Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

SQL-kielen perusteet finanssialan asiantuntijoille

Hallitse SQL-kieli ja tehostat tietokantojen ylläpitoa sekä kyselyitä

SQL-kielen avulla pystytään luomaan tietokannasta toimivia hakukyselyitä, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi finanssialan eri tehtävissä.

SQL-kielen perusteet finanssialan asiantuntijoille –koulutuksessa käydään läpi SQL-kieltä finanssialan asiantuntijoiden tarpeet huomioiden. Koulutuspäivä koostuu eri osa-alueista, joiden aikana osallistujat pääsevät tutustumaan SQL-kielen perusteisiin sekä kehittämään osaamistaan erilaisten harjoitusten avulla.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Hinta:

Kenelle?

Seminaari on suunnattu finanssialan asiantuntijoille ja esimiehille, jotka tarvitsevat työssään tietoa tietokantahakuihin liittyen sekä vahvistusta omaan SQL-kielen hyväksikäyttöön päätöksenteon tukena.

Sisältö

Kurssin aikana tutustutaan SQL-kielen perusteisiin ja tavoitteena on, että osallistujat oppivat kirjoittamaan tehokkaasti tietokannasta tietoja hakevia kyselyjä.

Ohjelma

Seminaaripäivän kouluttajana toimii Aalto-yliopiston vanhempi yliopistonlehtori Ari Korhonen.

8.45 Aamupala
9.00 SQL-kielen tausta lyhyesti
9.20

SQL-hakukyselyn yleisrakenne ja yksinkertaiset kyselyt

 • Sarakkeiden valinta (SELECT, FROM, AS)
 • Rivien valinta (WHERE)
 • Tuloksen lajittelu ja lajittelujärjestys
10.30 Tauko
10.40

Tiedon ryhmittely

 • Tuloksen ryhmittely sarakkeittain (GROUP BY)
 • Yhteenvetofunktiot
12.00 Lounas
13.00

Aineistojen yhdistäminen eri tauluista

 • Liitoksen eri tyypit
 • Usean taulun liitokset
14.00 Tauko
14.15

Käytännön vinkkejä kyselyihin

 • Peruslaskenta kyselyissä
 • Saraketietojen yhdistäminen
 • Useiden erillisten tulosjoukkojen käsittely
 • Puuttuvan tiedon (NULL) merkitseminen , käsittely ja vaikutus tulosjoukkoihin
15.45 Yhteenveto
16.00 Seminaaripäivä päättyy

Kouluttaja

Ari Korhonen

Vanhempi yliopistonlehtori, Aalto-yliopisto

Ari Korhonen työskentelee vanhempana yliopistonlehtorina Aalto-yliopiston Tietotekniikan laitoksella.

Hänen tutkimusaiheina ovat tietorakenteet ja algoritmit, oppimisanalytiikka ja ohjelmistojen visualisointi.

Ari Korhonen toimii ohjaajana ja opettajana useille Aalto-yliopiston tietotekniikan kursseille.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta