 • Verkostovaikuttaminen 
 • Finanssialan verkostojen tulevaisuuden näkymiä ja erityispiirteitä
 • Verkostoyhteistyön onnistumisen edellytyksiä
 • Verkostojohtamisen kehittämistä – yksilö-, verkosto- ja organisaationäkökulma
 • Yhteiskunnallisia näkemyksiä muutoksenjohtamiseen ja verkostojen hallintaan

Ohjelma

9.00

Ekosysteemiajattelu ja verkostojohtaminen – kriittiset tekijät

 • Konseptuaalinen johtaminen ja finanssialan esimerkit
 • Teknologian rooli finanssialan transformaatiossa
 • Transformaation ulottuvuudet
 • Verkostoyhteistyön onnistumisen edellytyksiä
 • Finanssialan verkostojen erityispiirteitä ja tulevaisuuden näkymiä 
 • Yhteenveto ja päätelmät

Esko Aho, Executive in Residence, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

12.00

Tauko

12.45

Verkostojen hyödyntäminen jatkuu…

Esko Aho, Executive in Residence, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

15.15

Verkostojen merkitys tuloksentekijänä – käytännön kokemuksia kumppanuus- ja verkostoyhteistyöstä finanssialalla

Paula Salonen, johtaja, Finva

16.00

Yhteenveto ja päätelmät

Esko Aho

Esko Aholla on pitkä ja ainutlaatuinen ura niin valtiollisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Suomen pääministerinä 1991-1995 toiminut Aho toimii Executive in Residence-tehtävässä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen laitokselle. Hän suunnittelee ja johtaa vuosittaista Business and Society -kurssia, jossa keskitytään yritysten toimintaympäristön haasteisiin niin maailmanlaajuisesti kuin paikallisestikin.

Politiikan ja valtiollisen elämän ohella hän on toiminut johtotehtävissä elinkeinoelämän palveluksessa ja työskennellyt yliopistoissa, kuten Harvard University Kennedy Schoolissa. Esko Aho nimitettiin Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran yliasiamieheksi vuonna 2004, jossa hän toimi vuoteen 2008 saakka. Sitran yliasiamiehen tehtävästä hän siirtyi elinkeinoelämän palvelukseen, Nokian yhteiskuntasuhteista vastaavaksi
johtajaksi sekä johtokunnan jäseneksi vuoteen 2012 asti.

Esko Aho on toiminut neuvonantajana monissa kansainvälisissä yrityksissä sekä hänellä on lukuisia puheenjohtajuuksia kansainvälisiä ansainvälisiä ja kansallisia arviointeja ja asiantuntijaselvityksiä tuottaneissa ryhmissä.

Paula Salonen

Juristin koulutuksen saaneella Paula Salosella on pitkä ura finanssialan ylimmissä johtotehtävissä varsinkin Sampo-ryhmässä ja IF:ssä. Viimeisimpänä hän toimi Finvan johtajana vuosina 2019-2021. Hänellä on vahvaa koulutus- ja valmennusosaamista sekä laaja kokemus hallitustyöskentelystä rahoitus- ja vakuutusalalla. Tällä hetkellä Salonen toimii myös Mandatum Lifen hallituksen jäsenenä.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Kustannukset

Verkostojen ja kumppanuuksien merkitys finanssialalla 
-seminaarin hinta on 850 € (+ alv).

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu seminaariin 4.11.2020 mennessä.

Aloitusajankohta