Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Työryhmien johtaminen ja vaikuttaminen finanssialalla

Viestintävalmennus puheenjohtajana toimivalle – kasvotusten ja virtuaalisesti

Työryhmien johtaminen ja vaikuttaminen finanssialla on käytännönläheinen seminaari, jossa osallistujat kehittävät niitä ryhmätilanteita, joissa toimivat johtamisroolissa. Valmennuksessa opitaan uusia tapoja organisoida ja kehittää työryhmien ja työyhteisöjen ryhmätilanteita käytännöllisellä tavalla. Tapaamiset voivat olla myös monikulttuurisia ja kansainvälisiä, joten kulttuurienvälinen viestintä on myös mukana painotuksissa. Valmennus sopii erityisesti niille, jotka johtavat tiimejä, työryhmiä, toimikuntia, kokouksia ja palavereja niin kasvotusten kuin virtuaalisestikin – kotimaassa tai ulkomailla.

Valmennukseen osallistumalla opit luomaan vuorovaikutuksesta entistä laadukkaampaa, tiiviimpää ja löydät keinoja osallistaa palaveriosallistujat.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Kenelle?

Seminaari on tarkoitettu työryhmien ja palavereiden vetäjille, jotka haluavat kehittyä johtamisroolissan sekä löytää uusia tapoja organisoida ja kehittää työryhmien ja työyhteisöjen vuorovaikutusta.

Sisältö

Seminaari koostuu yhden päivän seminaarista sekä kahden tunnin virtuaalisesta osiosta. 

Työskentelyprosessin aikana osallistuja oppii tietoisemmin rakentamaan tavoitteita tiimien, työryhmien ja projektien palavereihin, tiedostaa selkeämmin oman roolinsa ryhmätilanteen ohjaajana, oppii ryhmätilanteen vetäjänä erilaisia ohjaustapoja ja keinoja aktivoida vuorovaikutusta, kehittyy taidoissaan tekniikkavälitteisen palaverin vetäjänä sekä saa hyviä käytännön esimerkkejä monikulttuurisen palaverin johtamiseen.

Koulutusjaksot

Kouluttaja

Perttu Laaksonen

Perttu Laaksonen, FM (puheviestintä), työnohjaaja (STORY) on toiminut päätoimisena puheviestinnän valmentajana vaativan tason viestintävalmennuksissa niin yrityksissä kuin julkisen hallinnon organisaatioissa jo 17 vuotta ja on perehtynyt erityisesti asiantuntijaesiintymiseen, kouluttaja-koulutukseen, vaikuttamiseen ja mediaesiintymiseen. Pertulla on monipuolista työkokemusta erilaisista koulutus-, myynti-, ja tv-toimittajatehtävistä. Lisäksi hän on koulutettu työnohjaaja. Perttu on saanut erityisen hyvää palautetta selkeydestään ja käytännönläheisyydestään sekä siitä, että on taitava ja rohkaiseva palautteenantaja. Pertun toimintatapa on kehittämislähtöinen valmentaminen ja koulutuksien tarkka mukauttaminen asiakkaan todellisuuteen.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta